Banana Error List

 • Oorzaak

  Het huidige bestand wordt niet ondersteund om met Banana Apps verwerkt te worden. Sommige Banana Apps hebben beperkingen zoals bijvoorbeeld: alleen voor BTW bestanden, vreemde valuta of Kasboek type gebruiken.

  Oplossingen

  Deze specifieke Banana App kan niet gebruikt worden met dit bestand.

  Kijk in de Banana App documentatie voor de eisen die gesteld worden aan de combinatie van App en bestand of gebruik een latere versie.

  Kijk in de programma documentatie naar de mogelijke waardes van @doctype (Engelstalig).

   

 • Oorzaak

  De parameter @doctype is niet gedefinieerd in de BananaApps of Script.

  Oplossing

  Zie de BananaApps documentatie (Engelstalig) en corrigeer de BananaApps of het Script.

   

 • Oorzaak

  Het geselecteerde bestand bestaat niet.

  Oplossing

  Controleer het bestandspad en zorg ervoor dat het gevraagde bestand niet is verplaatst of verwijderd. U kunt ook proberen het commando Zoeken te gebruiken om het bestand op uw computer te vinden.
   

 • Oorzaak

  Deze melding verschijnt als u probeert een Systeem App te de-installeren of te modificeren. System Apps kunnen niet gedeïinstalleerd of gemodificeerd maar alleen ingeschakeld of uitgeschakeld worden.

  Oplossing

  Om de Systeem App onzichtbaar te maken in het menu, schakelt u de Systeem App uit.
   

 • Oorzaak

  Er wordt een BananaApp gebruikt maar er is nog geen bestand geopend.

  Oplossing

  Er moet een bestand geopend zijn voordat een BananaApp gebruikt kan worden.
   

 • Oorzaak

  De getoonde eigenschappen moeten aanwezig zijn.

  Oplossingen

  Voeg de getoonde eigenschappen to aan de BananaApps of Scripts.

  Zie de BananaApps documentatie (Engelstalig) en corrigeer de BananaApps of het Script.
   

 • Oorzaak

  Het programma kan worden gebruikt tot aan zijn vervaldatum.

  Oplossing

  Zie de pagina Het programma verliep op: %1 voor meer informatie.
   

 • Oorzaak

  U probeert het programma te gebruiken na de vervaldatum. Om er verder mee te kunnen werken moet u een licentiecode kopen via de Prijzen en download pagina.
  Wanneer het programma gebruikt wordt na de vervaldatum werkt het alleen nog in Starter Edition modus.

  Oplossingen

  Bananan Experimenteel of Beta van nieuwe en verbeterde versies worden regelmatig vrijgegeven.
  Het programma heeft een vervaldatum om te voorkomen dat u met verouderde versies werkt.

  Om het programma te blijven gebruiken:

 • Oorzaken

  U probeert een koppeling naar een bestand te openen maar het programma geeft aan dat dit niet is toegestaan omdat het bestandstype beschouwd wordt als onveilig.

  Het programma staat het openen van koppelingen naar bestanden alleen toe als deze als veilig beschouwd worden; een lijst van alle bestandstypen die veilig geacht worden is beschikbaar voor de gebruiker en kan aangepast worden via menu Extra -> Programma Opties -> Geavanceerd.

  Oplossing

  De extensie van het bestand dat u probeert te openen (het laatste gedeelte zoals bijvoorbeeld ".odf", ".xlsm") staat niet in de lijst van veilig geachte bestanden.

  Als u wilt dat uw bestandsextensie veilig wordt geacht dan kunt u deze toevoegen via menu Extra -> Programma Opties -> Geavanceerd.

 • Oorzaak

  Het geopende bestand was aangemaakt met een vorige versie.

  Oplossing

  Voordat u het opslaat moet u er zeker van zijn de het bestand compatibel is met beide versies, anders kunnen er gegevens of functies onzichtbaar zijn als u het opnieuw opent met de vorige versie.
   

 • Oorzaak

  Er wordt een bestand of een tabel die meer dan 64.000 cellen bevat geëxporteerd naar Excel en de "Celnamen aanmaken" optie is geactiveerd. Excel staat niet meer dan 64.000 celnamen en daarom worden er niet meer dan 64.000 celnamen aangemaakt.

  Oplossingen

  Als celnamen niet nodig zijn deactiveer dan de "Celnamen aanmaken" optie in de Base tab van de Export bestand naar Excel commando, of anders, negeer de melding.

  Als daarentegen celnamen nodig zijn bij het exporteren van een bestand deselecteer dan de tabellen die niet nodig zijn in uw export in de Opnemen tab van het Export naar Excel commando (zoals Rekeningen basis).

 • Oorzaak

  U slaat een bestand op met een naam die al bestaat.

  Oplossing

  Kies een andere naam voor het bestand dat u op wilt slaan.

 • Oorzaak

  Het is niet mogelijk het bestand te openen: het is mogelijk verwijderd of verplaatst naar een andere bestandslocatie.

  Oplossing

  Het bestand kan mogelijk worden gevonden via Windows Explorer of Mac Finder. Wanneer u het bestand gevonden hebt kunt u het openen in de Banana Boekhouding software door de locatie aan te geven in het Open commando.
   

 • Oorzaak

  U probeert een bestandstype te openen dat niet ondersteund wordt of niet compatibel is met de versie van de software.

  Oplossing

  Zorg ervoor dat uw bestand van het ".ac2" type is of verzekert u zich ervan dat de versie van de gebruikte software niet ouder is dan de versie die werd gebruikt om het bestand aan te maken; als dit laatste het geval is kunt u de laatste versie van de software kopen via deze pagina.
   

 • U kunt alleen bestanden samenvoegen met hetzelfde boekhoudingstype en met identieke rekeningschema's. Meer informatie is beschikbaar op pagina Bestand samenvoegen.

  Oorzaken

  U probeerde twee verschillende soorten bestanden samen te voegen, bijvoorbeeld:

  • Een dubbel boekhouden bestand en een Inkomsten en Uitgaven bestand
  • Een dubbel boekhouden bestand met BTW en een dubbel boekhouden bestand en zonder BTW
  • Een dubbel boekhouden bestand met vreemde valuta en een dubbel boekhouden bestand en zonder vreemde valuta

  Oplossingen

  • Controleer wat voor soort boekhoudingsbestand u heeft met het commando Bestandsinfo van het menu Extra.
  • Met het commando Naar nieuw bestand converteren van het menu Extra kunt u het bestandstype veranderen zodat de twee bestanden die samengevoegd moeten worden van hetzelfde type zijn.
 • Oorzaak

  De naam van de Kolom aangegeven in het te importeren bestand bestaat niet.

  Oplossing

  Controleer het bestand dat u aan het importeren bent. De naam van de kolom moet overeenkomen met één van de bestaande kolommen.

  Als het bestand wordt geïmporteerd via een filter voer dan een Filters beheren commando uit in het programma.

   

 • Oorzaak

  De cel die u probeert te veranderen zit in een beveiligde rij.

  Oplossing

  Om de cel te veranderen moet u eerst het commando Beveiliging rijen opheffen commando van het menu Bewerken uitvoeren.

   


   

 • Oorzaak

  De kolom aangegeven in het commando is niet gevonden.
   

  Oplossing

  Controleer en corrigeer de naam die u heeft aangegeven voor de vergelijkingscolom.

   

 • Oorzaak

  Bij het starten van het programma via de opdrachtregel is een niet bestaande kolom aangegeven.

  Oplossing

  Corrigeer het gegeven commando.

   

 • Oorzaak

  Het commando is niet geldig.

  Oplossing

  Controleer en corrigeer de naam van het commando.
   

 • Oorzaak

  Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van een opdrachtregel vanaf de opdrachtprompt. Zie ook de pagina Command line (Engelstalig).

  Oplossing

  Controleer de syntax van het commando en probeer het opnieuw.

 • Het bestand met de naam aangegeven in %1 kan niet gevonden worden.

  Oorzaken

  • U startte het programma waarbij u een bestandsnaam opgaf die niet bestaat of niet kan worden gevonden.
  • U gebruikte een commando dat een bestand opent met een naam die niet bestaat.

  Oplossing

  Voer de naam van een bestaand bestand in.

  Voor meer informatie bezoekt u de pagina Error: bestand kan niet geopend worden door '%1'.
   

 • Oorzaak

  De licentiecode is verlopen of staat de uitvoering van het commando niet toe.

  Oplossing

  Om verder te kunnen gaan moet u uw licentie vernieuwen.
   

 • Oorzaak

  Er is een ongeldige parameter gebruikt in het commando.

  Oplossing

  Controleer de naam van de parameter.
  Zie ook de pagina Command line (Engelstalig) voor de correcte naam en waarde van de parameter.
   

 • Oorzaak

  De rij bestaat niet.

  Oplossing

  Controleer het nummer van de rij zoals aangegeven in het dialoogvenster van het commando.
   

 • Oorzaak

  De naam van de tabel bestaat niet.

  Oplossing

  Controleer de naam van de tabel zoals aangegeven in het dialoogvenster.
   

 • Oorzaak

  De vergelijkingswaarde aangegeven in het commando werd niet gevonden.

  Oplossing

  Controleert u alstublieft de waarde.
   

 • Oorzaak

  De kolom bevat een gegevenstype (afbeelding, document, ...) dat niet kan worden bewerkt in de tabel.

  Solution

  Pas de gegevens aan door op het bewerkingssymbool in de rechterbovenhoek van de cel te klikken. De gegevens worden bewerkt in een apart dialoogvenster.
   

 • Een of meer kolommen zijn beveiligd. Verander, indien mogelijk, de eigenschappen van de kolom.

  Oorzaken / Oplossingen

  U probeerde een cell te bewerken die beveiligd is.

  • De kolom is een systeemkolom en kan niet aangepast worden.
   • Bijvoorbeeld: In een vreemde valuta boekhoudingsbestand probeert u handmatig het beginsaldo in te voeren in de kolom Opening in basis valuta. Deze waarde wordt echter automatisch berekend door het programma.
    Voer het beginsaldo in in de Opening valuta kolom.
  • De kolom werd beveiligd door een gebruiker.
   Verander de instellingen van de kolom met het Kolommen instellen commando.

   

 • Oorzaak

  De compositie met de gegeven naam was verwijderd of hernoemd.

  Oplossing

  Kies een andere compositie of maak een nieuwe compositie met de gegeven naam aan.
   

 • Oorzaak

  De datum is niet correct ingevoerd: de datum moet in het formaat zijn van één van de internationale instellingen of talen van uw operating systeem.

  Oplossing

  Controleer het datumformaat in de instellingen van uw operating systeem en kies dan het formaat dat u nodig heeft.

  Zie de pagina Interface voor meer details.
   

 • Oorzaak

  Er is een fout opgetreden tijdens het schrijven van het PDF bestand.

  Oplossing

  Controleer de PDF instellingen en herhaal de procedure om een PDF aan te maken.
   

 • Oorzaak

  De licentiecode is niet ingevoerd; de limieten van de Free Version modus (demo versie) zijn daarom van toepassing. Als er meer dan 70 transacties zijn kan het bestand niet worden opgeslagen.

  Oplossing

  Om alle functies te kunnen gebruiken moet u een licentiecode kopen en invoeren.

   

 • Deze foutmelding wordt getoond als het niet mogelijk is het bestand te benaderen.
  De volledige naam van het bestand wordt getoond.
  Inplaats van %1 laat het programma de foutmelding zien die uw operating systeem doorgeeft aan het programma (in de taal van uw operating systeem).

  Oorzaken

  Mogelijke oorzaken:

  • u gaf een verkeerde bestandsnaam aan
  • het bestand staat nog in de recente bestanden lijst, favorieten of het import dialoogvenster maar het bestand of de map waar het bestand was opgeslagen zijn verwijderd, verplaatst of hernoemd.
  • de schijf, het bestand of de map zijn niet meer zichtbaar voor u als gebruiker
   • omdat de netwerkschijf is afgekoppeld of de verbinding niet langer beschikbaar is
   • omdat u met een andere gebruikersnaam ingelogd bent
   • omdat het bestand in een Dropbox synchronisatiemap stond of in een ander systeem dat niet meer beschikbaar is op dit moment
   • omdat het bestand in een map voor tijdelijke bestanden stond die door uw operating systeem is verwijderd
  • de toegang naar het bestand is geblokkeerd door het operating systeem (onvoldoende toegangsrechten)
  • de bestandsnaam in een relatief pad staat (bijvoorbeeld "..\...\test\import.csv") die niet langer correct is.


  Oplossingen

  Gegevens importeren met versie 8.0.3

  In sommige gevallen, in versie 8.0.3, kan het programma het import bestand niet vinden.
  U kunt dan een nieuwe versie downloaden in installeren.

 • Oorzaken

  Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

  • Het bestand werd geopend door een andere gebruiker
  • Dezelfde gebruiker opende het bestand voor de tweede keer
  • Het bestand is beveiligd
  • Het bestand staat op een alleen-lezen schijf.

  Oplossingen

  Om het bestand aan te kunnen passen moet u:

  • het bestand opslaan met een andere naam
  • het bestand opslaan op een herschrijfbare schijf.
 • Oorzaken

  Dit bericht wordt weergegeven wanneer u probeert gegevens in het bestand op te slaan. Het geeft aan:

  • De bestandsnaam
  • Dat het onmogelijk is om op schijf op te slaan.

  De belangrijkste oorzaken van de fout kunnen de volgende zijn:

  • Het bestand is beveiligd en kan niet worden overschreven of bevindt zich in een map waarin de gebruiker geen toestemming om te schrijven heeft.
  • Het bestand wordt door een andere persoon gebruikt
  • U probeert het bestand op een niet-herschrijfbaar medium (bijv. een CD) op te slaan.
  • Het bestand wordt door een ander proces gebruikt (bijv. bij het synchroniseren van bestanden, blokkeert Dropbox tijdelijk schrijftoegang).
   In dit geval kan het bestand enkele ogenblikken later opnieuw worden overschreven.
  • U werkt met Windows 10 en u hebt de "Controlled folder access" geactiveerd.  What's this (Engels)?

    Oplossingen

  • Sla uw bestand op met een andere naam en kies een locatie die niet beveiligd is, bijvoorbeeld uw Desktop, of een externe media die herschreven kan worden (bijv. externe schijf, USB-stick).
  • Wanneer u "Controlled folder access" gebruikt, Banana boekhouding toestaan om wijzigingen aan te brengen in de gecontroleerde mappen, door het Banana90.exe programma, opgenomen in de programmamap "C:\Programma's\Banana90", toe te voegen aan de lijst van geautoriseerde programma' s.

   

   

   

   

 • Het bestand dat u probeert te openen is niet in een formaat dat het programma verwacht.

  Bij het openen van een boekhoudingsbestand

  De fout wordt gerapporteerd bij het openen van een boekhoudingsbestand.

  Oorzaken / Oplossingen

  • Het gespecificeerde bestand is geen Banana Boekhoudingsbestand.
   • Controleer nog eens of het gekozen bestand het goede is.
  • Het bestand is beschadigd door een schijf of een operatings systeem fout.
  • Het bestand werd geschadigd door een transmissiefout in de email of op een ander medium.
   • Vraag de verzender om het bestand nog eens te versturen.
  • U download een bestand van internet maar het is gaan .ac2 bestand maar alleen een link of een verwijzing naar het .ac2 bestand.
   • Gebruik in de browser het Opslaan als commando.


  Bij het openen van een geïmporteerd bestand

  De fout wordt gerapporteerd bij het importeren van een bestand.

  Oorzaken / Oplossingen

  • U koos een incorrect formaat om te importeren.
   • Controleer of u het juiste formaat heeft gekozen.
  • Bij het ophalen van een bankafschrift koos u het verkeerde formaat of de verkeerde opties.
   Misschien hebt u gegevens opgehaald in een XML formaat terwijl u dacht dat het een ISO20022 formaat was.
   • Haal het bestand opnieuw op na het corrigeren van de parameters.
  • Het ophalen ging fout en het bestand is leeg.
   • Probeer het bestand opnieuw op te halen.
  • Er waren problemen tijdens de overdracht van het bestand via email of bij het verplaatsen.
   • Vraag de verzender om het bestand nog eens te versturen.

  Om een beter inzicht in het probleem te krijgen kunt de inhoud van het bestand analyseren door het met een teksteditor te openen.
   

 • Het bestand kan niet geopend worden in schrijf modus.

  Oorzaken

  Er kunnen verschillende oorzaken zijn:

  • Het bestand is al geopend en in gebruik; het kan niet tweemaal in schrijf modus geopende worden:
   • misschien heeft u de applicatie meer dan één keer geopend en was het bestand geopend in het andere scherm
   • misschien is het bestand al geopend door een andere gebruiker in een andere sessie die nog actief is
   • misschien wordt het bestand gedeeld op het netwerk en is het in gebruik door een andere gebruiker
  • Het bestand is beveiligd:
   • misschien staat het bestand in een beveiligde map
   • misschien is het bestand gemarkeerd als beveiligd (alleen lezen)
   • misschien staat het bestand in een systeem map waar veranderen niet mogelijk is
   • misschien staat het bestand op een alleen schrijven schijf (CD-ROM)

  Oplossingen

  Uw veranderingen kunnen niet opgeslagen worden in dit bestand maar er zijn andere oplossingen:

  • Als het bestand geopend is door iemand anders is het beter het bestand te sluiten en het weer te openen wanneer de andere gebruiker zijn werk beeindigd heeft
  • U kunt uw veranderingen opslaan door het commando Opslaan als van het menu Bestand te gebruiken en de gegevens in een ander bestand op te slaan..

   

 • Oorzaak

  Het commando vereist een bestand van een ander type (bijvoorbeeld: dubbel boekhouden, urenregistratie, ...).

  Oplossing

  Kies een ander bestand of gebruik het goede commando.
   

 • Bij het aanmaken van het PDF bestand kan het programma niet het font gebruiken dat u geselecteerd heeft in Programmaopties (menu Extra). Het aanmaken wordt toch tedaan door gebruik te maken van de Arial of Helvetica fonts.

  Oorzaak

  • Het lettertype is niet beschikbaar in het aan te maken PDF bestand.

  Oplossingen

  • Kies een ander lettertype in Programma Opties;
  • Schakel de optie "Geavanceerd - Pdf - TrueType lettertypen inschakelen" uit in de Programma Opties;
  • Negeer de waarschuwingen als de afdruk in orde is.

   

 • Bij het opslaan van het bestand was het niet mogelijk een backup bestand aan te maken.

  Oorzaken

  Het program probeert het huidige bestand op te slaan terwijl het een backup kopie aanmaakt (zie de pagina Openen, opslaan, kopiëren en backup voor meer informatie).
  Het operating systeem weigert de bewerking uit te voeren.

  • U kunt het huidige bestand "bestand.ac2" niet hernoemen omdat dit bestand beveiligd is.
  • U kunt het bestand "bestand.ac2" niet verwijderen.

  Mogelijke oorzaken zijn:

  • U werkt in een map zonder schrijfbevoegdheden
  • Het huidige bestand is geopend door iemand anders op een andere computer, in een andere sessie of het is geblokkeerd door een ander proces.
  • "bestand.ac2.bak" is een alleen-lezen bestand.


  Oplossingen

  • Sla het bestand op met een andere naam om verlies van de gemaakte veranderingen te voorkomen.
  • Zoek een mogelijke oplossing.
  • Verwijder het bestand "bestand.ac2.bak" handmatig.

   

 • Oorzaak

  De nummerieke waarde in de kolom is lager dan het toegestane minimum.

  Oplossing

  Controleer de grenzen van de waardes in de kolom door het commando Kolommen instellen -> Instellingen tabblad te gebruiken.

   

 • Oorzaak

  Deze foutmelding verschijnt als er iets in de bestanden van het programma fout is, mogelijk als gevolg van een installatie die niet goed is gegaan.

  Oplossing

  Installeer het programma opnieuw.

   

 • In de Starter Editie modus (demo versie) laat het programma alleen toe dat u uw bestand op slaat wanneer:

  • U niet het aantal van 70 transactie rijen en 25 rijen in de Budget tabel overschrijdt
  • U niet het aantal van 70 rijen in de Adressen en Bibliotheek applicaties overschrijdt

  Wanneer u over deze limit gaat wordt een foutmelding gegeven.

  Oorzaken

  • U installeerde het programma zonder de licentiecode ingevoerd te hebben
  • U installeerde versie 8 van het programma maar de licentiecode die u invoerde is van een oudere versie
  • U maakte een verandering aan uw computer, installeerde het programma opnieuw maar u voerde niet opnieuw uw licentiecode in
  • U werk op uw computer onder een andere gebruikersnaam
  • Uw licentiecode is verlopen

  Oplossingen

  Door de licentiecode in te voeren verandert de Starter Editie in een complete versie en kunt u uw gegevens opslaan.

  Alle gegevens ingevoerd met Banana Starter Editie (zolang er maar minder dan 70 transacties zijn) worden bewaard.
   

 • Oorzaak

  In de Starter Editie modus (demo versie) kunt u uw bestand niet opslaan als u meer dan 70 rijen met transacties hebt.

  Oplossing

  Voer een geldige licentiecode in met het commando Licentiecodes beheren van het menu Help
  Als u nog geen licentiecode heeft koop dan een licentiecode (of een bijgewerkte, als u een vorige verse van Banana Boekhouding bezit).

   

 • Oorzaak

  U probeert meer dan het aantal toegestane rijen voor deze licentie te gebruiken.

  Oplossing

  Zie de pagina met de foutmelding Max %1 rijen toegestaan

 • Oorzaak

  Het maximaal toegestane aantal rijen behorende bij uw licentie is overschreden.

  Oplossing

  Zie pagina: Max %1 rijen toegestaan

   
 • Oorzaak

  Een bestand van een vorige versie is niet goed geconverteerd.

  Oplossing

  Probeer het opnieuw te converteren met het commando Naar nieuw bestand converteren (menu Extra).

 • Oorzaak

  Meer dan 32.000 tekens ingevoerd in een rij. De tekens boven deze grens worden niet opgeslagen.

  Oplossing

  Maak het aantal tekens in de rij kleiner dan 32.000.

   

 • Onvoldoende geheugen: de bewerking kan niet worden uitgevoerd.

  Oorzaak

  Uw werkgeheugen is bijna vol.

  Oplossing

  Om de bewerking uit te voeren moet u andere open bestanden of programma's sluiten.
   

 • Oorzaak

  U probeert een bestand op te slaan met een naam die al bestaat.

  Oplossing

  U moet het bestand opslaan met een andere naam.
   

 • Oorzaak

  De naam aangegeven in de tabel, kolom of in voorkeuren is een gereserveerde naam.

  Oplossing

  Gebruik een andere naam.
   

 • Oorzaak

  De naam van de tabel, de kolom of de voorkeuren kan niet leeg zijn.

  Oplossing

  Voer een naam in voor de tabel, de kolom of de voorkeuren.

   

 • Oorzaak

  Het bevestigingswachtwoord is niet ingevoerd of is afwijkend van het eerder ingevoerde wachtwoord.

  Oplossing

  Voer een identiek bevestigingswachtwoord in.
   

 • Oorzaak

  Het formaat van de ingevoerde tijd is incorrect.

  Oplossing

  Controleer de instellingen voor datum en tijd in het Configuratiescherm van uw operating systeem.

  Zie ook de pagina Kolommen instellen > Datum, uur en getal formaat sectie voor meer informatie.
   

 • Oorzaak

  Het ingevoerde wachtwoord is fout.

  Oplossing

  Verzeker u ervan dat u het goede wachtwoord invoert. Voor meer informatie zie de pagina Tabblad Wachtwoord.
   

 • Oorzaak

  Er zijn meer dan drie pogingen gedaan om een beveiligd bestand te openen met een foutief wachtwoord en daarmee is het maximum aantal toegestane pogingen bereikt.

  Oplossingen

  Heropen het bestand en voer het goede wachtwoord in - na drie foute pogingen wordt het bestand weer gesloten.

  Onze technici kunnen het wachtwoord tegen een vergoeding achterhalen (zie de price list Engelstalig). U moet uw verzoek per email sturen en daaraan het betrokken bestand als bijlage toevoegen.

 • Oorzaak

  U probeert de programmataal te veranderen maar de taal die u zoekt is niet aanwezig in de Programma opties (van het menu Extra) omdat de taal niet werd geselecteerd tijdens het installeren van het programma.

  Oplossing

  U moet het programma opnieuw installeren en daarbij de gewenste taal selecteren uit de beschikbare talen.

   

 • Het programma probeert de totalen van groepen in het Rekeningschema of Overzichten te herberekenen maar kan dit niet voltooien door een oneindige lus in de groepenstructuur.

  Oorzaak

  • Een groep van een hoger niveau wordt getotaliseerd in een groep van een lager niveau.
   Bijvoorbeeld: het totaal van groep 10 wordt toegekend aan groep 1 en daarna wordt het totaal van groep 1 toegekend aan groep 10.
   Het programma stopt met deze berekeningen als het eerst groep 10 berekent, dan groep 1, dan weer groep 10 en dan vervolgens weer groep 1, en zo verder in een eindeloze rondgang.

  Oplossing

   

 • Oorzaak

  U probeert de beveiliging op te heffen van rijen die niet alleen beveiligd maar ook geblokkeerd zijn.

  Oplossing

  Om de beveiliging op te heffen moet eerst de blokkering opgeheven worden. Zie ook pagina's Transacties blokkeren en Rijen beveiligen.

 • Oorzaak

  De rijen die u probeert te verwijderen of aan te passen zijn beveiligd of geblokkeerd.

  Oplossing

  Als u de rij moet veranderen:

  • Als de rij beveiligd is gebruik dan het commando Beveiliging opheffen van het menu Bewerken.
  • Als de transactie in de rij was geblokkeerd met Transacties blokkeren gebruik dan het commando Transacties vrijgeven.
   Zie ook de Transacties blokkeren documentatie.
 • Oorzaak

  Een ongeldige waarde ingevoerd in de kolom.

  Oplossing

  Voer een geldige waarde in.

  Zie voor meer informatie: Kolommen instellen.
   

 • Oorzaak

  Een ongedefinieerde fout is opgetreden tijdens de uitvoering van het programma.

  Oplossing

  Probeer het commando opnieuw uit te voeren.
   

 • Oorzaak

  Er zijn onbekende type kolommen in het boekhoudingsbestand aanwezig. Het bestand was waarschijnlijk aangemaakt met een nieuwere versie van de Banana Boekhouding software dan u nu gebruikt.

  Oplossing

  Ga over op een nieuwere versie van Banana Boekhouding software.
   

 • Oorzaak

  Meerdere niet opeenvolgende rijen of cellen werden geselecteerd en het comando kan hierop niet worden uitgevoerd.

  Oplossing

  Selecteer een enkele cel of gebied met cellen en voer het commando nog een keer uit.
   

 • Oorzaak

  Het getal ingevoerd in de kolom is groter dan de maximum toegestane waarde.

  Oplossing

  Controleer de toegestane grens voor de kolom met het commando Kolommen instellen>Instellingen tab.
   

 • Oorzaak

  U probeert rijen te veranderen die beveiligd zijn.

  Oplossing

  Probeer met het commando Beveiliging rijen opheffen van het menu Bewerken de beveiliging van de rijen ongedaan te maken.
   

 • Oorzaak

  Tekst niet gevonden bij het zoeken in een tabel.

  Oplossing

  Controleer of de ingevoerde gegevens beantwoorden aan de beschikbare opties "Alleen volledige woorden", "Identieke hoofdletters/kleine letters", "Alleen geselecteerd gebied".

  Zie ook de pagina Zoeken voor meer informatie.
   

 • Oorzaak

  Een niet nummerieke waarde werd ingevoerd in de gebruikte kolom.

  Oplossing

  Voer een nummerieke waarde in of gebruik een aparte kolom voor een niet nummerieke waarde.

  Zie ook de pagina Kolommen instellen voor meer informatie.
   

 • Oorzaak

  • Er draait al een tweede instantie van het programma
  • De opgegeven poort is al in gebruik
  • Een firewall of een antivirusprogramma blokkeert het openen van de poort
  • Het systeem is niet correct geconfigureerd.

  Oplossingen

  • Kijk naar de details aan het eind van de foutmelding:
  • Controleer dat er maar één instantie van het programma aan het draaien is
  • Verander de gebruikte poort in het webserver instellingen bestand
  • Geef in de firewall of het antivirusprogramma toestemming om de gegeven poort te openen
  • Installeer het programma opnieuw.

   

 • Oorzaak

  U probeert gegevens te plakken die meer rijen of kolommen bevatten dan het geselecteerde doelgebied.

  Oplossing

  Pas het geselecteerde doelgebied aan of kopieer minder rijen of kolommen.
   

 • Oorzaak

  Het nummer van de totalisatiegroep is niet gevonden.

  Oplossing

  Controleer de beschikbare groepen in uw tabel en geef een bestaand groepsnummer.
   

 • Deze melding geeft aan dat u alle functies kunt gebruiken, zoals in de Free Version.

  Uitleg

  • U heeft een type licentie waarin niet alle functies van het programma gebruikt kunnen worden (Essential, Standard)
  • U hebt de limiet van de Free Version nog niet overschreden (minder dan 70 transacties en 20 rijen in de Budget-tabel)
  • U kunt alle functies proberen, net zoals in de Free Version.
  • Wanneer u 70 transacties ingevoerd heeft, blijven alleen de specifieke functies van uw licentie actief en de boodschap verdwijnt.

   

 • Zie ook de pagina licentiecode .

  Wanneer u deze melding ontvangt, kunt u de bestanden met aantal rijen hoger dan het aangegeven cijfer, niet opslaan.

  Wèl kunt u de meeste van de andere operaties verrichten.

  Oorzaken

  Deze melding verschijnt wanneer:

  1. U werkt in de Starter Edition-modus (zonder licentiecode).
  2. De licentie voorziet niet in het gebruik van deze applicatie (bijvoorbeeld, de vreemde valuta applicatie is niet actief)
  3. De licentie is beperkt tot een bepaalde taal en de boekhouding is niet in de taal van de licentie.
   De aanmaaktaal van de boekhouding taal kan worden afgeleid uit de kolomkoppen of de bestandseigenschappen .
  4. De programmataal (teksten van de menu's, enz.) is niet in de taal van de licentie.
  5. U gebruikt de nieuwste versie van de software niet.

  Oplossingen

  Om het type van de licentie die u gebruikt te controleren, ga naar het commando Licentiecodes beheren (Help menu)

  Om binnen de vastgestelde limiet te blijven:

  • Gebruik het programma zonder over de limiet te gaan.

  Om verder te gaan dan de vastgestelde limiet:

 • Oorzaak

  Bij het afdrukken van uw document wordt de tekst niet netjes weergegeven omdat het buiten de ingestelde marges gaat.

  Oplossing

  Maak de lettergrootte kleiner in het commando Pagina Instelling van het menu Bestand.
   

 • Oorzaak

  U heeft niet de rechten om uw licentiesleutel aan te passen of te verwijderen.

  Oplossing

  Neem contact op met uw technische ondersteuning.
   

 • Oorzaak

  U heeft niet de rechten om uw licentiesleutel in te voeren of te verwijderen.

  Oplossing

  Neem contact op met uw technische ondersteuning.

 • Oorzaak

  Het is niet mogelijk een licentiecode te gebruiken voor een andere versie van Banana Boekhouding Software of een ander operating systeem dan degene waar u deze voor gekocht heeft. Voor iedere versie en ieder operating systeem heeft u een aparte licentiecode nodig.

  Oplossing

  U moet de licentiecode kopen passend bij het operating systeem en de software versie.
   

 • Oorzaak

  U heeft een licentiecode ingevoerd die niet geldig is voor uw operating systeem of Banana Boekhouding Software versie.

  Oplossing

  U moet de licentiecode kopen passend bij het operating systeem en de software versie. Meer informatie.

 • Oorzaak

  Er wordt een foutmelding voor ontwikkelaars weergegeven.

  Oplossing

  Schakel het weergeven van foutmeldingen voor ontwikkelaars uit in de Ontwikkelaars opties.
   

 • Oorzaak

  Het compileren van de qrc file ging fout.

  Oplossing

  Bekijk de details in de melding.
  Zie de help pagina van de qrc compiler: The Qt Resource System  (Engelstalig).

   

 • Oorzaak

  Het is niet mogelijk de bewerking die u gaat uitvoeren ongedaan te maken. Het programma vraagt om bevestiging om toch door te gaan.

  Oplossing

  Bevestig dat u door wilt gaan of annuleer de bewerking.

  In geval van twijfel maakt u eerst een kopie van uw bestand voordat u verder gaat.

 • Oorzaak

  U heeft een bestandsnaam gespecificeerd van een bestand dat al geopend is.

  Oplossing

  Om met het samenvoegen verder te gaan controleer de bestandsnaam en geef een naam voor het tweede bestand op (ongelijk aan het al geopende). Zie de pagina Bestand samenvoegen voor meer details.
   

 • Oorzaak

  Er ontbreekt een groep die alle rekeningen van BKlasse 1,2,3,4 optelt in het Rekeningenschema.

  Oplossing

  Voeg een totalisatiegroep toe. Zie de pagina Groepen voor details.
   

 • Oorzaak

  Het bestand bevat instellingen die niet verenigbaar zijn met de huidige versie. U kunt het bestand bekijken maar sommige gegevens zullen verloren gaan als het bestand wordt opgeslagen.

  Oplossing

  Het wordt aanbevolen om de software bij te werken naar de laatste versie door een licentiecode te kopen. Installeer de laatste versie en open uw boekhoudbestand daarmee.
   

 • Oorzaak

  Een standaard printer ontbreekt.

  Oplossing

  Kies een standaard printer of voeg er een toe. Zoek naar informatie over uw operating systeem om een standaard printer toe te voegen.
   

 • Oorzaken

  • U probeert bestanden samen te voegen die van een verschillend type zijn.
  • U probeert gegevens te importeren van bestanden die van een verschillend type zijn.

  Oplossingen

  Zorg ervoor dat u werkt met bestanden van hetzelfde type, anders kunt u gegevens verliezen.

  Bij het samenvoegen van een bestand met BTW gegevens (huidige bestand) met een bestand zonder BTW gegevens zullen de BTW gerelateerde gegevens verloren gaan.
   

 • Oorzaak

  U probeert een bestand te openen dat was aangemaakt met versie 8 dat functies bevat die niet ondersteund worden door de (eerdere) versie die u nu gebruikt. Alle gegevens die beïnvloed worden door de nieuwe functies in Banana 9 zijn niet beschikbaar in uw versie.

  Oplossing

  Om alle nieuwe functies te gebruiken moet u opwaarderen naar versie 8 door deze te installeren, er een nieuw gekochte licentiecode in te gebruiken en uw boekhoudingsbestand ermee te openen.
   

 • Oorzaak

  Het bestand bevat instellingen die niet compatibel zijn met de huidige versie. Het bestand kan bekeken worden maar sommige instellingen gaan verloren als u doorgaat met het opslaan ervan.

  Oplossing

  We adviseren u om op te waarderen naar versie 8 door deze te installeren, er een nieuw gekochte licentiecode in te gebruiken en uw boekhoudingsbestand ermee te openen.

 • Oorzaak

  U probeert een bestand te openen, dat was aangemaakt met een meer recente versie, dat functies bevat die niet ondersteund worden door de (eerdere) versie die u nu gebruikt. Alle gegevens die beïnvloed worden door de nieuwe functies in de laatste versie zijn niet beschikbaar in uw nu gebruikte versie.

  Oplossing

  Om van alle nieuwe functies te profiteren moet u opwaarderen naar de laatste versie door deze te installeren, er een nieuw gekochte licentiecode in te gebruiken en uw boekhoudingsbestand ermee te openen.

 • Oorzaak

  Er is een nieuwere versie beschikbaar dan de versie die u gebruikt.

  Oplossingen

  Update naar de laatste versie van Banana Boekhouding 9

  De nieuwste versie van Banana Boekhouding 9 is de 9.0.5 en is uitgebracht in december 2019. Bekijk de verbeteringen die vermeld staan op onze site op de pagina met de Wijzigingsgeschiedenis.
  Indien u deze oplossing kiest, download en installeer de versie 9.0.5 van Banana Boekhouding vanaf de Download Banana Boekhouding 9 pagina. Deze update is kosteloos.

  Update naar de nieuwe Banana Boekhouding+ versie

  Banana Boekhouding Plus (of versie 10) is net uitgebracht en is een jaarabonnementsversie waarin u kunt kiezen uit verschillende plannen - Meer informatie over Banana Boekhouding Plus prijzen en plannen
  Gemakkelijk upgraden naar Banana Boekhouding Plus, waarbij u profiteert van de GRATIS maanden - Zie de update-promoties
  Als u voor deze oplossing kiest, download dan Banana Boekhouding Plus

   

   

   

 • Oorzaak

  Het bestand is niet compatibel met uw huidige versie van Banana Boekhoudingssoftware.

  Oplossing

  Waardeer uw Banana Boekhoudingssoftware op naar de laatste versie.

   

 • Oorzaak

  Het bestand dat u probeert op te slaan is bewerkt met een eerdere versie. Als het bestand wordt opgeslagen worden de instellingen van de nieuwe versie toegepast.
  Wanneer het bestand eenmaal is opgeslagen met de nieuwe versie kunt u het niet meer openen met de vorige versie.

  Oplossing

  Verzekert u zich ervan dat het bestand dat u gaat opslaan met een nieuwere versie niet meer geopend hoeft te worden met een vorige versie, anders moet u het opslaan annuleren.

 • Dit is een waarschuwing die de gebruiker eraan herinnert dat er een autosave bestand is met nieuwere inhoud.
  Voor meer informatie bezoekt u de pagina over het dialoogvenster Autosave file herstellen.

  Oorzaak

  U hebt eerder op Annuleren geklikt in het dialoogvenster Autosave file herstellen, zonder aan te geven of u het autosave bestand wilde herstellen of niet. Daarna opende u het bestand in Banana Boekhouding.

  Oplossing

  • Als u het autosave bestand niet wilt herstellen kunt u deze waarschuwing negeren.
  • Als u het autosave bestand wel wilt herstellen moet u het bestand openen en opslaan door de .autosave extensie te verwijderen.
   Let op: we adviseren u dat u, voordat u bestanden overschrijft, hernoemt of verwijdert, er eerst een backup kopie van maakt.

   

 • Oorzaak

  Deze tabel, kolom of compositie bestaat al.

  Oplossing

  U kunt er voor kiezen te overschrijven, beide te blijven gebruiken, of de operatie af te breken.
   

 • Oorzaak

  De aangegeven waarde bestaat al.

  Oplossing

  Klik op Ja om door te gaan of Nee om te annuleren.
   

 • Oorzaak

  Dit bestand gebruikt wisselkoersen die niet verenigbaar zijn met uw huidige programma versie.

  Oplossing

  Bezoek de pagina Niet-compatibele wisselkoeren van voorgaande versies voor meer informatie.
   

 • Oorzaak

  De wisselkoers of de geschiedenis ervan ontbreekt voor één van de valuta van het Boekhoudingsbestand dat is geïmporteerd.

  Deze melding is een waarschuwing dat het niet mogelijk is om de wisselkoers voor een of meerdere valuta bij te werken.

  Oplossingen

  • Vul de wisselkoershistorie of het geïmporteerde Boekhoudingsbestand aan met de ontbrekende gegevens
  • Importeer de ontbrekende wisselkoers vanuit een andere Wisselkoershistorie of Boekhoudingsbestand
  • Negeer de waarschuwing als deze niet relevant is

   

 • Oorzaken

  In de Wisselkoersen tabel, in de kolom Datum, heeft u een datum ingevoerd voor het beginsaldo (wat niet gedaan zou moeten worden).

  Oplossing

  Verwijder de datum uit de rij waar het beginsaldo staat.

  Zie ook de pagina Wisselkoersen tabel.
   

 • Oorzaak

  De huidige en historische wisselkoers hebben verschillende vermenigvuldigers.

  Oplossing

  Corrigeer de vermenigvuldiger van de historische wisselkoers in de Wisselkoersen tabel.
   

 • Oorzaak

  Deze foutmelding treedt op als de installatie van het programma niet in orde is.

  Oplossing

  Installeer het programma opnieuw.

   

 • Oorzaak

  Het bestand gebruikt wisselkoersen die niet verenigbaar zijn met de huidige versie van het programma.

  Oplossing

  Zie pagina: Niet-compatibele wisselkoeren van voorgaande versies.
   

 • Oorzaak

  Er is al een wisselkoers met dezelfde datum voor dezelfde valuta. U kunt deze niet opnieuw invoeren.

  Oplossing

  Controleer de wisselkoers die in uw basis opgenomen moet worden. Als deze al bestaat hoeft u deze niet opnieuw in te voeren.

   

 • In de Inkomsten/Uitgaven boekhouding moet het totaal van de bewerkingen vastgelgd in de Rekeningen tabel overeenkomen met het totaal van de bewerkingen in de Categorieën tabel. Deze foutmelding wordt gegeven als er een verschil is tussen de Rekeningen en Categorieën tabel.

  Oorzaken

  • Ontbrekende rekening of categorie in de transactie
  • U voerde een niet bestaande rekening of categorie in
  • In een meervoudige transactie (de transactie op meer dan één rij) voerde u een verkeerd bedrag in of er ontbreekt een bedrag (in alle rekeningen of categorieën waaruit de meervoudige transactie bestaat).

  Oplossingen

  • Eerst moet u het command Boekhouding controleren van het menu Rapporten uitvoeren.
  • Voer de ontbrekende rekening of categorie in
  • Controleer in de Rekening of Categorieën tabel of de correcte rekening of categorie is ingevoerd
  • Controleer alle bedragen en zorg ervoor dat er geen ontbreekt.

  Opmerking

  Het verschil wordt niet getoond als er in de transactie rij tenminste één categorie is aangegeven. Bij het beheren van een boekhouding zonder categorieën wordt het verschil niet getoond.
   

 • Oorzaak

  De Categorie bestaat niet in de Categorieëntabel van de Inkomsten & Uitgaven boekhouding of Kasboek.

  Oplossing

  Voeg de ontbrekende categorie toe in de Categorieëntabel. Voor meer informatie zie pagina Toevoegen / Hernoemen.
   

 • Oorzaken

  De rekening die u invoerde in de Transactiestabel ontbreekt in uw rekenngschema.

  Oplossingen

  • Controleer of u het rekeningnummer correct heeft ingevoerd en corrigeer het zonodig.
  • Voer de ontbrekende rekening in de Rekeningentabel in; daarna kunt u deze gebruiken in de Transactiestabel.

   

 • Oorzaak

  Het segment dat is ingevoerd in de kolom Categorie van de Transactiestabel bestaat niet.

  Oplossing

  Controleer of het segment bestaat in de Categorieëntabel.

  Voor meer informatie zie de pagina Segmenten.
   

 • Oorzaak

  De Segment rekening ingevoerd in de Transactiestabel bestaat niet in het Rekeningschema.

  Oplossing

  Het segment moet worden ingevoerd in de Rekeningentabel om het te kunnen gebruiken.

  Voor meer informatie zie de pagina Segmenten.

   

 • Transactiesaldo niet op nul. Het is mogelijk dat er verschillen zijn in de BTW berekening.

  Oorzaak

  Transactiesaldo niet op nul. Het is mogelijk dat er verschillen zijn in de BTW berekening.

  Oplossing

  Controleer de rekeningen die ingevoerd zijn in de BTW tabel en de basisinstellingen.

  Controleer uw boekhouding opnieuw via het commando Rapporten - Boekhouding controleren... .
   

 • Oorzaak

  Het verschil kan het resultaat zijn van fouten in de invoer in de Transactiestabel.

  Oplossing

  Controleer de boekhouding (menu Rapporten) waarbij u in het bijzonder de optie Verschillen binnen de transacties moet activeren.

   

 • Oorzaak

  Er is een categorie in de Categorieëntabel die geen GR verwijzing heeft.

  Oplossing

  Voeg de GR verwijzing toe. Zie de pagina Hoe beginnen voor meer informatie.
   

 • Oorzaak

  De rekening in de Rekeningentabel heeft geen GR verwijzing.

  Oplossing

  Maak het rekeningschema compleet door de juiste GR verwijzing toe te voegen.

  Voor meer informatie over het groeperen van rekeningen zie de pagina over Groepen.
   

 • Oorzaak

  Er is een Groep in de Rekeningentabel die geen GR verwijzing heeft.

  Oplossing

  Voeg de GR verwijzing toe. Voor meer informatie zie de pagina over Groepen.

 • Oorzaak

  • De transacties van de factuur gebruiken twee of meer tegenrekeningen

  Oplossing

  • Open de rekeningkaart van de factuur
  • Corrigeer de verkeerde tegenrekeningen
 • Oorzaken

  • Een factuur geboekt op meerdere regels (samengestelde transacties) die valuta hebben verschillend van de valuta van de factuur.
  • Een factuur geboekt met BTW en valuta verschillend van de valuta van de basis valuta van de boekhouding.

  Oplossingen

  • In het geval van een samengestelde transactie, geef op iedere regel zowel de debetrekening als de creditrekening aan (klantrekening of inkomstenrekening).
  • Het is niet mogelijk BTW te gebruiken die geboekt wordt in een andere valuta dan die van de klant.

   

 • Oorzaak

  Bij het afdrukken van facturen wordt geverifieerd dat de totalen van alle facturen gegroepeerd per klant corresponderen met de saldi van de rekeningkaarten van de betrokken klanten. Als de bedragen niet kloppen wordt het verschil gerapporteerd.

  Oplossing

  Vergelijk de boekingen van de klantenrekeningkaart met de facturen voor de klant. Gewoonlijk zijn deze waarschuwingen het resultaat van andere fouten die tijdens het afdrukken gemeld worden, bijvoorbeeld valuta verschillen of het gebruik van BTW in een andere valuta dan die van de klant.
  .

 • Oorzaken

  De fout is het gevolg van de boeking van een factuur die verwijst naar een rekeniing die niet gerelateerd is aan de groep/rekening van klanten/leveranciers.

  Oplossing

  Controleer de rekening en zijn instellingen. Voor meer informatie zie de pagina's Het instellen van de rekeningen voor klanten en Het instellen van de rekeningen voor leveranciers.
   

 • Oorzaak

  Voor sommige landen, bijvoorbeeld Zwitserland, moet de factuur op 5 cent afgerond worden. Als het totaal van de afgedrukte factuur niet overeenkomt met het geboekte bedrag wordt de gebruiker op het verschil gewezen.

  Oplossing

  • Maak een boeking aan voor de afronding die in de factuur gemaakt wordt en bij de afdruk zal de afronding niet meer berekend worden.
  • Als u het totale bedrag niet wilt afronden kunt u, met het commando Taken - Klanten - Instellingen, Geavanceerd, de afronding instellen voor het gewenste aantal centen van de factuur. Bijvoorbeeld, als u 0.01 instelt zal het factuurtotaal overeenkomen met de boeking.
 • Oorzaak

  • U probeert een of meer facturen van de transactietabel af te drukken die niet tot een klantgroep behoren.

  Oplossingen

  • Om facturen af te drukken moeten de boekingen een rekening bevatten (of een kostenplaats) die tot de klantgroep behoort. Controleer daarom de kolommen Debet, Credit en/of KP1,2,3.
  • Controleer bij de klantgroep instellingen in het menu Taken -> Klanten -> Instellingen of de Groep of de Rekening tot de klantgroep hoort.

  Zie ook het instellen van de klantenrekening en het configureren van de klantregister instellingen.
   

 • Oorzaak

  U gebruikt functies in het menu Klanten waarbij in de instellingen klant -rekening of -groep gegevens ontbreken.

  Oplossingen

  Om de klantfuncties te gebruiken moet u de klant -rekening of -groep gegevens in het menu instellen (Menu Taken, Klanten, Instellingen).

  Voor meer informatie zie:

   

 • Oorzaak

  U gebruikt functies in het menu Leveranciers, terwijl de leveranciersrekening of de leveranciersgroep niet in de instellingen worden aangegeven.

  Oplossing

  Om de Leveranciers functies te gebruiken moet u de leveranciersrekening of de leveranciersgroep aangeven in het menu Instellingen (Menu Taken, commando Leveranciers, Instellingen).

  Voor meer informatie zie pagina De rekeningen instellen (leveranciers instellingen).
   

 • Oorzaak

  U heeft geen rekening of Klanten- en/of leveranciersgroep aangegeven.

  Oplossing

  Om de Klanten / Leveranciers functies te gebruiken moet u de rekening of Klanten- of Leveranciersgroep aangeven (via menu Taken, Klanten / Leveranciers, Instellingen).

  Voor meer informatie zie pagina: Klanteninstellingen

 • Oorzaak

  Bij het afdrukken van de overzichten wordt gecontroleerd of de totalen van alle facturen gegroepeerd per klant overeenkomen met de saldi van de rekeningkaarten van de betreffende klanten. Als de bedragen niet overeenkomen wordt het verschil gemeld.

  Oplossing

  Vergelijk de boekingen op de rekeningkaarten van de klanten met de facturen. Deze waarschuwingen worden gewoonlijk gegeven als gevolg van andere fouten die tijdens het afdrukken gerapporteerd worden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van koersverschillen of door het gebruik van BTW met een andere valuta dan die van de klant.
   

 • Oorzaak

  Het hash algoritme wordt niet ondersteund door uw huidige versie van Banana Boekhouding Software.

  Oplossing

  Werk uw programma bij of koop een nieuwe versie.

   

 • Oorzaak

  Deze bewerking kan niet verdergaan terwijl uw boekhouding is geblokkeerd.

  Oplossing

  Als een verandering nodig is moet u uw boekhouding vrijgeven in het menu Taken, zie voor meer informatie Transacties blokkeren.
   

 • Oorzaak

  Er is een ongeldig datumformaat, dat niet overeenkomet met de datum in de eigenschappen van het bestand, ingevoerd bij het blokkeren van een transactie.

  Oplossing

  Voer een geldige datum in of pas de datum aan als deze niet overeenkomt met het jaar dat gekozen is in de bestandseigenschappen. Voor meer informatie zie: Transacties blokkeren

 • Oorzaak

  Er is geknoeid met het bestand en het kan daardoor niet meer geblokkeerd worden.

  Oplossing

  Controleer uw boekhouding; als er geen fouten zijn, verwijder de blokkering en probeer het opnieuw.

  Voor meer informatie zie de pagina Transacties blokkeren.

 • Oorzaak

  Er zitten fouten in de transacties en het is onmogelijk door te gaan met deze te blokkeren.

  Oplossing

  Controleer uw boekhouding op mogelijke fouten voordat u verder gaat met het blokkeren.
   

 • Oorzaak

  Er is geknoeid met het bestand en het kan daardoor niet meer geblokkeerd worden.

  Oplossing

  Controleer uw boekhouding; als er geen fouten zijn, verwijder de blokkering en probeer het opnieuw.

  Voor meer informatie zie de pagina Transacties blokkeren.
   

 • Oorzaak

  De ingevoerde BTW code bestaat al in de BTW Codes tabel.

  Oplossing

  Voer een andere BTW code in.

  Voor meer informatie zie de pagina Tabel BTW Codes.
   

 • Oorzaak

  De BTW code werd niet gevonden in de BTW Codes tabel.

  Oplossing

  U moet alleen BTW codes gebruiken die in de BTW Codes tabel voorkomen.

  Voor meer informatie zie de pagina Tabel BTW Codes van uw land.
   

 • Oorzaak

  Het rekeningnummer bestaat niet in uw rekeningschema, of u heeft een fout gemaakt bij het invoeren.

  Let op: Zelfs als een rekening niet langer nodig is moet deze blijven bestaan als deze een eindsaldo had in het vorige jaar. Alleen dan kan een Uitgebreide balans op groepen met de kolom 'vorig jaar' worden aangemaakt.

  Oplossing

  Corrigeer het ingevoerde rekeningnummer of voeg een nieuwe rekening toe. Zie ook de pagina Toevoegen / Hernoemen.
   

 • Oorzaak

  • In de nieuwe BTW tabel ontbreken een of meer van de BTW codes die in de transacties gebruikt worden.

  Oplossingen

  • Voer het commando Boekhouding controleren uit om een lijst van de mogelijke fouten te krijgen
  • Corrigeer in de transacties de BTW codes die niet langer beschikbaar zijn.

   

 • Oorzaak

  • De BTW code in de nieuwe BTW tabel heeft andere instellingen dan die in de huidige tabel

  Oplossingen

  • Voer het commando BTW Overzicht uit voor de gegeven BTW code
  • Verifieer dat iedere transactie die in het rapport wordt weergegeven correct is
  • Als er fouten zijn corrigeer dan de transactie.

   

 • Oorzaak

  Deze melding wordt gegeven wanneer u probeert een Nieuw Jaar aan te maken en het programma merkt dat er nog geen Wisselkoersverschillen geboekt zijn.

  Oplossingen

  Er zijn twee manieren om de probleem op te lossen:

  • Breek het commando Nieuw Jaar aanmaken af
  • Ga verder met uw Nieuw Jaar aanmaken commando, ondanks de foutmelding
   U kunt nu beginnen met het boeken van transacties voor het nieuwe jaar, zelfs al hebt u het afgelopen jaar nog niet afgesloten.
   • Sluit het afgelopen jaar af en maak de wisselkoersverschillen transacties aan.
   • Gebruik in het nieuwe jaar het commando Beginsaldi bijwerken van het menu Taken en gebruik de eindsaldi van het afgelopen jaar als de beginsaldi van het huidige jaar.
 • Oorzaak

  Transacties met "#CheckBalance" worden toegevoegd aan de Transactiestabel om te verifiëren of de saldi in de boeking in de "#CheckBalance" transactie en de boeking in het boekhoudingsbestand overeenkomen. Wanneer de twee saldi niet overeenkomen is er iets fout.

  Oplossing

  U moet de boekingen controleren van de rekening met het verschil in het saldo. Corrigeer deze en herhaal de "#CheckBalance" functie.

  Voor meer informatie zie de pagina Boekhouding controleren.
   

 • Oorzaak

  De parameters ingevoerd in de "#CheckBalance" transactie zijn niet geldig.

  Oplossing

  Corrigeer de "#CheckBalance" transactie. De correcte syntax voor "#CheckBalance" transactions is te vinden in de pagina Boekhouding controleren.

   

 • Oorzaak

  Er zijn transacties (meestal degenen die op meerdere regels ingevoerd zijn) die hetzelfde documentnummer maar een verschillende datum hebben.

  Oplossing

  Controleer en corrigeer de datum of het nummer van het document dat de melding veroorzaakte.

  Voor transacties op meerdere regels waar er geen relatie bestaat tussen het document en de datum kan het programma niet bepalen wat de gegevens zijn van de tegenrekening.
   

 • Oorzaak

  De omschrijving van de rekening ontbreekt.

  Oplossing

  Voer de beschrijving van de rekening in in de kolom Beschrijving van de Rekeningentabel.
   

 • Oorzaak

  De omschrijving van de groep ontbreekt.

  Oplossing

  Voor de beschrijving van de groep in de kolom Beschrijving in.
   

 • Oorzaak

  U heeft een vreemde valuta boekhoudingsbestand maar u heeft de basisvaluta niet gedefinieerd.

  Oplossing

  Ga naar het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand. Voer het symbool voor de basisvaluta in in de tab Boekhouding in het veld Basisvaluta.

  We adviseren om na het invoeren van de basisvaluta de hele boekhouding opnieuw te controleren met de sneltoetsen Shift + F9 (Win en Linux) of Cmd + 9 (Mac).

   

 • Oorzaak

  Er is een kostenplaats in het Rekeningschema die geen GR heeft.

  Oplossing

  U moet een referentie GR invoeren. Voor meer informatie zie de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra.
   

 • Oorzaak

  Er is een segment in het Rekeningschema dat geen GR heeft.

  Oplossing

  U moet een referentie GR invoeren. Voor meer informatie zie de pagina Segmenten.

 • Oorzaak

  Voor de aangegeven rekening is het saldo van het vorige jaar niet hetzelfde bedrag als dat aangegeven in de kolom "Vorige" van het huidige boekhoudingsbestand.

  Oplossing

  Raadpleeg het "Verschil tussen de 'Saldo' kolom van het vorige jaar en de 'Opening' kolom van het lopende jaar".
   

 • Voor de aangegeven rekening klopt het eindsaldo van het vorige jaar niet met het beginsaldo van het lopende jaar.

  Oorzaken

  Doorgaans moeten de bedragen van de "Opening" en "Vorige" kolommen in het Rekeningschema van het huidige jaar overeenkomen met de eindsaldi van vorig jaar (de naam van het bestand van vorig jaar is te vinden in het tabblad Opties van Bestands- en boekhoudingseigenschappen - menu Bestand).

  Het verschil kan diverse oorzaken hebben:

  • Na het aanmaken van het nieuwe jaar veranderde u wat in het bestand van vorig jaar.
  • De openingsbedragen in het bestand van het lopende jaar zijn handmatig aangepast.
  • De openingswisselkoersen in de Wisselkoersentabel zijn niet hetzelfde als de eindwisselkoersen van het vorige jaar.
  • Het openingssaldo in basisvaluta (berekend uit de openingswisselkoersen) komt niet overeen met het saldo van het vorige jaar.

  Oplossingen

  • Werk het openingssaldo bij met het commando Beginsaldi bijwerken... van het menu Taken.
  • Er zijn gevallen waarin het verschil er moet zijn; in dat geval kunt u de foutmelding negeren

   

 • Oorzaak

  Op rij %1 is een mogelijke fout aanwezig omdat de Gr aangegeven voor de rekening niet hetzelfde is als de Groep in de totalenrij.

  In de voorbeeldafbeelding worden in Groep 40 de bedragen opgeteld van de rijen die 40 als Gr hebben, maar rij 47 heeft een 3 als Gr.
  Dit betekent dat het bedrag op rij 47, in dit geval rekening 3600 - Giften, wordt opgeteld in Groep 3 en niet in Groep 40.
  Het programma geeft deze mogelijke fout aan voor het geval deze structuur niet zo bebedoeld is.

  Het hoeft geen fout te zijn

  Het bedrag van de rekening wordt opgeteld in de aangegeven Groep, zonder dat het uitmaakt waar de rekening in het rekeningschema staat.
  Er zijn gevallen waar een niet volgordelijke plaatsing van de rekeningen nodig is en dit dus geen fout is.

  Oplossing

  Controleer dat alle getoonde rekeningen die opgeteld moeten worden in dezelfde Groep dezelfde Gr hebben. Voor meer informatie zie de pagina Groepen.

  We adviseren daarom uw boekhouding te corrigeren en daarbij dezelfde Gr voor alle rekeningen aan te geven die in dezelfde Groep opgeteld moeten worden. In ons voorbeeld, rekening 3600 - Giften, moet Gr 40 hebben en niet 4.
   

 • Oorzaak

  Het programma heeft een verschil gevonden tussen de saldi van een bestand voor en na de conversie ervan.

  Oplossingen

   

 • Het programma geeft deze melding wanneer het ontdekt dat er veranderingen gemaakt zijn in uw boekhoudingsbestand waardoor een herberekening van de boekhouding nodig is.

  In sommige gevallen is het alleen maar een voorzorgsmaatregel die ervoor zorgt dat alle boekhoudkundige gegevens nog correct zijn.

  Oorzaken

  Enige van de mogelijke oorzaken:

  • Een transactie werd ingevoerd voor een rekening die pas later werd toegevoegd aan het rekeningschema.
  • De BTW werd veranderd (door toevoeging of verandering van enige BTW codes).
  • Enkele openingswisselkoersen werden veranderd.
  • Een bestand, aangemaakt met een vorige niet-compatibele versie, werd geopend.
  • Er werd een gegevensconversie gedaan die fouten of verschillen opleverde.

  Oplossingen

   

 • Oorzaak

  Er is een verschil tussen de Debet en Credit kolommen in de Transactiestabel. Het programma geeft de rij aan waar het mogelijke verschil optreedt.

  Oplossing

  Zie voor deze melding pagina Mogelijk verschil (van rij: %1 - tot rij: %2).
   

 • Oorzaak

  Een bedrag is ingevoerd in de Opening kolom van de Rekeningentabel maar de rekening ontbreekt.

  Oplossing

  Voeg de rekening die betrekking heeft op het bedrag in de Rekeningentabel in.

  Verwante Onderwerpen

   

 • Oorzaak

  Er is een wisselkoers ingevoerd in de Wisselkoersenkolom voor een transactie in basisvaluta.

  Oplossing

  Er moet een 1 staan in de Wisselkoersenkolom, anders moet de cel leeg blijven.
   

 • Oorzaak

  Het bedrag berekend in vreemde valuta, op basis van de ingevoerde wisselkoers, komt niet overeen met het bedrag in basisvaluta.

  Oplossingen

  • Als het bedrag in basisvaluta correct is, selecteer het en druk op de F6 toets
  • Controleer de ingevoerde wisselkoers en herbereken deze, door in de Wisselkoers cel te gaan staan en de wisselkoers van basisvaluta bij te werken met de F6 toets.

   

 • Oorzaak

  De ingevoerde wisselkoers is lager dan het minimum gedefinieerd in de Wisselkoerstabel.

  Oplossing

  Controleer de Wisselkoers instellingen en voer een waarde in die niet lager is dan het minimum gedefinieerd in de Wisselkoerstabel.
   

 • Oorzaak

  De ingevoerde wisselkoers is hoger dan het maximum gedefinieerd in de Wisselkoerstabel.

  Oplossing

  Controleer de Wisselkoers instellingen en voer een waarde in die niet hoger is dan het maximum gedefinieerd in de Wisselkoerstabel.

   

 • Oorzaak

  De Kostenplaats KP1 wordt niet uitgedrukt in de munteenheid van de transactie. Het Transactiebedrag wordt niet berekend voor, en verschijnt niet in de KP1 kostenplaats.

  Oplossing

  Voer een kostenplaats in met dezelfde valuta als in de transacties.
   

 • Oorzaak

  1. De KP1 kostenplaats die u invoerde (de rekening voorafgegaan door een punt ".") bestaat niet in het rekeningschema.
  2. In de Transactiestabel heeft u de kostenplaats niet ingevoerd in de KP1 kolom.
  3. In de Transactiestabel, in de KP1 kolom, heeft u de kostenplaats ingevoerd met een punt ".".

  Oplossing

  1. Voer de kostenplaats in het rekeningschema in de 03 sectie in
  2. Voer in de Transactiestabel de KP1 kostenplaats in de KP1 kolom in
  3. Voer in de Transactiestabel de kostenplaats in zonder de punt ".".

  Voor meer informatie zie pagina Kostenplaatsen en Winstcentra.

   

 • Oorzaak

  De kostenplaats die gebruikt wordt is niet in Basisvaluta. BTW splitsing kan niet gedaan worden als de kostenplaats die gebruikt wordt niet aangemerkt wordt in Basisvaluta.

  Oplossing

  Stel de kostenplaatsen in op Basisvaluta om BTW opsplitsing mogelijk te maken.
   

 • Oorzaak

  De Kostenplaats KP2 wordt niet uitgedrukt in de munteenheid van de transactie. Het Transactiebedrag wordt niet berekend voor, en verschijnt niet in de KP2 kostenplaats.

  Oplossing

  Voer een kostenplaats in met dezelfde valuta als in de transacties.

 • Oorzaak

  1. De KP2 kostenplaats die u invoerde (de rekening voorafgegaan door een comma ",") bestaat niet in het rekeningschema.
  2. In de Transactiestabel heeft u de kostenplaats niet ingevoerd in de KP2 kolom.
  3. In de Transactiestabel, in de KP2 kolom, heeft u de kostenplaats ingevoerd met een comma ",".

  Oplossing

  1. Voer de kostenplaats in het rekeningschema in de 03 sectie in
  2. Voer in de Transactiestabel de KP2 kostenplaats in de KP2 kolom in
  3. Voer in de Transactiestabel de kostenplaats in zonder de comma ",".

  Voor meer informatie zie pagina Kostenplaatsen en Winstcentra.

 • Oorzaak

  De kostenplaats die gebruikt wordt is niet in Basisvaluta. BTW splitsing kan niet gedaan worden als de kostenplaats die gebruikt wordt niet aangemerkt wordt in Basisvaluta.

  Oplossing

  Stel de kostenplaatsen in op Basisvaluta om BTW opsplitsing mogelijk te maken.

   

 • Oorzaak

  De Kostenplaats KP3 wordt niet uitgedrukt in de munteenheid van de transactie. Het Transactiebedrag wordt niet berekend voor, en verschijnt niet in de KP3 kostenplaats.

  Oplossing

  Voer een kostenplaats in met dezelfde valuta als in de transacties.

   

 • Oorzaak

  1. De KP3 kostenplaats die u invoerde (de rekening voorafgegaan door een puntcomma ";") bestaat niet in het rekeningschema.
  2. In de Transactiestabel heeft u de kostenplaats niet ingevoerd in de KP3 kolom.
  3. In de Transactiestabel, in de KP3 kolom, heeft u de kostenplaats ingevoerd met een puntcomma ";".

  Oplossing

  1. Voer de kostenplaats in het rekeningschema in de 03 sectie in
  2. Voer in de Transactiestabel de KP3 kostenplaats in de KP3 kolom in
  3. Voer in de Transactiestabel de kostenplaats in zonder de puntcomma ";".

  Voor meer informatie zie pagina Kostenplaatsen en Winstcentra.

 • Oorzaak

  De kostenplaats die gebruikt wordt is niet in Basisvaluta. BTW splitsing kan niet gedaan worden als de kostenplaats die gebruikt wordt niet aangemerkt wordt in Basisvaluta.

  Oplossing

  Stel de kostenplaatsen in op Basisvaluta om BTW opsplitsing mogelijk te maken.

   

 • Oorzaak

  De gebruikte BTW code is uitgeschakeld.

  Oplossing

  Om de BTW code in te schakelen gaat u in de BTW codes tabel staan, met weergave Compleet, en verwijdert u de "2" in de kolom Uitschakelen.
   

 • Oorzaak

  U probeert een BTW code in te voeren in een rij die een Groep bevat.

  In de BTW codes tabel telt een groep de BTW codes op die bij dezelfde groep horen. Daarom kan er geen BTW code in die rij zijn.

  Oplossing

  U moet de Groep weghalen uit de rij waar de BTW code is ingevoerd of de BTW code weghalen uit de rij waar de aanduiding voor de Groep staat.

  Verwante onderwerpen

   

 • Oorzaak

  In de Rekeningentabel of in de Categorieëntabel (in het rekeningschema Inkomsten en Uitgaven boekhouding) heeft u een rij ingevoerd met een rekening- of categorienummer dat al bestaat.

  Rijen met herhaalde rekeningnummers worden getoond als fouten.

  Oplossing

  • ga naar de rij waarin de dubbele rekening staat
  • geef de rekening een andere naam of verwijder de rij

   

 • Oorzaak

  Een rekeningnummer zowel als een groepnummer zijn ingevoerd op dezelfde rij van de Rekeningen- of Categorieëntabel.

  Oplossing

  Verwijder de rekening of de groep uit de rij.

  Voor meer informatie zie de pagina Groepen.
   

 • Oorzaak

  De rekening waarop de BTW geboekt moet worden is niet in basisvaluta.

  Oplossing

  Zorg ervoor dat de rekening waarop BTW geboekt wordt in de Rekeningentabel in basisvaluta staat.
   

 • De BTW rekening in deze transactie, die automatisch wordt ingevuld door het programma, bestaat niet in het Rekeningschema.

  Oorzaken

  Oplossing

  1. Geef een bestaande rekening aan in de Bestands- en Boekhoudingseigenschappen of in de BTW codes tabel.
  2. Voer een controle uit van de boekhouding.
 • Oorzaak

  De rekening die u probeert te gebruiken is uitgeschakeld.

  Oplossing

  Om de rekening in te schakelen moet u naar de Rekeningentabel gaan -> weergave Andere -> kolom Uitschakelen. In de kolom Uitschakelen verwijdert u het getal "2" uit de cel in de rij van de uitgeschakelde rekening.
   

 • Oorzaak

  Wanneer de boekhouding is geblokkeerd voor een bepaalde datum is het niet mogelijk transacties in te voeren voor een datum die gelijk is aan of voor de datum van blokkeren ligt.

  Oplossing

  Controleer de datum van de transactie, en als u transactie echt ingevoerd moet worden, deblokkeert u uw boekhouding eerst.

  Voor meer informatie zie pagina Transacties blokkeren.
   

 • Oorzaak

  De transactiedatum ligt voor de begindatum van de boekhouding die u in Bestandseigenschappen heeft ingevoerd.

  Oplossing

  Corrigeer de transactiedatum of verander de instellingen in Bestandseigenschappen.
   

 • Oorzaak

  De transactiedatum ligt na de sluitingsdatum van de boekhouding die u in Bestandseigenschappen heeft ingevoerd.

  Oplossing

  Corrigeer de transactiedatum. De datum moet liggen tussen de begin en einddatum ingevoerd in de instellingen in Bestandseigenschappen.

   

 • Oorzaak

  Als de boekhouding geblokkeerd is en er worden parameters veranderd in de BTW codes tabel (bijvoorbeeld het percentage van een BTW code), dan is het programma niet in staat deze waardes bij te werken in de Transactiestabel.

  Oplossing

  Om met de wijzigingen door te gaan geeft u de boekhouding vrij met het commando transacties vrijgeven (Menu Taken > Transacties blokkeren > Transacties vrijgeven). Zorg ervoor dat al uw wijzigingen correct zijn voordat u veranderingen aanbrengt in de BTW codes tabel.

  Voor meer informatie zie pagina Tabel BTW Codes.

 • Oorzaken

  1. Het valutasymbool dat u gebruikt is niet aanwezig in de Wisselkoersentabel. Dit is het geval voor de Basisvaluta en Valuta 2.
  2. Tijdens het Transacties importeren werd de Bestemmingsrekening (de bankrekening in uw rekeningschema) niet aangegeven.
  3. Tijdens het Transacties importeren werd de Bestemmingsrekening (de bankrekening in uw rekeningschema) aangegeven maar ontbrak het Valutasymbool (kolom Valuta) of u gaf een rekening aan waarvan de valuta niet is aangegeven in de Wisselkoersentabel.

  Oplossingen

  1. Controleer het valutasymbool (Wisselkoersentabel, kolom Valuta) en verander het in een die bestaat in de Wisselkoersentabel.
  2. Verwijder de transacties die u net heeft geïmporteerd en importeer ze opnieuw, waarbij u een bestemmingsrekening opgeeft die bestaat in uw rekeningschema (bijvoorbeeld bank).
  3. Verwijder de transacties die u net heeft geïmporteerd. Zorg ervoor dat er in de Rekeningentabel, kolom Valuta, voor alle rekeningen een Valutasymbool bestaat in de Wisselkoersentabel. Daarna kiest u van het menu Rapporten het Boekhouding controleren commando zodat u kunt verifieren dat uw correcties worden geaccepteerd. Nu kunt u de Transacties opnieuw importeren.
 • Oorzaak

  De groep die u invoerde in de Rekeningen- of Categorieéntabel bestaat al.

  Oplossing

  Voer een andere groep in.
   

 • Oorzaak

  De waarde toegekend aan een Groep kan niet hetzelfde zijn als die toegekend in de GR kolom van dezelfde rij.

  Oplossing

  Voer een andere waarde in voor de Groep dan die is aangegeven in de GR kolom.

  Voor meer informatie zie pagina Groepen.
   

 • Bij het berekenen van de totalen kan het programma niet de groep vinden die in de Gr kolom aangeduid wordt.

  Raadpleeg de pagina Groepen onder het Rekeningschema of de pagina Tabel BTW Codes als de ontbrekende groep betrekking heeft op BTW.

  Oorzaken

  • Er is een Gr aangegeven die niet aanwezig is in de kolom Groep.
  • De ID van een bestaande groep is veranderd.
  • De rij met daarin de Groep is verwijderd.

  Oplossing

  • Voer een bestaande Groep in de Gr kolom van de aangegeven rij in.

  Gebruik het Hernoemen commando bij het aanpassen van een Groep ID.
   

 • Oorzaak

  De rekening of de naam van een groep bevat niet toegestane karakters.

  De volgende karakters zijn niet toegestaan: | (verticale streep), * (sterretje), ? (vraagteken).

  Oplossing

  Voer een correcte naam in.
   

 • Oorzaak

  Er zijn twee kolommen in de vreemde valuta boekhouding voor het bedrag: "Valuta Bedrag" waar bedragen in elke valuta kunnen worden ingevoerd en "Bedrag (plus basisvaluta tekens)" dat automatisch wordt gebruikt door het programma om bedragen over te hevelen in basisvaluta en de bedragen omgezet van vreemde valutas in de basisvaluta volgens een gespecificeerde wisselkoers. De foutmelding wordt gegeven als een transactie in basisvaluta resulteert in verschillende bedragen in de kolommen "Valuta Bedrag" en "Bedrag (plus basisvaluta tekens)".

  Oplossing

  Verwijder het bedrag dat niet overeenkomt met basisbedrag in de kolom "Bedrag (plus basisvaluta tekens)".

  Als de transactie in basisvaluta is moeten de bedragen in de kolommen "Valuta Bedrag" en "Bedrag (plus basisvaluta tekens)" gelijk zijn.

  Zie pagina Transacties voor meer informatie.

   

 • Oorzaak

  De rij bevat een itemcode die niet gevonden wordt.

  Oplossing

  • Corrigeer de verkeerde itemcode;
  • Of voeg in de itemstabel een nieuw item toe met de gegeven code.

   

 • Oorzaak

  Het item is uitgeschakeld.

  Oplossing

  Om het item in te schakelen verwijdert u in de Itemstabel, in de weergave Compleet, de "2" in de kolom Uitschakelen.
   

 • Oorzaak

  Waarschijnlijk zijn de parameters voor de BTW instelling incorrect.

  Oplossing

  Controleer de parameters die voor de gebruikte BTW tabel ingevoerd zijn.

  Voor meer informatie zie pagina Tabel BTW Codes.

   

 • Oorzaak

  Het bedrag in vreemde valuta is niet in de transactie ingevoerd. Dit moet wel altijd gedaan worden.

  Oplossing

  Voer het bedrag in vreemde valuta in de kolom Valuta Bedrag in.

  Voor meer informatie zie pagina Transacties.
   

 • Oorzaak

  Het bedrag ontbreekt in de kolom Basis Valuta van uw Vreemde Valuta Boekhouding.

  Oplossing

  Voltooi de transactie met het bedrag in de kolom Basis Valuta.
   

 • Oorzaken

  • In de ingevoerde transactie zijn enkele bedragen en rekeningen maar er ontbreekt een datum in de Datum kolom.
  • In de Bestands- en boekhoudingseigenschappen, Opties tab, de optie Transactiedatum vereist staat aan (dit is de standaard instelling) en daarom is het nodig een datum in te voeren.

  Oplossingen

  • Voer een datum in de transactierij in
  • Het is doorgaans beter om een transactiedatum te hebben. Als u echter deze instelling wilt veranderen kunt u dit doen, en dan is er geen transactiedatum meer nodig.

   

 • Oorzaak

  Een niet-bestaand segment werd ingevoerd in de BTW Rekening kolom van de BTW Codes tabel.

  Oplossing

  Corrigeer het segment dat werd ingevoerd.
   

 • Oorzaak

  Het bestand van vorig jaar is niet ingevoerd in de Opties tab van Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

  Oplossing

  Als er een bestand van vorig jaar bestaat dat is aangemaakt met Banana Boekhouding Software kunt u het ophalen met de Bladeren knop van de Opties tab van het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen van het menu Bestand.

   

 • Oorzaak

  Het geselecteerde ISO 20022 bestand bevat geen enkel bankafschrift.

  ISO 20022 is een algemeen formaat dat diverse soorten informatie kan bevatten zoals bankafschrift en andere uitvoeringsbevestigingen. Alleen bankafschriften kunnen worden geïmporteerd in Banana Boekhouding Software (camt.052/053/054).

  Oplossing

  Controleer of uw ISO 20022 bestand bankafschriften bevat en vraag uw bank hierom als ze er niet in staan.
   

 • Oorzaak

  Er zijn BTW codes toegekend die bij hetzelfde groepnummer horen maar met verschillende percentages.

  Oplossing

  Controleer of uw BTW codes betrekking hebben op hetzelfde groepnummer en corrigeer de percentages als deze voorwaarde klopt. De percentages moeten identiek zijn voor alle dodes.

  Voor meer informatie zie pagina Tabel BTW Codes.

   

 • Oorzaak

  De codes om de BTW volgens de Vlaktaks methode te beheren ontbreken in de BTW codes tabel.

  Oplossing

  Controleer de codes in de BTW codes tabel. Tenminste een code met een van de volgende nummers is vereist: 320,321,330,331 (de getallen worden gespecificeerd in de GR1 kolom). Het bedragtype moet zijn 0-inclusief BTW. Zie ook het Zwitserse belastindocument - Vlaktaks methode (Duitstalig).
   

 • Oorzaak

  Bij het boekhouden met netto BTW verschuldigd/vlaktaks methode moet "ja" worden ingevoerd in de kolom BTW% op Bruto in de BTW codes tabel.voor het bruto bedrag (Bruto BTW wordt toegepast op iedere transactie).

  Oplossing

  Voer "ja" in de BTW% op Bruto kolom van de BTW codes tabel in.

  Verwante onderwerpen

 • Oorzaak

  De BTW codes tabel ontbreekt in het Engelse bestand dat voor Zwitserland aangemaakt is, of de BTW codes voor de netto verschuldigde BTW / vlaktaks methode ontbreken.

  Oplossing

  De BTW codes voor de in Zwitserland geldende BTW percentages moeten worden ingevoerd in de BTW codes tabel. U kunt de BTW codes tabel kopieren en plakken uit een bestaand Banana Boekhouding Software model of importeren uit hetzelfde voorbeeldbestand de BTW codes voor Zwitserland importeren met de importfunctie van het menu Rapporten.

  Voor meer informatie zie pagina Swiss VAT tax report - Flat tax rate method (Engelstalig).

   

 • Oorzaak

  De kolom "Bedragtype" moet leeg blijven. Als een bedrag type wordt ingevoerd wordt de vlaktaks BTW niet berekend.

  Oplossing

  Verwijder de invoer uit de kolom "Bedragtype" en zorg ervoor dat uw BTW code instellingen voor de netto verschuldigde BTW / vlaktaks methode correct zijn.

  Voor meer informatie zie pagina Swiss VAT tax report - Flat tax rate method (Engelstalig).

   

 • Oorzaak

  De Begindatum en de Einddatum voor de boekhoudperiode ontbreken in de tab Boekhouding van Bestands- en boekhoudingseigenschappen... , of ze zijn ongeldig.

  De Uitgebreide Balans en Boekhoudingsoverzichten hebben een Begindatum en een Einddatum nodig voor de boekhoudingperiode.

  Oplossing

  Controleer uw Begin- en Einddatums en voer deze in, of verander ze, met het command Bestands- en boekhoudingseigenschappen...  van het menu Bestand.
   

 • Oorzaak

  Bij het samenvoegen van twee bestanden zijn identieke codes gevonden in de BTW codes tabel met verschillende percentages of bijdragen.

  Oplossing

  Controleer de BTW codes tabel van beide bestanden en pas verschillen tussen beide aan.

   

 • Oorzaak

  Er kunnen geen Terugkerende transacties gevonden worden met de code die werd ingevoerd.

  Oplossing

  Kopieer de terugkerende transacties van de Transactiestabel naar de Terugkerende transactiestabel.

  Voor meer informatie zie pagina Terugkerende transacties.
   

 • Oorzaak

  Het bestand dat is gekozen om te importeren heeft geen tabel BTW-codes.

  Oplossing

  Zorg ervoor dat het bestand dat gïmporteerd moet worden een tabel BTW-codes bevat.
   

 • Oorzaken

  Het programma heeft verschillen in de boekingsrijen gevonden tussen het totaal van de debet/credit transacties of tussen het totaal van inkomsten/uitgaven.

  Het verschil is waarschijnlijk tussen de eerste en de laatste van de aangegeven rijen.

  • Er zijn fouten in de transactie rijen
  • Er ontbreekt een rekening of deze is verkeerd gespeld
  • Het totaal van Debet/Credit van een meervoudige transactie klopt niet
  • Er zitten verschillende datums in een meervoudige trandactie
  • Er ontbreekt een BTW-rekening of deze is verkeerd gespeld
  • Er is een foute BTW-code gebruikt in de tegenrekening.

  Oplossing

  Controleer de rijen die door het programma worden aangegeven.

  • Corrigeer eerst alle getoonde fouten
  • Contorleer en corrigeer de bedragen en vul ontbrekende rekeningen aan in de transacties.

  Na het corrigeren van alle fouten doet u de Boekhouding controleren functie uit.

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 • Oorzaak

  Het bestand van vorig jaar waarnaar verwezen wordt is nu in gebruik.

  Oplossing

  Controleer en geef de naam aan van het bestand van vorig jaar.
   

 • Oorzaak

  Een rekeningnummer dat nog niet is toegevoegd aan het Rekeningschema is mogelijk gebruikt tijdens het invoeren van een transactie.

  Oplossing

  U moet uw boekhouding controleren.
   

 • Oorzaak

  • De datum die is ingevoerd om de boekhouding te blokkeren is niet geldig.
  • Er is eerder een blokkering geactiveerd zonder de transacties te sorteren.
   Er zijn transacties met een datum recenter dan de datum van de blokkering maar het blokkeringsnummer is eerder dan de transactie gerelateerd aan de blokkeringsdatum.

  Oplossing

  • Controleer de datum en voer een correcte datum in.
  • Maak de hele boekhouding vrij (geen blokkeringsdatums).

   

 • Oorzaak

  1. In het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..., Tabblad Opties, ontbreekt de aanduiding van het bestand van vorig jaar.
  2. In het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..., Tabblad Opties, is het vakje "Smart fill met transacties van vorig jaar" niet aangevinkt.

  Oplossing

  1. In het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..., Tabblad Opties, gebruikt u de knop Bladeren en kiest u het bestand van vorig jaar. Het wordt dan getoond in het gedeelte "Bestand van vorig jaar".
  2. In het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..., Tabblad Opties, vinkt u het vakje "Smart fill met transacties van vorig jaar" aan .

   

 • Oorzaak

  Het programma geeft aan dat er rijen met fouten zijn.
  Uw boekhouding bevat mogelijk fouten.

  Oplossing

  • Voer Boekhouding controleren uit om een lijst van mogelijke fouten te vinden.
  • Corrigeer de fouten die in het informatievenster weergegeven worden.

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 • In de Opening kolom van de Rekeningentabel komt het totaal van de Activa niet overeen met het totaal van de Passiva.

  Oorzaken

  1. Bij het eerste gebruik van het programma heeft u de Passiva niet ingevoerd met het minteken (zoals dat gedaan zou moeten zijn)
  2. In het bestand van het voorgaande jaar zijn er in de Transacties-tabel verschillen tussen de kolommen Debet en Credit.
  3. De winst/verlies van vorig jaar is niet automatisch ingevuld bij het aanmaken van het nieuwe jaar
  4. U heeft in de vreemde valuta boekhouding de wisselkoersverschillen niet berekend
  5. Bij het aanmaken van het nieuwe boekhouding jaar heeft u ook de saldi van inkomsten en uitgaven overgedragen (wat u niet zou moeten doen)
  6. Wanneer de beginsaldi handmatig worden ingevoerd is het resultaat (winst of verlies) van het voorafgaande boekhoudkundige jaar niet meegenomen. In dit geval komt het verschil overeen met de winst of verlies die overgedragen is.
  7. Bij het handmatig toekennen van de winst aan meer dan een rekening gebrukte u scheidingstekens voor de decimalen en duizendtallen die verschillend zijn van die gebruikt in Banana Boekhouding.

  Oplossingen

  1. Voer in de Rekekeningentabel, in de Opening kolom, het minteken in voor de Passiva bedragen.
  2. Corrigeer in het bestand van het voorgaande jaar het verschil in de Transacties-tabel en werk de openingssaldi opnieuw bij in het nieuwe bestand van het lopende jaar.
  3. Herhaal het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken; open in de dialoogvenster de de Winst & Verlies van vorig jaar rekening of een andere rekening om uw winst of verlies aan toe te kennen. Voor meer informatie zie pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.
  4. Als u de wisselkoersverschillen van vorig jaar nog niet heeft uitgerekend bezoek dan eens de pagina Verschillen in beginsaldi om uit te vinden hoe dit probleem op te lossen.
  5. Als u de Winst en Verlies saldi al heeft overgedragen zijn er twee oplossing om verder te gaan:
   • Verwijder handmatig de beginsaldi van uw inkomsten en uitgaven in de Rekeningentabel, in de kolom Opening.
   • Werk uw beginsaldi bij met het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken; zorg ervoor in de dialoogvenster het vakje bij Winst- en verlies rekening uit te vinken.
  6. Wijs aan de Opening kolom van de gewenste rekeningen (bijvoorbeeld overgedragen Winsten/Verliezen, Aandelenkapitaal, Reserves, etc.) het resultaat toe van het voorafgade boekhoudjaar, rekening houdend met het al aanwezige bedrag.
  7. Bij het invoeren van de bedragen voor de winsttoewijzing gebruikt u alleen het decimale scheidingsteken zonder de duizendtallen scheidingstekens.
   Een alternative oplossing is de scheidingstekens voor de duizendtallen en decimalen te veranderen in de instellingen van uw operating systeem. Voor meer informatie zie onderaan pagina Interface.

  Na het voltooien van uw correctie gebruikt u het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten.

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

      Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie van Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
      Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.
   

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

   

   

 • Oorzaak

  Er zijn enkele wijzigingen gedaan en de totalen van de Rekeningen/Categoriën kaart zijn niet bijgewerkt.

  Oplossing

  Herbereken de boekhouding met het commando Herberekenen in menu Rapporten of door toets F9 te gebruiken.
   

 • Oorzaak

  De valuta heeft een vaste wisselkoers. Er kunnen geen wisselkoersen zijn die verschillen van de wisselkoersentabel of van de eigenschappen die voor het bestand gedefinieerd zijn.

  Oplossing

  Gebruik geen wisselkoersen die verschillen van de vaste wisselkoers of pas de voorkeuren aan die gedefinieerd zijn in de wisselkoersentabel met de gewenste wisselkoers.

  Doet hoeft geeen fout te betekenen als kleine verschillen optreden als gevolg van afrondingen.
   

 • Oorzaak

  Wanneer het vakje "Kostenplaatsen volgens de (+/-) vastleggen" in de Opties tab in Bestands- en boekhoudingseigenschappen...  is aangevinkt hoeft u geen minteken te gebruiken in het bedrag van de kostenplaats omdat het programma hier dan al rekening mee houdt.

  Oplossing

  Gebruik het minteken niet in kostenplaatsen.
   

 • Oorzaak

  De rekening die aangewezen is voor de BTW in Bestands- en boekhoudingseigenschappen... of in de BTW-code tabel wordt mogelijk ook gebruikt in de Transactiestabel (als een debet- of creditrekening).

  Dat kan een fout zijn.

  Oplossing

  Controleer of de correcte rekeningen zijn gebruikt in de Transacties.
   

 • Oorzaak

  Voor deze valuta gebruikt u een vermenigvuldiger die verschilt van die ingevoerd in uw Wisselkoersentabel.

  Oplossing

  Herbereken alstublieft de wisselkoers van de transactie.
   

 • Oorzaak

  Deze functie wordt in toekomstige versies niet langer ondersteund.

  Oplossing

  Gebruik deze functie niet bij het aanmaken van nieuwe bestanden.
   

 • Oorzaak

  Het percentage voor uw credit card is niet toegepast.

  Dit kan door het volgende veroorzaakt zijn:

  • Er werd een BTW-code ingevoerd waar het Bedragtype was gedefinieerd als "BTW Bedrag" of "Vrijgesteld van BTW".
  • Een "BTW Bedrag" of "Vrijgesteld van BTW" transactie bedrag werd ingevoerd.

  Oplossing

  Het veld "credit card percentage" gaat verdwijnen in toekomstige versies van Banana Boekhouding Software. Gebruikt het liever niet.

  Voer een BTW-code in als "Inclusief BTW" in de kolom Bedragtype.
   

 • Oorzaken in een dubbel boekhouden bestand

  In een transactie met een verschuldigde BTW-code is het BTW bedrag credit geboekt op de BTW rekening.

  Normaal:

  • De Debet rekening is een Balans rekening (met 1 of 2 als een BKlasse)
  • Het Credit bedrag is een Winst & Verlies rekening (met 3 of 4 als een BKlasse), of, als er een verkoop van vastgoed is, een Balans rekening (met 1 of 2 als een BKlasse)

  In uw transactie lijken de rekening ingevoerd te zijn op de omgekeerde manier:

  • De Credit rekening is een Balans rekening (met 1 of 2 als een BKlasse)
  • Het Debet bedrag is een Winst & Verlies rekening (met 3 of 4 als een BKlasse).

  Oorzaken in een inkomsten/uitgaven boekhoudbestand

  In de transacties lijkt het alsof de verschuldigde BTW is ingevoerd op de omgekeerde manier van wat het zou moeten zijn, en:

  • in de Categorie kolom is een categorie negatief geboekt
  • of, in de Categorie kolom is een rekening positief geboekt

  Oplossingen

  Controleer dat:

  • De rekeningen die u gebruikt correct zijn
  • De BTW-code die u gebruikt correct is
  • Wanneer u een correctie of een credit nota invoert vergeet u misschien het minteken in te voeren voor de BTW-code

  Dit is een waarschuwing en niet noodzakelijk een fout. Als u denkt dat de bewerking correct is:

  • Kunt u de waarschuwing negeren
  • Kunt u voorkomen dat het programma de waarschuwing voor deze BTW-code weergeeft door de kolom Niet waarschuwen in de BTW Codes tabel aan te vinken (gebruik weergave Compleet om deze kolom zichtbaar te maken).

   

 • Oorzaken in het dubbel boekhouden

  In een transactie met een verhaalbare BTW-code is het BTW bedrag in debet ingevoerd in de BTW rekening.
  Als een vuistregel:

  • De debet rekening kan een deel zijn van de Winst en Verlies rekening (BKlasse 3 of 4), of van de Balans (BKlasse 1 of 2), als er een verwerving van een Activa is.
  • De credit rekening is een rekening van de Balans (BKlasse 1 of 2).

  In de transactie lijkt dit tegengesteld te zijn aan wat zou moeten omdat:

  • De debet rekening is een Balans rekening (BKlasse 1 of 2)
  • De credit rekening is een rekening in de Winst & Verlies rekening (BKlasse 3 of 4).

  Oorzaken in de Inkomsten & Uitgaven boekhouding

  De transactie lijkt niet correct omdat er aan verhaalbare BTW-code is en:

  • Er een categorie is in de Categorie kolom die posifief is ingevoerd.
  • Of er een rekening is in de Categorie kolom die negatief is ingevoerd.

  Oplossingen

  Controleer:

  • Of de rekeningen die gebruikt zijn correct zijn.
  • Of de BTW-code die gebruikt is correct is.
  • Of dit gaat over een credit nota maar de BTW-code is niet ingevoerd voorafgegaan door een minteken.

  Dit is een waarschuwing en hoeft geen fout te zijn. De bewerking kan ook correct zijn:

  • Negeer de waarschuwing.
  • Geef in de BTW-codes tabel aan, in de "Niet waarschuwen" kolom, dat u niet gewaarschuwd wilt worden.

   

 • Oorzaak

  Er zijn mogelijk transacties met identieke gegevens ingevoerd.

  Oplossing

  Controleer saldi aan de hand van de bankrekeningen en los eventuele dubbele boekingen op.
   

 • Oorzaak

  Er zijn transacties zonder datum in de Transactiestabel. Bedragen van transacties zonder datum kunnen niet worden opgenomen in de overzichten.

  Oplossing

  Om transacties te vinden met een ontbrekende datum controleer dat de "Transactiedatum vereist" hokje is aangevinkt in Bestands- en boekhoudingseigenschappen... in het tabblad Opties. Doe daarna een Boekhouding controleren in het menu Rapporten.
   

 • Oorzaak

  Er kunnen kleine verschillen ontstaan door wisselkoersverschillen of door afronding.

  Oplossing

  Boek de wisselkoersverschillen en de afrondingen. Voor meer informatie over de vreemde valuta boekhouding zie pagina Verschillen in beginsaldi.

 • Oorzaken

  Er zijn fouten die een onbalans in uw boekhouding veroorzaken:

  1. De beginsaldi van rekeningen zijn niet goed en worden daardoor niet goed opgeteld
  2. Er zijn verschillen in de Transactiestabel
  3. Wisselkoersverschillen zijn niet berekend

  Oplossing

  Klik op Boekhouding controleren, verifieer alle foutmeldingen die het programma weergeeft en corrigeer deze.

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 • Oorzaak

  De wisselkoersverschillen winst- en verliesrekeningen zijn niet gedefinieerd in Bestands- en boekhoudingseigenschappen...>Vreemde valuta tabblad.

  Oplossing

  Geef voordat u verdergaat de wisselkoersverschillen winst- en verliesrekeningen aan in Bestands- en boekhoudingseigenschappen..., in het Vreemde valuta tabblad.
   

 • Oorzaak

  Deze waarschuwing wordt getoond wanneer wisselkoersafwijkingen niet zijn ingesteld voordat een nieuw jaar is aangemaakt.

  Oplossing

  Voor meer informatie zie de pagina Wisselkoersafwijkingen niet geboekt.

   

 • Oorzaak

  Er bestaat eenzelfde rekening in het vorige jaar maar het valutasymbool is anders.

  Oplossing

  Controleer en corrigeer het valutasymbool van de rekening. Beide bestanden moeten een gelijk valutasymbool hebben.
   

 • Oorzaak

  Deze rekening hoort niet bij geen enkele groep.

  Oplossing

  Voer de Groep, de BKlasse en de bijbehorende Gr in. Voor meer informatie zie pagina Groepen.
   

 • Oorzaak

  De basisvaluta ontbreekt in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen... , tabblad Boekhouding.

  Oplossing

  Specificeer de basisvaluta van uw boekhouding in het tabblad Boekhouding in het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen... van het menu Bestand.
   

 • Oorzaak

  Rekening wisselkoersverschillen niet in basisvaluta.

  Oplossing

 • Oorzaak

  De rekening (of rekeningen) om de wisselkoersafwijkingen te boeken worden niet aangegeven in Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand), tabblad Vreemde valuta. Het commando totalen herberekenen werkt de Berekende Saldo kolom bij gebruikmakend van de laatste wisselkoers van de Wisselkoersentabel en rapporteert eventuele wisselkoers winst of verlies naar de wisselkoersafwijking rekening.

  Oplossing

  Om er voor te zorgen dat het programma automatisch eventuele wisselkoersverschillen kan rapporteren is het nodig de rekening of rekeningen voor het boeken ervan vast te leggen in het tabblad Vreemde valuta van Bestands- en boekhoudingseigenschappen... .
   

 • Oorzaken

  1. De rekening voor wisselkoers winst en verlies ontbreekt in het Rekeningschema.
  2. De rekening (of rekeningen) toegewezen aan wisselkoerswinst en-verlies ontbreken in Bestands- en boekhoudingseigenschappen... .

  Oplossingen

  1. Voeg een rekening voor wisselkoersverschillen toe aan het Rekeningschema, of twee verschillende rekeningen: Winst op Wisselkoersverschillen en Verlies op Wisselkoersverschillen, in de secties die hier van toepassing zijn.
  2. Selecteer de winst-en verliesrekeningen in het tabblad Vreemde valuta van Bestands- en boekhoudingseigenschappen... . Als er een enkele rekening is in het Rekeningschema voor Wisselkoersverschillen moet deze geselecteerd worden of in het vakje Rekening voor wisselkoerswinst of Rekening voor wisselkoerverlies.

   

 • Het totaal van de Credit transacties komt niet overeen met het totaal van de Debet transacties.

  Oorzaken

  1. De tegenrekening ontbreekt
  2. Er is een niet bestaand rekeningnummer ingevoerd
  3. In een meervoudige transactie (een transactie verdeeld over meer dan een rij) heeft u de verkeerde rekening ingevoerd of u heeft niet alle bedragen ingevoerd die samen de meervoudige transactie opmaken.
  4. De boekhouding is niet herberekend (Boekhouding controleren).

  Oplossingen

  Zoek de rij op die het verschil oplevert

  Hoe het probleem op te lossen

  1. Voor het tegenrekeingnummer in
  2. Verifieer of de rekening bestaat in de Rekeningentabel en voeg deze toe als deze ontbreekt.
  3. Controleer de bedragen en zorg ervoor dat er geen ontbreekt.

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 • Oorzaak

  Er zijn fouten in de boekhouding (mogelijke verschillen in de boekhouding, een ontbrekende BKlasse voor een rekening, of misschien een ontbrekende GR verwijzing voor een rekening).

  Oplossing

  Door Boekhouding controleren uit te voeren wordt een lijst van alle mogelijke fouten getoond in het informatie venster. Door op een foutmelding te dubbelklikken wordt u naar de rij geleid waar de fout opgetreden is.

  Corrigeer de fout en voer opnieuw Boekhouding controleren uit tot er geen foutmelding meer is.

   

 • Oorzaak

  Bij het afsluiten van uw rekeningen om een nieuw jaar aan te maken werd een niet-bestaande rekening aangegeven voor weergave van Winst/Verlies voor de boekhoudperiode.

  Oplossing

  Controleer of er een rekening is toegewezen aan het resultaat van de boekhoudperiode in de Rekeningentabel. Als dit niet het geval is moet u er een aanmaken.
   

 • Oorzaak

  Er is geen Openings- of Huidige Wisselkoers ingevoerd voor deze valuta in de Wisselkoersentabel, of er is een datum ingevoerd in de rij met de wisselkoers.

  Oplossingen

  • Als de Openingswisselkoers ontbreekt controleer dan uw vorige Boekhouding op Sluit-wisselkoersen en voer deze waardes in in de kolom Opening van uw huidige boekhouding.
  • Als de wisselkoers ontbreek voer dan deze, of een waarde die u zelf wilt gebruiken, in in de kolom Wisselkoersen.
  • Als er een datum staat in de rij haal deze dan weg of maak een nieuwe rij zonder datum aan voor dezelfde valuta.

  Zie voor meer informatie de pagina Wisselkoersen tabel.

   

 • Oorzaak

  U voerde een niet bestaande BKlasse in.

  Oplossing

  Activa moeten BKlasse 1 zijn, Passiva 2, Baten 3 en Lasten 4.
   

  Voor meer informatie zie pagina Rekeningen.

   

 • Oorzaak

  In vreemde valuta boekhouding vereist de btw-uitsplitsing dat zowel de rekening in basis valuta is als alle rekeningen in het Winst- en Verliesoverzicht.

  Oplossing

  Controleer of de BTW rekening in de Rekeningentabel in basisvaluta is (d.w.z. in de valuta waarin u uw activiteiten wettelijk uitvoert en belastingplichtig bent).

  Voor meer informatie zie pagina Het rekeningschema met vreemde valuta.

   

 • Oorzaak

  Iedere rekening heeft zijn eigen valuta in het Rekeningschema. Een rekening werd ingevoerd in de Credit kolom van de Transactiestabel die verschillend is van de valuta ingevoerd in de valuta kolom van de Rekeningentabel.

  Oplossing

  Voer de correcte valuta voor de rekening in de Transactiestabel in.

  Voor meer informatie over dit onderwerp zie pagina Transacties.
   

 • Oorzaak

  De rekening ingevoerd in Credit kolom van de Transactiestabel werd niet gevonden in het Rekeningschema.

  Oplossing

  Zie de uitleg voor een soortgelijke foutmelding op pagina Debet rekening niet gevonden.
   

 • Oorzaak

  Voor de opsplitsing van de BTW bedragen is een rekening nodig in basis valuta.

  Oplossing

  Stel de rekeningen in, in basis valuta, die gebruikt gaan worden voor het opsplitsen van de BTW.

  Voor meer informatie zie pagina Het rekeningschema met vreemde valuta.
   

 • Oorzaak

  Iedere rekening heeft zijn eigen valuta in het Rekeningschema. Een rekening werd ingevoerd in de Debet kolom van de Transactiestabel die verschillend is van de valuta ingevoerd in de valuta kolom van de Rekeningentabel.

  Oplossing

  Voer de correcte valuta voor de rekening in de Transactiestabel in.

  Voor meer informatie over dit onderwerp zie pagina Transacties.

 • Oorzaak

  1. Het ingevoerde rekeningnummer bestaat niet in het Rekeningschema
  2. Het rekeningnummer is fout ingetikt.

  Oplossingen

  1. Voeg toe of hernoem de rekening in de Rekeningentabel en Controleer de boekhouding opnieuw.
  2. Corrigeer het rekeningnummer dat u ingevoerd heeft.

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 • Oorzaak

  De munteenheid van de boekhouding is niet aangegeven in de Wisselkoersentabel of in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen... .

  Oplossing

  Voer het valuta symbool in waar het ontbreekt in de wisselkoersentabel of in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen... .

  Voor meer informatie zie pagina's Wisselkoersen tabel en Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta).
   

 • Oorzaak

  Er is een valuta aangegeven in het Vreemde valuta Rekeningschema maar het rekeningnummer ontbreekt.

  Oplossing

  Voeg het rekeningnummer toe aan het Rekeningschema in de betreffende valuta sectie.
   

 • Oorzaken

  • Het segment ingevoerd in de Credit kolom van de Transactiestabel bestaat niet in de Rekeningentabel (Rekeningschema).
  • U voerde een segment in met een ander, of een speciaal karakter.

  Oplossingen

  • Controleer de aanwezigheid van het segment in het Rekeningschema (in de Rekeningen- of de Categorieëntabel). Voor meer informatie zie pagina Segmenten.
  • Controleer dat de naam van het segment; deze zou overeen moeten komen met de naam in de Rekeningen- of Categorieëntabel. De segmentnaam mag geen speciale karakters bevatten (zoals bijvoorbeeld {}).

   

 • Oorzaken

  • Het segment ingevoerd in de Debet kolom van de Transactiestabel ontbreekt in de Rekeningentabel (Rekeningschema).
  • U voerdeeen segment in met een andere naam of een speciaal karakter.

  Oplossingen

  • Controleer de aanwezigheid van het segment in het Rekeningschema (zowel Rekeningen- als Categorieëntabel). Voor meer informatie zie pagina Segmenten.
  • Controleer dat de naam van het segment; deze zou overeen moeten komen met de naam in de Rekening- of Categorieëntabel. De segmentnaam mag geen speciale karakters bevatten (zoals bijvoorbeeld {}).

   

 • Oorzaak

  De sectie ingevoerd in de Sectie kolom van de Rekeningentabel bestaat al. Secties 1, 2, 3, 4 kunnen niet worden herhaald.

  Oplossing

  Verwijder de sectie die een herhaling is. Voor meer informatie zie pagina Secties.
   

 • Oorzaak

  De kolom Secties ontbreekt in het Rekeningschema (Rekeningentabel).

  Oplossing

  Als u "Ja" antwoord voegt het programma automatisch de Secties kolom toe en voert de diverse sectienummers in.
  Voor meer informatie zie pagina Secties.

 • Oorzaak

  Er is voor de aangegeven valuta een andere wisselkoersvermenigvuldiger ingevoerd dan die van het afgelopen jaar.

  Oplossing

  Controleer de vermenigvuldiger en de wisselkoers die zijn ingevoerd. Als de vermenigvuldiger en de wisselkoers correct zijn en er zijn geen verschillen tussen de beginsaldi van de rekeningen dan kunt u deze melding negeren.
   

 • Oorzaak

  Het gespecificeerde bestand is niet van het type dubbel boekhouden.

  Oplossing

  Controleer het bestand: Het moet een dubbelboekhouden bestand zijn.
   

 • Oorzaak

  U probeert de saldi van het Kasboek over te dragen maar het aangegeven bestand is geen Kasboek boekhouding.

  Oplossing

  Vergewis u ervan dat het bestand een Kasboek boekhouding is.
   

 • Oorzaak

  U probeert de berekening te doen voor een extern boekhoudingsoverzicht maar het bestand is geen Boekhoudingsoverzicht type.

  Oplossing

  Zorg er voor dat het bestand voor de berekening van het externe boekhoudingsoverzicht er een is van het type Boekhoudingsoverzicht.
  Voor meer informatie zie pagina Bestand Boekhoudingsoverzicht.

  Overeenkomstige onderwerpen

   

 • Oorzaak

  Bij het importeren van gegevens naar een Inkomsten/Uitgaven boekhouding is een bestand gekozen dat niet van het Inkomsten/Uitgaven boekhoudingstype is.

  Oplossing

  Zorg ervoor dat het bestand van het Inkomsten/Uitgaven boekhoudingstype is.
   

 • Oorzaak

  U probeert wisselkoersen te importeren maar het gekozen bestand is geen wisselkoers archief.

  Oplossing

  Het bestand moet van het type wisselkoers archief zijn.
   

 • Oorzaak

  Het is niet mogelijk verder te gaan met het importeren omdat dit bestand geen Wisselkoersentabel bevat.

  Oplossing

  Zorg ervoor dat uw bestand is aangemerkt als vreemde valuta boekhouding.
   

 • Oorzaak

  U probeert een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken maar u voerde een ongeldige naam in.

  Oplossing

  Controleer dat de naam en het pad correct zijn. Voor meer informatie zie pagina Bestand Boekhoudingsoverzicht.
   

 • Oorzaak

  Er zitten fouten in het rapport.

  Oplossing

  We raden u aan een Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten uit te voeren.

 • Oorzaken

  1. Er is een boekhoudkundig verschil in de Transactiestabel.
  2. Er is een rekekening zonder BKlasse.
  3. Er is een verschil in de beginsaldi.

  Oplossingen

  1. Controleer de boekhouding en los de verschillen op. Het programma geeft de rij aan waar het verschil optreedt.
  2. Controleer de BKlasse in het rekeningschema en voer deze in waar deze ontbreekt. Voor meer informatie zie pagina Rekeningen.
  3. Controleer de oorzaak van het beginsaldi verschil (niet toegewezen winst of verlies, wisselkoersverschilen die niet ingevoerd zijn in het vorige jaar, foute saldi in een of meer rekeningen). Voor meer informatie zie pagina's Verschil in beginsaldi en Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn).

  Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

  Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
  Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 • Oorzaak

  De winst op de Balans en de winst op de Winst & Verliesrekening (kolom saldo van Vorig Jaar) komen niet overeen. In de Rekeningtabel zijn saldi handmatig, foutief, ingevoerd in de Vorige weergave (en in de kolom Vorig jaar).

  Oplossing

  Controleer het boekhoudingsbestand met het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten. Controleer dat in de Rekeningentabel, in de Vorige weergave (en in de kolom Vorig jaar), alle saldi correct zijn ingevoerd; de kosten moeten positief ingevoerd worden en de inkomsten negatief (met een minteken).
   

 • Oorzaak

  De winst op de Balans en de winst op de Winst & Verliesrekening komen niet overeen met de winst aangegeven in de tabel Totalen.

  Oplossing

  Controleer de boekhouding met het commando uit het menu Rapporten en zorg ervoor dat de Verschillen binnen transacties optie is aangevinkt.

   

 • Oorzaak

  U probeert de beginsaldi te herstellen van een bestand zonder vreemde valuta mogelijkheid. De bewerking is niet mogelijk.

  Oplossing

  Zorg ervoor dat u de vreemde valuta optie heeft geactiveerd om uw saldi te herstellen.
   

 • Bij het aanmaken van een nieuw jaar heeft u de eindsaldi van het vorige jaar overgenomen als beginsaldi voor het nieuwe jaar maar er is een verschil tussen de eindsaldi van uw vorige jaar en de beginsaldi van uw nieuwe jaar omdat u Winst/Verlies nog niet heeft toegewezen aan een rekening.

  Voor meer informatie zie pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.

  Oorzaken

  • De bedragen aangegeven in het dialoogvenster zijn niet gelijk aan de sum die toegewezen moet worden.
  • Het Rekeningschema is niet correct ingesteld.
  • Er ontbreekt een rekening in het nieuwe jaar die een saldo heeft in het oude jaar.

  Oplossingen

  • Herhaal de bewerking en voer alle rekeningen in zodat deze correct kunnen worden toegewezen.
  • Corrigeer uw Rekeningschema (zie ook Boekhouding controleren) en herhaal de bewerking.
  • Correct your Chart of Accounts (also see Check accounting) and repeat the operation.

   

 • Oorzaak

  De gebruikte rekening heeft geen BKlasse nummer.

  Oplossing

  Voer 1 in voor Activa, 2 voor Passiva, 3 voor Lasten, 4 voor Baten.
  Voor meer informatie zie pagina's Rekeningen en Groepen.
   

 • Oorzaak

  De gebruikte rekening heeft geen BKlasse nummer.

  Oplossing

  Voer 1 in voor Activa, 2 voor Passiva, 3 voor Verliezen, 4 voor Winsten.
  Voor meer informatie zie pagina's Rekeningen en Groepen.

   

 • Oorzaak

  In de Rekeningentabel zijn er rekeningen zonder waardes in de kolom BKlasse.

  Het is noodzakelijk om de BKlasse voor elke rekening aan te geven. Zonder dit gegeven kan het programma de balans en de resultatenrekening niet opmaken en een melding geven als de BTW niet correct wordt geboekt.

  Oplossing

  • Als de BKlasse kolom niet wordt weergegeven in de Rekeningentabel:
  • Voer voor iedere gewone rekening het getal in de BKlasse kolom in:
   • 1 voor Activa
   • 2 voor Passiva
   • 3 voor Kosten
   • 4 voor Opbrengsten
  • Voor de Kostenplaatsen en Winstcentra en Segmenten moet de BKlasse NIET aanwezig zijn (de cel moet leeg zijn).

  Geef voor iedere gewone rekening (een rekening die geen Kostenplaats of Segment is) zijn correcte BKlasse in: 1 in voor Activa, 2 voor Passiva, 3 voor Kosten, 4 voor Inkomsten.

 • Oorzaak

  Transacties in een vreemde valuta boekhouding met netto BTW-code zijn alleen mogelijk in de basisvaluta. Wanneer een netto BTW-code wordt toegepast op een bedrag in vreemde valuta, ondersteunt het programma deze functie niet, aangezien de berekening van de brutowaarde in veel gevallen onjuist zou zijn vanwege de afronding van de BTW en de wisselkoers.

  Voor een toelichting zie BTW en vreemde valuta transacties.

  Oplossingen

  Als er een bedrag in vreemde valuta is, stellen we de volgende mogelijkheden voor om problemen te voorkomen:

  • Voer een bedrag in, voer een BTW-code in voor het netto bedrag in de de gerelateerde kolom en druk op F6 terwijl u in dezelfde cel staat. Dit zorgt ervoor dat het BTW bedrag automatisch wordt opgeteld bij het ingevoerde bedrag.
  • Als een alternatief, voer de transactie in in de basis boekhouding valuta op een interne overboekingsrekening aangewezen in de basisvaluta, zonder enige BTW-codes te gebruiken. Voer de BTW-code in de volgende transactie en de interne overboekingsrekening in en voer het berekende bedrag in basisvaluta in de eerste transactie in.

   

 • Oorzaak

  Er werd een BTW-code voor verschuldigde BTW ingevoerd maar de Credit rekening ontbreekt.

  Oplossing

  Voer de Credit rekening in in de Credit rekening kolom. Voor meer informatie zie pagina Transacties.
   

 • U heeft een verhaalbare BTW-code ingevoerd in de transactie maar de Debet rekening ontbreekt.

  Voor meer informatie zie pagina Transacties.

  Oorzaken

  • U voerde geen Debet rekening in
  • U gebruikte eeen verhaalbare BTW-code inplaats van een verschuldigde BTW-code.

  Het is mogelijk dat dit geen fout is maar een handeling die zo bedoeld is.

  Oplossingen

  • Voer de Debet rekening in
  • Voer een andere BTW-code in
  • Als deze transactie bedoeld was op deze manier kunt voorkomen dat het programma de foutmelding toont voor deze BTW-code.
   Voor meer informatie zie pagina Tabel BTW Codes, de Niet waarschuwen kolom.

   

 • Oorzaak

  • De groep "00 - Verschil moet = 0", die de Balans en de Verlies & Winst rekening groepeert, ontbreekt in het Rekeningschema. In deze rij moet de kolom Bedrag nul (leeg) zijn. Als deze groep een bedrag laat zien zijn er fouten in uw boekhouding.
  • Of de Balans of de Winst & Verlies rekening Secties ontbreken.
  • Het kan ook zijn dat er geen rekening van BKlasse 3 of 4 is.

  Oplossing

   

 • Oorzaak

  In de kolom Secties in de Rekeningentabel zijn geen secties ingesteld. Om de Balans op groepen te maken zijn secties nodig.

  Oplossing

  Voer in de Rekeningentabel in de kolom Secties de secties in. Voor meer informatie zie pagina Secties.
   

 • Oorzaak

  GR ontbreekt in de GR kolom van de Rekeningentabel voor een of meer rekeningen die een BKlasse hebben.

  Oplossing

  Voer de ontbrekende GR in de GR kolom van de Rekeningentabel in voor de gerelateerde rekeningen.

  Verwante onderwerpen

  Voor meer informatie zie pagina Groepen.
   

 • Oorzaak

  De Groep weergegeven in de foutmelding wordt niet opgeteld in een andere Groep.

  Oplossing

  Voer de Groep waarin de totalen moeten verschijnen in de kolom GR in.
   

 • Oorzaak

  Het aangegeven veld kan niet gevonden worden.

  Oplossing

  Controleer de naam. Voor meer informatie zie pagina Kolommen instellen.
   

 • Oorzaak

  In een kolom die unieke waardes moet bevatten (zoals item ids) is dezelfde waarde meer dan eenmaal ingevoerd.

  Oplossing

  Verander de ingevoerde waarde in de rij die wordt aangegeven in het Infovenster in een andere nog niet voorkomende waarde. Gebruikt F6 voor een automatisch gegenereerd volgend nummer.
   

 • Oorzaak

  Er trad een fout op bij het informatieverzoek via een internetservice (bijvoorbeeld een verzoek om een boektitel van een ISBN code).

  Oplossing

  Controleer uw internetverbinding en probeer het opnieuw.
   

 • Oorzaak

  • U voerde een ongeldige ISBN code in of
  • de ISBN code werd niet gevonden in de ISBN codes database.

  Oplossing

  Controleer of de ISBN correct is.
  Als de ISBN correct is betekent dit dat deze niet in de ISBN codes database staat.
  Voer de boekgegevens dan handmatig in.

  Verwante informatie

   

 • Oorzaak

  • U voerde een ongeldige ISBN code in of
  • de ISBN code werd niet gevonden in de ISBN codes database.

  Oplossing

  Controleer of de ISBN correct is.
  Als de ISBN correct is betekent dit dat deze niet in de ISBN codes database staat.

  Verwante informatie

 • Oorzaak

  De ingevoerde waarde staat niet in de weergegeven waardes.

  Oplossing

  Voer de een van de getoonde waardes in of selecteer deze uit de lijst.

   

 • Oorzaak

  De ingevoerde waarde is leeg.

  Oplossing

  Voer een niet-lege waarde in.
   

 • Oorzaak

  Enkele velden zijn leeg in uw selectie voor het afdrukken van etiketten.

  Oplossing

  Reset de velden voor etiketten. Voor meer informatie zie pagina Afdrukken Etiketten.
   

 • Oorzaak

  Het aantal af te drukken etiketten overschrijdt het aantal etiketten per pagina.

  Oplossing

  Verander het aantal af te drukken etiketten zodat dit niet meer het aantal etiketten per pagina overschrijdt.
   

 • Oorzaak

  Hetzelfde item werd geleend door dezelfde persoon.

  Oplossing

  Dit is alleeen maar een herinnering, kan genegeerd worden.
   

 • Oorzaak

  Een BananaApp probeert een bestand op te halen van het web, of een bestand lokaal op te slaan met een niet toegestane extensie.

  Toegestane extensie zijn: *.sbaa, *.js en *.ac2.

  Oplossing

  • Werk Banana Boekhouding bij
  • Werk de BananaApps bij
  • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.

   

 • Oorzaak

  De resource is niet geldig, of bevat geen geldige BananaApp.

  Oplossing

  • Werk Banana Boekhouding bij
  • Werk de BananaApps bij
  • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.

   

 • Oorzaak

  Het is niet mogelijk alleen één aplicatie te verwijderen die bij een pakket hoort.

  Oplossing

  • Als u alle BananaApps die bij het pakket horen wilt verwijderen bevestig dan met Ok;
  • Als u alleen één applicatie wilt verwijderen en de andere wilt behouden, dan annuleert u de bewerking met No en schakelt u de BananaApp uit inplaats van deze te verwijderen.

   

 • Oorzaak

  Er heeft zich een fout voorgedaan bij het verwijderen van een BananaApp of een pakket met een BananaApp.

  Oplossing

  • Werk Banana Boekhouding bij
  • Werk de BananaApps bij
  • Herstart het systeem
  • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.

   

 • Oorzaak

  Een BananaApp probeert een bestand op te halen van een url die niet toegestaan is.

  Oplossing

  • Werk Banana Boekhouding bij
  • Werk de BananaApps bij
  • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.

   

 • Oorzaak

  De resource is niet geldig.

  Oplossing

  • Werk Banana Boekhouding bij
  • Werk de BananaApps bij
  • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.
  • Zie documentatie The Qt Resource System (Engelstalig)

   

  • Oorzaak

   Het programma probeert een geïnstalleerde app bij te werken door deze op te halen van de website banana.ch. Als deze melding gegeven wordt betekent dit dat het programma niet in staat was verbinding te maken met de website banana.ch.

   Oplossing

   1. Controleer de internet verbinding
   2. Controleer de instellingen van het antivirusprogramma of de firewall
   3. Controleer de instellingen van de proxyserver.
  • Oorzaak

   Er trad een fout op bij het lokaal opslaan van een gedownloade BananaApp.

   Oplossing

   • Probeer het ingevoerde commando opnieuw;
   • Controleer of de harde schijf niet vol is, op alleen lezen ingesteld staat of beschadigd is.

    

  • Oorzaak

   De BananaApp vereist een nieuwe versie van de API dan de versie die geleverd wordt door het programma dat nu gebruikt wordt.

   Oplossing

   Installeer de laatste versie van Banana Boekhouding.
    

  • Bij het afdrukken van de factuur wordt aangegeven dat de gebruikte rekening voor deze factuur niet klopt.

   Oorzaken

   • U probeert een factuur af te drukken die een leveranciersrekening heeft inplaats van een klantenrekening
   • De gebruikte rekening staat niet in de klantengroep

   Oplossingen

   • Controleer de klantengroepinstellingen in menu Taken -> Klanten -> Instellingen
   • Zie ook het instellen van de klantenrekening en het configureren van de klanteninstellingen
   • Gebruik een klantenrekening in de transactie (Debet, Credit of KP3 rekening).

    

  • Oorzaak

   Er trad een fout op bij het uitvoeren van een BananaApp of script.

   Oplossing

   • Werk de BananaApp of script bij;
   • Werk Banana Boekhouding bij;
   • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp;
   • Kijk naar de details die in de foutmelding gegeven worden;
   • Zie de BananaApps Documentatie (Engelstalig).

    

  • Oorzaak

   Er trad een fout op bij het uitvoeren van een BananaApp of script.

   Oplossing

   • Werk de BananaApp of script bij;
   • Werk Banana Boekhouding bij;
   • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp;
   • Kijk naar de details die in de foutmelding gegeven worden;
   • Zie de BananaApps Documentatie (Engelstalig).
  • Oorzaak

   Er trad een fout op bij het uitvoeren van een BananaApp of script.

   Oplossing

   • Werk de BananaApp bij;
   • Werk Banana Boekhouding bij;
   • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.
  • Oorzaak

   De methode 'exec(string)' ontbreekt in de BananaApp. De methode 'exec(string)' is het startpunt van een BananaApp. Deze wordt aangeroepen als een BananaApp gebruikt wordt.

   Oplossing

   • Werk de BananaApp bij;
   • Werk Banana Boekhouding bij;
   • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.
   • Zie ook de BananaApps documentatie (Engelstalig).

    

   • Oorzaak

    Het opgegeven bestand dat nodig is voor de BananaApp ontbreekt of is niet toegankelijk.

    Oplossing

    • Werk de BananaApp of het script bij;
    • Werk Banana Boekhouding bij;
    • Neem contact op met de auteur van de BananaApp.
    • Zie ook de BananaApps documentatie (Engelstalig).

     

    • Oorzaak

     Het opgegeven bestand dat nodig is voor de BananaApp ontbreekt of is niet toegankelijk.

     Oplossing

     • Werk de BananaApp of het script bij;
     • Werk Banana Boekhouding bij;
     • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp.
     • Zie ook de BananaApps documentatie (Engelstalig).
    • Oorzaak

     De gegeven methode die nodig is voor de BananaApp ontbreekt of is niet toegankelijk.

     Oplossing

     • Werk de BananaApp of het script bij;
     • Werk Banana Boekhouding bij;
     • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp.
     • Zie ook de BananaApps documentatie (Engelstalig).
    • Oorzaak

     Het *.js bestand van de BananaApp bevat niet een @id attribuut. Iedere BananaApp of script moet een @id attribuut bevatten.

     Oplossing

     • Neem contact op met de auteur van de BananaApp;
     • Voeg het @id attribuut handmatig toe in het *.js bestand van de BananaApp;
     • Zie documentatie Apps Attributes (Engelstalig).

      

    • Oorzaak

     Het script of de BananaApp bevat een fout en kan niet worden geladen door de applicatie.

     Oplossing

     • Werk de BananaApp of het script bij;
     • Werk Banana Boekhouding bij;
     • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp.
     • Zie documentatie Apps Attributes (Engelstalig).
    • Oorzaak

     Er is geen model geselecteerd.

     Oplossing

     • Kies een model uit de lijst in het dialoogvenster;
     • Als er geen modellen beschikbaar zijn installeer dan een of meer modellen via Apps - Apps beheren (Factuur, Herinnering of Klantenverklaring).

      

    • Oorzaak

     Het gegeven gebruikersinterface bestand dat wordt geladen door het script is niet geldig.

     Oplossing

     • Werk de BananaApp of het script bij;
     • Werk Banana Boekhouding bij;
     • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp.
     • Kijk naar de details van de foutmelding;
     • Zie ook de BananaApps documentatie (Engelstalig).
    • Oorzaak

     De BananaApp had teveel tijd nodig om te eindigen. De BananaApp werd beëindigd door het programma.

     Oplossing

    • Oorzaak

     De BananaApp of het script probeerde een *.qml bestand buiten het .rcc bronbestand te laden. Dit is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

     Oplossing

     • Werk de BananaApp bij;
     • Werk Banana Boekhouding bij;
     • Probeer het script opnieuw;
     • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp.
     • Verpak het script en het *.qml bestand in een bronbestand.
     • Zie ook de The Qt Resource System (Engelstalig).
    • Oorzaak

     Het script of de BananaApps vereisen een bijgewerkte versie van de API.

     Oplossing

     Werk de geïnstalleerde Bananan Boekhouding versie bij. Deze update zou een reden kunnen zijn om een nieuwe versie te kopen.

     Raadpleeg de lijst API versies (Engelstalig) die beschikbaar zijn voor de verschillende versies van het programma.

      

    • Oorzaak

     De functie "exec(string)" ontbreekt in de BananaApp die uitgevoerd wordt.

     Oplossing

     Voor meer informatie zie pagina App file (Engelstalig) over het ontwikkelen van BananaApps.
      

    • Oorzaak

     Het bestand dat u probeert te openen kan niet worden gevonden; misschien is het verplaatst naar een andere locatie.

     Oplossing

     Gebruik het Open commando van het menu Bestand om het pad naar het bestand te vinden.
      

    • Oorzaak

     Het UI bestand is niet geldig in Apps.

     Oplossingen

     • Werk uw programma en de Apps bij.
     • Controleer en corrigeer het UI bestand.
     • Voor meer informatie zie pagina BananaApps (Engelstalig).

      

    • Oorzaak

     Het script is afgebroken omdat het de maximum toegestane uitvoeringstijd heeft overschreden.

     Oplossing

     Voer het script opnieuw uit.
      

    • Oorzaak

     Voor veiligheidsredenen kunnen QML aplicaties alleen binnen een ".rcc" resource gedraaid worden.

     Oplossing

     Corrigeer de aplicatie.

     Voor meer informatie zie pagina BananaApps.
      

    • Oorzaak

     • U probeert een bestand te importeren dat niet bestaat of een naam heeft die niet gevonden kan worden.

     Oplossing

     • Geef een bestaande bestandsnaam aan.

     Voor meer informatie zie pagina Kan bestand niet openen.

      

    • Oorzaken

     • Mogelijk heeft u de licentiecode verkeerd gecopieerd.
     • Mogelijk probeert u de registratiecode in te voeren inplaats van de licentiecode
     • Mogelijk probeert u een licentiecode in te voeren voor een andere versie van het programma dan is geïnstalleerd op uw computer
     • Mogelijk probeert u een licentiecode in te voeren voor een ander operating systeem dan dat waarop het programma is geïnstalleerd (Windows, Mac, Linux). Als u bijvoorbeeld een licentiecode heeft gekocht voor Windows dan werkt deze niet op een Mac en omgekeerd.

     Oplossingen

     • Controleer dat de licentiecode correct is ingevoerd
     • Controleer dat de correcte licentiecode in de originele factuur zit (als u rechtstreeks bij gekocht hebt) of op de gele flyer die in de doos zit (als u in een winkel gekocht hebt). Voor meer informatie over de licentiecode en de registratiecode zie pagina Licentiecode.
     • Controleer dat de ingevoerde licentiecode bij uw operating systeem hoort.

      

    • Oorzaak

     U gebruikt een versie met een vastgelegde vervaldatum die daarna niet gebruikt kan worden.

     Oplossing

     Om alle mogelijkheden van het programma te kunnen blijven gebruiken moet u uw licentie vernieuwen.
      

    • Oorzaken

     • De licentiecode die in het programma is ingevoerd heeft een vervaldatum voorafgaand aan vandaag.
      Het programma opereert in de Free Version modus.

     Oplossingen

      

      

    • Oorzaak

     • De Begintijd is later dan de Eindtijd;
     • Een Begin-Eind tijd combinatie overlapt een andere Begin-Eind tijd combinatie .

     Oplossing

     • Corrigeer de Begintijd of de Eindtijd.

      

    • Oorzaak

     Op de gegeven rij mag u geen Begintijd of Eindtijd invoeren. De ingevoerde waarden worden genegeerd.

     Oplossingen

     • Verwijder de Begintijd of Eindtijd waarden;
     • Of dupliceer de rij en verwijder de Begintijd of Eindtijd waarden van de eerste rij.

      

    • Oorzaak

     In de Mapping tabel van een Xbrl taxonomie bestand is een xbrl element gerelateerd aan een rekening van uw boekhoudingsbestand dat niet bestaat in de taxonomie die u gebruikt.

     Oplossing

     Controleer of het xbrl element (kolom Xbrlid, tabel Mapping) bestaat in de tabel Concepten. Indien dit niet het geval is moet u dit element vervangen door een bestaand xbrl element van uw taxonomie.
      

    • Oorzaak

     In de Mapping tabel van een Xbrl taxonomie bestand kunt u twee xbrl elementen definieren (kolom Xbrlid), gescheiden door een puntcomma. Deze melding wordt gegeven als beide alementen hetzelfde saldo hebben (debet of credit).

     Oplossing

     Geef precies een element aan in de kolom Xbrlid of kies elementen met verschillende saldi, een met een debet saldo en een met een credit saldo. U kunt het saldi type vinden in de tabel Concepten.
      

    Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email