Hash algoritme niet ondersteund: Onmogelijk de blokkering uit te voeren of te verifiëren

Oorzaak

Het hash algoritme wordt niet ondersteund door uw huidige versie van Banana Boekhouding Software.

Oplossing

Werk uw programma bij of koop een nieuwe versie.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email