Interface

In dit artikel

Verbeterde interface

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een vernieuwde interface, met zeer intuïtieve en functionele menu's, en krijgt u veel sneller toegang tot de commando's.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Wanneer een nieuw bestand wordt aangemaakt of een bestaand boekhoudbestand geopend laat de software een structuur zien met de volgende elementen


 

De menubalk

De menubalk bevat commando's die per menuonderdeel gegroepeerd zijn.
De menubalk bestaat uit:

 • Algemene menu's: Bestand, Bewerken, Gegevens, Opmaak, ExtraApps, Venster, Help
 • Menu's die specifiek zijn voor het soort bestand dat gebruikt wordt. De commando's zijn verschillend afhankelijk van de applicatie waarmee gewerkt wordt.
  • Boekhoudapplicaties (Kasboek, Inkomsten & Uitgaven, Dubbel boekhouden):
   Rapporten en Taken menu's

 • Hulpprogramma's (Time Sheet, Adresboek. Bibliotheek, Vaste activa register):
  Menu Hulpprogramma's en Hulpprogramma's2

 

Let op: in het Mac operating systeem staat de Banana menubalk bovenaan het scherm, rechts naast het Apple logo:

 


 

De knoppenbalk

De knoppenbalk bevat iconen waarmee u de meest gebruikte commando's en dialogen kunt bereiken
Als u met de muis over een icoon beweegt wordt een beschrijving van het commando getoond.
knoppenbalk
 

Tekst invoergebied

Tekst wordt direct in de cel ingevoerd. De ingevoerde tekst wordt ook getoond in het tekstinvoergebied net onder de knoppenbalk.

Een tekst bewerken

 • dubbelklik op de cel
 • druk op de F2 toets
 • druk op de spatietoets (ook een lege cel kunt u bewerken)

Sneltoetsen voor het bewerken

 • Als u op "." drukt in de Datum kolom vult de software de datum van vandaag in
 • Als u op "." drukt in de Uren kolom vult de software de huidige tijd in (bijvoorbeeld in een Urenregistratie bestand)
 • Als de Smart Fill optie actief is en u selecteert uw keuze met de combinatie Ctrl + pijltje naar beneden neemt de software uw keuze over en gaat naar de cel eronder.

Andere zeer nuttige sneltoetsen zijn:

 • F4 toets (of Cmd+4 op Apple computers) - kopieert  gegevens van de cel erboven
 • F6 toets (of Cmd+6 op Apple computers) - verschillende functies afhankelijk van de cel waar u in bezig bent. Zie hieronder.

U kunt altijd de lijst van sneltoetsen bekijken via het commando menu Help - Sneltoetsen.

Suggesties en auto-aanvullen functie

Als de Smart fill optie (Tekst automatisch aanvullen) actief is (Programmaopties commando van het menu Extra) wordt een uitklapmenu getoond met alle beschikbare tekstkeuzes; u kunt dan de gekozen tekst op verschillende manieren selecteren:

 • druk op de Enter toets - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel rechts of naar beneden (afhankelijk van uw instellingen)
 • druk op de Tab toets - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel rechts
 • druk op de Shift + Tab toetsen - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel links
 • of druk op de F6 toets (of Cmd+6) het programma accepteert uw keuze en voert het bijbehorende commando uit (zie hierna)

Het programma stelt enkele keuzes voor (gelijksoortige transacties, rekeningen of BTW codes) gebaseerd op de ingevoerde tekst.
U moet met de pijltjestoets-omlaag naar beneden scrollen en de toepasselijke keuze selecteren.

Het programma kiest voor u:

 • Teksten van gelijksoortige transacties
 • Elementen die de ingevoerde tekst bevatten. Bijvoorbeeld wordt de rekening "1000 contanten" getoond door het programma zodra u "10" typt of alleen "contanten".

Geïntegreerde rekenmachine

Indien u een berekening moet uitvoeren, kunt u zich op elke mogelijke bedrag-cel gaan staan en uw berekening invoeren: wanneer u op de Enter toets drukt, voert het programma de berekening uit. Dit is een praktische en tijdbesparende tool als u bijvoorbeeld slechts enkele hoeveelheden van een papieren document in het programma hoeft in te voeren of als u een percentage moet invoeren.

Deze functie is beschikbaar in alle tabellen en in alle bedragenkolommen.

integrated calculator

Opdracht uitvoeren (F6 toets)

Sommige kolommen zijn gekoppeld aan acties die geactiveerd worden met het menu Bewerken-> Opdracht uitvoeren of met de bijbehorende toets (F6 of Cmd + F6 voor Apple computers), die in het informatievenster wordt weergegeven.
Voorbeelden van acties:

 • Doc kolom: opvragen van terugkerende transacties of van de progressieve nummering.
 • Beschrijving: rijwaarden met gelijksoortige tekst importen.

De tabellen

Ieder boekhoudbestand heeft diverse tabellen. Sommige zijn altijd aanwezig en andere zijn optioneel. Tabellen zien er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.

Bij tabellen die door de gebruiker aangemaakt zijn zoals een rekeningkaart moet er op het toepasselijke icoon geklikt worden om de tabel bij te werken met nieuwe gegevens als er gegevens in de boekhouding toegevoegd/veranderd zijn.

update_table

Alles wat u op het scherm ziet afdrukken

Als een aanvulling op de verschillende beschikbare overzichten kunt u met Banana Boekhouding alles, in elke tabel, afdrukken wat u op het scherm ziet. Voor meer informatie zie de pagina Afdrukken/Afdrukvoorbeelden.

De weergaven

De weergaven zijn manieren om de boekhoudgegevens te laten zien met specifieke kolommen. Voor iedere tabel zijn er verschillende weergaven en deze zijn erg handig als u uw gegevens op verschillende manieren wilt weergeven, zonder uw basisinstellingen te veranderen.
Weergaven staan onder de tabelnamen en kunnen aan persoonlijke wensen aangepast worden met het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens. U kunt ook Nieuwe weergaven aanmaken.


 

De kolommen

Kolommen zijn de verticale elementen van de tabellen. Iedere tabel heeft specifieke kolommen met specifieke kolomkoppen. De manier waarop kolommen weergegeven worden - breedte, stijl, uitlijning, tekstterugloop, etc. - kan worden ingesteld met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Sommige kolommen bevatten gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn en andere worden door het programma gebruikt en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker (bijvoorbeeld de kolommen van de rekeningkaarten).

Gebruikers kunnen nieuwe kolommen toevoegen om extra informatie toe te voegen (altijd met het commando Kolommen instellen... van het menu Gegevens), maar de gegevens die daarin gezet worden zullen niet door het programma verwerkt worden.

Een groep van specifieke kolommen maakt samen een weergave die alleen specifieke gegevens bevat.


 

Het informatievenster

Dit is een venster aan de onderkant van het scherm waar het programma nuttige informatie, gerelateerd aan de actieve pagina en cel, weergeeft. Foutmeldingen worden getoond in rood.

Het foutmeldingen dialoogvenster

Wanneer een fout optreedt laat het programma de fout zien in het meldingenvenster waarbij aangegeven wordt in welke rij van welke tabel de fout zicht bevindt. Het toont ook een beschrijving van de fout.

 • Door op de Help knop te klikken wordt u naar de online pagina geleid waar de fout wordt uitgelegd, samen met mogelijke oplossingen.
 • Alle foutmeldingen die het programma rapporteert worden opgeslagen in de Berichtenvenster.

Het Berichtenvenster

Het Berichtenvenster bevat een lijst van de fouten die gevonden zijn door het programma.
Om de berichten te lezen klikt u op de tab Berichten.

 • Door te dubbelklikken op de foutmelding wordt u naar de rij gebracht waar de fout optrad.
 • Als u op het helpsymbool  naast de foutmelding klikt wordt u naar de online documentatie geleid waar de fout wordt uitgelegd en mogelijke oplossingen worden gegeven.

Tabel hulp

Vanaf versie 9.0.4 van Banana Boekhouding 9 is er een helpknop bij iedere tabel in de rechterbovenhoek.
Door op de helpknop te klikken wordt u automatisch naar de pagina met informatie over de betreffende tabel geleid.

Grafiekenvenster

In het programma zijn grafieken geïntegreerd; u kunt nu direct in Banana Boekhouding grafieken genereren. Door een rekening of een groep te selecteren is het mogelijk een grafiek te tonen in het grafiekenvenster. Met de grafiek kunt u direct de ontwikkeling van uw situatie zichtbaar maken en zelfs een vergelijking tussen uw prognose en de werkelijke cijfers.

Statusregel

De statusregel is te vinden helemaal onderaan het Banana Boekhouding scherm en bevat de volgende informatie:

 • rijnummer van de geselecteerde cel/regel
 • aantal rijen in de tabel
 • Als u meer dan een cel selecteert (bedragen of tijd)
  • Rekenmachine: de software telt het aantal geselecteerde cellen (als deze getallen bevatten)
  • Totale waarde
 • Zoom - u kunt hier de vergrotingsfactor voor de weergave van de tabelinhoud veranderen.

Standaard Datum en getallen formaat

Als het programma eenmaal is geïnstalleerd gebruikt het automatisch de standaardinstellingen van uw operating systeem.

Als u de instellingen van uw operating systeem wilt veranderen moet u naar Configuratiescherm (Windows) of Systeem Voorkeuren (Mac) gaan.

Dit gaat stap voor stap zo in Windows 8 en Windows 10:

 • vanuit het Start menu ga naar het Configuratiescherm
 • Klik op Land/regio
 • een dialoogvenster verschijnt waarin u het datumformaat kunt wijzigen (in de Notaties tab)
 • om ook getallen of valuta formaten te veranderen klikt u in hetzelfde venster op de knop Meer instellingen... en dan op de betreffende tab voor getallen, valuta, etc.

Dit gaat stap voor stap zo in Mac OS X 10.9.5:

 • klik op Systeemvoorkeuren vanuit het Apple logo (linksboven in uw scherm)
 • kies het Datum en tijd icoon in het dialoogvenster dat verschijnt
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u Open taal en zone... kunt kiezen
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u op de knop Geavanceerd kunt klikken
 • tenslotte verschijnt er een nieuw scherm waarin u het getallen formaat (tab Algemeen) en het datum en tijd formaat (Datum en Tijd tabs) kunt veranderen.

Datum, tijd en nummer opmaak in Banana Boekhouding

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email