Waarschuwing: winst/verlies nog niet toegekend

Bij het aanmaken van een nieuw jaar heeft u de eindsaldi van het vorige jaar overgenomen als beginsaldi voor het nieuwe jaar maar er is een verschil tussen de eindsaldi van uw vorige jaar en de beginsaldi van uw nieuwe jaar omdat u Winst/Verlies nog niet heeft toegewezen aan een rekening.

Voor meer informatie zie pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.

Oorzaken

  • De bedragen aangegeven in het dialoogvenster zijn niet gelijk aan de sum die toegewezen moet worden.
  • Het Rekeningschema is niet correct ingesteld.
  • Er ontbreekt een rekening in het nieuwe jaar die een saldo heeft in het oude jaar.

Oplossingen

  • Herhaal de bewerking en voer alle rekeningen in zodat deze correct kunnen worden toegewezen.
  • Corrigeer uw Rekeningschema (zie ook Boekhouding controleren) en herhaal de bewerking.
  • Correct your Chart of Accounts (also see Check accounting) and repeat the operation.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email