Er is een wisselkoers ingevoerd, maar alle bedragen zijn in basisvaluta

Oorzaak

Er is een wisselkoers ingevoerd in de Wisselkoersenkolom voor een transactie in basisvaluta.

Oplossing

Er moet een 1 staan in de Wisselkoersenkolom, anders moet de cel leeg blijven.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email