Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn)

In de Opening kolom van de Rekeningentabel komt het totaal van de Activa niet overeen met het totaal van de Passiva.

Oorzaken

 1. Bij het eerste gebruik van het programma heeft u de Passiva niet ingevoerd met het minteken (zoals dat gedaan zou moeten zijn)
 2. In het bestand van het voorgaande jaar zijn er in de Transacties-tabel verschillen tussen de kolommen Debet en Credit.
 3. De winst/verlies van vorig jaar is niet automatisch ingevuld bij het aanmaken van het nieuwe jaar
 4. U heeft in de vreemde valuta boekhouding de wisselkoersverschillen niet berekend
 5. Bij het aanmaken van het nieuwe boekhouding jaar heeft u ook de saldi van inkomsten en uitgaven overgedragen (wat u niet zou moeten doen)
 6. Wanneer de beginsaldi handmatig worden ingevoerd is het resultaat (winst of verlies) van het voorafgaande boekhoudkundige jaar niet meegenomen. In dit geval komt het verschil overeen met de winst of verlies die overgedragen is.
 7. Bij het handmatig toekennen van de winst aan meer dan een rekening gebrukte u scheidingstekens voor de decimalen en duizendtallen die verschillend zijn van die gebruikt in Banana Boekhouding.

Oplossingen

 1. Voer in de Rekekeningentabel, in de Opening kolom, het minteken in voor de Passiva bedragen.
 2. Corrigeer in het bestand van het voorgaande jaar het verschil in de Transacties-tabel en werk de openingssaldi opnieuw bij in het nieuwe bestand van het lopende jaar.
 3. Herhaal het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken; open in de dialoogvenster de de Winst & Verlies van vorig jaar rekening of een andere rekening om uw winst of verlies aan toe te kennen. Voor meer informatie zie pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.
 4. Als u de wisselkoersverschillen van vorig jaar nog niet heeft uitgerekend bezoek dan eens de pagina Verschillen in beginsaldi om uit te vinden hoe dit probleem op te lossen.
 5. Als u de Winst en Verlies saldi al heeft overgedragen zijn er twee oplossing om verder te gaan:
  • Verwijder handmatig de beginsaldi van uw inkomsten en uitgaven in de Rekeningentabel, in de kolom Opening.
  • Werk uw beginsaldi bij met het Beginsaldi bijwerken... commando van het menu Taken; zorg ervoor in de dialoogvenster het vakje bij Winst- en verlies rekening uit te vinken.
 6. Wijs aan de Opening kolom van de gewenste rekeningen (bijvoorbeeld overgedragen Winsten/Verliezen, Aandelenkapitaal, Reserves, etc.) het resultaat toe van het voorafgade boekhoudjaar, rekening houdend met het al aanwezige bedrag.
 7. Bij het invoeren van de bedragen voor de winsttoewijzing gebruikt u alleen het decimale scheidingsteken zonder de duizendtallen scheidingstekens.
  Een alternative oplossing is de scheidingstekens voor de duizendtallen en decimalen te veranderen in de instellingen van uw operating systeem. Voor meer informatie zie onderaan pagina Interface.

Na het voltooien van uw correctie gebruikt u het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten.

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

    Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie van Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
    Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.
 

Met Banana Boekhouding Plus vermijdt u fouten

Om de controles te vergemakkelijken en onmiddellijk de verschillen te vinden, is in de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, in de Transacties-tabel, een Saldo kolom toegevoegd, waar u eventuele verschillen op elke rij kunt zien en onmiddellijk kunt corrigeren. Dit is een zeer nuttige functie voor de afsluiting van het boekjaar.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

 

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email