Vorig versiebestand. Wilt u toch doorgaan?

Oorzaak

Het bestand dat u probeert op te slaan is bewerkt met een eerdere versie. Als het bestand wordt opgeslagen worden de instellingen van de nieuwe versie toegepast.
Wanneer het bestand eenmaal is opgeslagen met de nieuwe versie kunt u het niet meer openen met de vorige versie.

Oplossing

Verzekert u zich ervan dat het bestand dat u gaat opslaan met een nieuwere versie niet meer geopend hoeft te worden met een vorige versie, anders moet u het opslaan annuleren.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email