Hernoemen

In dit artikel

Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid het rekening- of categorie-nummer (rekeningen- of categorieën-tabel) en de BTW-code (tabel BTW-codes) te veranderen, zonder dat de benodigde veranderingen in de transacties ingevoerd moeten worden.

Om te kunnen hernoemen, moet de gebruiker:

  • de muis plaatsen op de cel die veranderd moet worden (rekening- of categorie-nummer, BTW-code)
  • klik op het commando Hernoemen in het menu Gegevens.
  • Voer de nieuwe naam in in het venster dat verschijnt.

Het programma voert de nieuwe veranderingen, die verbonden zijn aan de bovenstaande operatie, automatisch in de Transacties-tabel in op de volgende wijze (bijvoorbeeld als u een rekening hernoemt):

  • controleert dat er geen andere rekening of groep is met het zelfde nummer; als dat zo is geeft de software een waarschuwing en vraagt of u toch door wilt gaan. Bedenk dat het niet mogelijk is om identieke rekening nummers in een boekhouding te hebben.
  • controleert waar de rekening die hernoemt wordt in gebruik is en dat de rijen niet beveiligd zijn of geblokkeerd; als dit het geval is waarschuwt het programma dat het hernoemen niet kan plaatsvinden.
  • vult het rekeningnummer overal waar het gebruikt wordt, in de tabellen en in de Bestandseigenschappen, in

De software herberekent geen totalen, alleen het rekeningnummer wordt hernoemt.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email