Zoeken

Tekst zoeken
Voer de tekst die gezocht wordt in.

Vervangen door
Voer de vervangingende tekst in.

Opties

Alleen volledige woorden
Als deze optie gebruikt wordt vindt het programma alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

Identieke hoofdletters/kleine letters
Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied
Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

Om het zoeken te beginnen moet men op de knop Zoeken klikken. Het eerste gegeven, dat overeenkomt met het gevraagde, wordt gevonden; om het zoeken voort te zetten en de volgende overeenkomende gegevens te vinden, moet men het commando Volgende zoeken selecteren, of de F3 toets gebruiken.

help_id
DlgFindAndReplace

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email