Wijzigingsgeschiedenis

In this article

Banana 9.0.4 - 190404

Uitgebracht op 4 april 2019
Deze release brengt diverse nuttige nieuwe functies, verbeteringen en lost een aantal problemen op die in de vorige versie gevonden zijn.
Alle gebruikers wordt aangeraden om naar deze versie op te waarderen.

 • Compatibiliteit
  Banana Boekhouding 9.0.4 is niet langer compatibel met Windows 7.
  De laatste versie die compatibel is met Windows 7 is 9.0.3.
 • Algemeen:
  • De licentie-vrije versie wordt nu "Free Version" genoemd (in plaats van Starter Edition).
   Het Kasboek en de Urenregistratie zijn nu compleet gratis.
  • De dialoog "Nieuw bestand" is opnieuw ontworpen en verbeterd.
  • Er is een knop toegevoegd aan het menu Help die u rechtstreeks naar de relevante helppagina brengt van de tabel die u aan het gebruiken bent.
  • De leesbaarheid van de teksten is verbeterd door middel van donker gekleurde achtergronden.
  • De rijhoogte in de tabellen wordt correct berekend en blijft stabiel gedurende de hele tijd dat de software wordt gebruikt.
  • De tekst in de kolomkoppen wordt aangepast aan de instellingen van de zoom functie.
  • De lijst met recent bestanden wordt correct bijgewerkt.
  • Negatieve getallen worden niet in rood weergegeven al "Toon negatieve getallen in rood" is uitgeschakeld.
  • Als een kolom naar het einde van de lijst wordt verplaatst in de "Kolommen instellen..." dialoog loopt de software niet vast.
  • Als een standaard taal wordt geselecteerd in het commando Programmaopties worden de taal nu correct aangepast in de dialogen.
  • De grootte van de dialogen op hoge resolutie Windows systemen is gecorrigeerd.
 • Boekhouding:
  • U kunt nu in het commando "Nieuw jaar..." ook de overdrachtsaldo's in de segmenten selecteren.
  • Itemstabel:
   • Wanneer een item wordt toegevoegd aan de itemstabel wordt de regel automatisch aangevuld.
   • De kolom Hoeveelheid wordt correct bijgewerkt.
   • Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de items in de Itemstabel overgedragen.
  • De parameters voor groepen van het Rekeningschema worden correct opgeslagen voor de Inkomsten/Uitgaven boekhouding in de Uitgebreide balans op groepen.
  • Formules met een '-' teken in de bedragen kolommen worden correct berekent.
  • In een vreemde valuta boekhouding overschrijft de functie F6 in het beschrijvingsveld niet langer het bedrag van de huidige rij als er al een bedrag is ingevoerd in de huidige rij.
  • De beschrijving van de categorieën is nu correct voor terugkerende invoeracties.
  • De hernoemen functie werkt correct op kostenplaatsen zelf als de "Gebruik '-' als scheidingsteken" optie is ingeschakeld.
  • De functie hernoemen voor het valuta symbool werkt ook de waardes in de budgettabel bij.
  • Rijen in de transactietabel worden niet langer gesorteerd bij het aanmaken van een PDF bestand als de overeenkomstige optie niet is ingeschakeld.
  • Bij het toevoegen van de budgettabel worden budgetgegevens voor de kostenplaatsen correct gegenereerd.
  • Als u de bedragen in de budgettabel verandert wordt het bedrag "Budget verschil" onmiddellijk bijgewerkt.
  • #Checkbalance controleert nu ook het teken van het bedrag.
 • Grafieken Sectie:
  • De grafieken sectie onderaan het scherm is verplaatst naar rechts t.o.v. het Info venster.
  • De namen van de maanden worden nu vertaald.
  • Grafieken worden correct geschaald bij schaling van het hoofdvenster.
  • De kleuren van de grafieken zijn aangepast aan donkere schermen.
 • Importeren/Exporteren van gegevens:
  • Wanneer transactie worden geïmporteerd vanuit een 'Afschrijfbare activa register' is het nu mogelijk deze te hergroeperen per rekening.
  • U kunt nu meerdere transactiebestanden tegelijk importeren.
  • Het is nu mogelijk om gecomprimeerde zip en tgz bestanden in de boekhouding te importeren.
  • Bij het importeren van gecomprimeerde zip of tgz bestanden worden alle bestanden in het archief die herkent worden als bankafschriften of transactielijsten geïmporteerd.
  • Importeren van csv bestanden die zowel de ',' (komma) als de ';' (puntkomma) bevatten is opgelost.
  • Html, Excel of CSV export van de Vervaldatum tabel werkt correct en levert niet langer een lege tabel op.
  • Het commando "Rijen exporteren ... " voegt de titel van de tabel toe aan de naam van het geëxporteerde bestand.
 • Facturen:
  • Herinneringen kunnen nu afgedrukt worden voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding.
  • Facturen die over meerdere pagina's afgedrukt worden geven de paginakop correct weer.
  • Een correcte vervaldatum op betaalde facturen.
  • Afsluitingstekst wordt toegevoegd voor facturen, herinneringen en overzichten.
  • Verbeterd auto-aanvullen bij het boeken van een factuur.
  • Het afdrukken van een groot aantal facturen is versneld.
  • In de json van de facturen is het 'total_vat_rate_zero' element toegevoegd dat de totalen van de BTW codes met een BTW percentage van 0% bevat.
 • Afschrijvingstabel:
  • Smartfill verbeterd.
  • "Eind datum" en "Marktwaarde" toegevoegd.
  • Fouten gerapporteerd als er twee identieke artikel codes zijn.
  • Bij het invoeren van een nieuwe code wordt automatisch de de sommeringscode bijgewerkt.
  • Bij het importeren in een boekhouding kan er per rekening gegroepeerd worden.
 • Timesheet
  • Nieuw "Nieuw jaar aanmaken" commando toegevoegd.
  • Nieuw "Inchecken of Uitchecken" commando toegevoegd om het invoeren van begin- en eindtijden mogelijk te maken.
  • Als er meerdere regels op dezelfde dag zijn wordt maar een regel gekleurd.
 • Addresboek:
  • Een commando om contacten te reorganiseren toegevoegd.
  • Wanneer Google contacten worden bijgewerkt wordt de originele volgorde van emailgegevens en telefoonnummers gehandhaafd en worden de primaire attributen voor de emailgegevens toegevoegd.
 • Scripts (nieuwe functie voor ontwikkelaars):
  • BananaApps die in de Documententabel zijn toegevoegd zijn nu zichtbaar in het menu Apps.
  • De "Apps beheren" dialoog is verbeterd.
  • Bij het veranderen van de instellingen van een script is het nu mogelijk de veranderingen ongedaan te maken.
  • Een nieuwe Instellingen dialoog maakt het makkelijker de instellingen van BananaApps te veranderen.
  • Nieue methodes toegevoegd:
   • JsDocContBaseObject::accountIsCustomer() e JsDocContBaseObject::accountIsSupplier().
   • Banana.document.attachment voor het koppelen van een bestand aan een document.
    In voorbeeldafdruk verschijnt een toepasselijk symbool om aan te geven dat bijlagen aanwezig zijn. Bij het afdrukken van de pdf wordt de bijlage ingevoegd in het pdf bestand.
   • Banana.Xml om Xml bestanden aan te maken en te lezen.
   • Banana.Report.preview (title, reports, stylesheets) om twee of meer documenten tegelijk af te drukken. In voorbeeldweergave verschijnen de documenten als één enkel document.
   • Banana.UI.openPropertyEditor maakt het creëren van dialogen mogelijk om BananaApps instellingen te veranderen.
   • LocalFile::write gebruikt de lijst van veilige extensies van de programma opties.
  • U kunt nu afbeeldingen in SVG formaat gebruiken.
  • De Banana.document.currentBalance methode geeft de correcte balans terug voor de selecties van meerdere groepen, waar de eerste groep ontbreekt in de rekeningentabel (bijvoorbeeld: selectie Gr=40|41|42 uitgevoerd in een boekhouding waar de groep 40 niet bestaat).
  • Documentation bijgewerkt en compleet gemaakt.
 • Mac:
  • Teksten worden correct weergegeven en niet langer vetgedrukt.
  • Copiëren (cmd+c) en Plakken (cmd+v) commando's werken nu naar behoren en zijn altijd beschikbaar.
  • De software kan nu ook overweg met donkere modus.
 • Linux
  • Installatie via Snap
 • Diverse kleinere veranderingen en andere correcties.
 • Gebaseerd op Qt 5.12.2

Banana 9.0.3 - 180327

Uitgebracht op 27 maart 2018
De versie 9.0.3 is de laatste versie die compatibel is met Windows 7.

Modifiche:

 • De budget functie is beschikbaar in het kasboek, gratis, met Voordeellicentie (tot 1000 boekingen).
 • Urenregistratie apps.
  • Maandelijkse overzichten met afdrukken van notities en andere verbeteringen.
  • Mogelijkheid om de volledige dag in Bestandseigenschappen te laten zien (voor de berekening van vakantie).
 • Kleine verbeteringen in de Afschrijvingsapps.
 • Een fout bij het weergeven van de lijst "Recente bestanden" is gecorrigeerd.
 • Woorden worden afgebroken over meerdere regels in de kolomkop als de kolom niet breed genoeg is om de beschrijving helemaal weer te geven.
 • De beschrijving van de rekeningen (en categoriën) wordt nu weergegeven in opgeslagen regels.
 • Het afdrukken van het logo wordt ook uitgevoerd in de PDF bestand functie en in de verbeterde budget functies.
 • Het gebruik van bTTF fonts is standaard uitgeschakeld in systemen in de Chinese taal.
 • Gebruik van Qt bibliotheek versie 5.9.4 (Linux Qt 5.9.3).
 • Correcties
  • Vrijgeven van met een wachtwoord beschermde boekingen werkt nu correct.
  • De layout van de kaft in het verbeterde budget is gecorrigeerd.
  • In het PDF bestand verschijnt de laatst weergegeven rekeningkaart niet langer twee keer in de rekeningkaarten.
  • De berekening van de +/- Budget percentages van de groepen is gecorrigeerd in de uitgebreide balans op groepen.
  • De functie beginsaldi bijwerken, laat het bedrag correct zien, zelfs wanneer hetzelfde karakter wordt gebruikt als de scheiding van de duizendtallen en de decimalen.
  • Bij het invoegen van een kostenplaats in een vreemde valuta boekhoudbestand verschijnt de foutmelding 'KP niet in boekingsvaluta' niet langer ten onrechte.
  • In Windows wordt een geminimaliseerd venster hersteld en in de voorgrond weergegeven als een bestand wordt geopend door erop te dubbelklikken.
  • Er is een fout gecorrigeerd in de scripts, waar soms de positie van de laatst opgetreden fout incorrect werd weergegeven.
  • De valuta voor gedetaileerde boekingen in de vreemde valuta boekhouding is nu correct ingesteld.
  • Het importeren van ISO 20022 camt.054 bestanden voor specifieke banken is nu gecorrigeerd.
  • Het importeren van bestanden van afschrijfbare activa per rekening en tegenrekening is gecorrigeerd.
  • De onmogelijkheid om met bepaalde printers onder Windows af te drukken is opgelost.
  • De fout waarbij de eerste toets die ingedrukt werd verloren raakte in de Chinese taal is opgelost.
 • Diverse andere kleine veranderingen en verbeteringen.

 

 

Banana 9.0.2 - 180118

Uitgebracht op 18 januari 2018

 • Bijgewerkte zoek- en vervangdialoog.
 • Verbeterde Urenregistratie applicatie.
 • Rekeningkaart van Inkomsten en Uitgaven boekhouding met tegenrekening.
 • Nieuwe Benefit licentie modus.
 • Verbeterde dialoog "Nieuw bestand".
 • Veld "Begin informatie" toegevoegd aan faktuur.
 • Nieuw commando "Download Google contacten en vervang bestaande" toegevoegd aan adresboek.
 • Verbeterde presentatie van de grafieken.
 • Modellen voor nieuwe bestanden worden sneller gedownload.
 • Banana Apps worden bij het starten bijgewerkt.
 • Foutenherstel, nu werken de volgende functies zoals verwacht:
  • Auto-aanvullen met de optie "smart fill met transacties van vorig jaar".
  • Afdrukken van de uitgebreide balans op groepen, met onderverdeling per segment.
  • Boekhoudoverzicht, met de datum van de periode in de koppen.
  • Open facturen per klant met rekeningnummer.
  • Window -> Nieuw Window.
 • Diverse andere kleine veranderingen en verbeteringen.

Banana 9.0.1 - 171219

Uitgebracht op 19 december 2017

 • Eerste release

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email