Export naar Excel: U heeft het maximum aantal celnamen bereikt

Oorzaak

Er wordt een bestand of een tabel die meer dan 64.000 cellen bevat geëxporteerd naar Excel en de "Celnamen aanmaken" optie is geactiveerd. Excel staat niet meer dan 64.000 celnamen en daarom worden er niet meer dan 64.000 celnamen aangemaakt.

Oplossingen

Als celnamen niet nodig zijn deactiveer dan de "Celnamen aanmaken" optie in de Base tab van de Export bestand naar Excel commando, of anders, negeer de melding.

Als daarentegen celnamen nodig zijn bij het exporteren van een bestand deselecteer dan de tabellen die niet nodig zijn in uw export in de Opnemen tab van het Export naar Excel commando (zoals Rekeningen basis).

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email