Beveiligingsfout: qml buiten een .rcc-bronbestand

Oorzaak

De BananaApp of het script probeerde een *.qml bestand buiten het .rcc bronbestand te laden. Dit is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Oplossing

  • Werk de BananaApp bij;
  • Werk Banana Boekhouding bij;
  • Probeer het script opnieuw;
  • Neem contact op met de auteur van het script of de BananaApp.
  • Verpak het script en het *.qml bestand in een bronbestand.
  • Zie ook de The Qt Resource System (Engelstalig).

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email