Submenu Klanten

In dit artikel

Klantenregister en controle van openstaande facturen

Met de functies, aanwezig in het submenu Klanten (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

Logica voor de controle van de Klantfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

 • Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
 • Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Klant aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

 • Moeten In het Rekeningschema Klantrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
 • Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
 • Geef in de Klanten-instellingen de Klantengroep of de algemene Klantenrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

 • Een rekening voor iedere Klant
  Dit is nodig als de lijst van facturen per klant gepresenteerd moet worden.
  In dit geval moet er voor de Klant een rij aangemaakt worden en iedere klantrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
 • Een enkele rekening waarin alle klanten zitten.
  De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Klanten samen en niet voor iedere individuele klant.

Omerkingen:

 • Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
 • De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
 • Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een klantenregister opzetten met Kostenplaatsen.

Gedetailleerde uitleg

Voorbeeld bestand

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email