Secties

In dit artikel

Om automatisch een Uitgebreide Balans op groepen aan te maken moet het rekeningschema voorzien worden van speciale codes die in de Sectie kolom ingevoerd moeten worden:

* Titel 1 het sterretje scheidt de secties en geeft de hoofd-koppen aan
** Titel 2 te gebruiken voor de tweede-niveau-koppen
1 Activa te gebruiken in de rij van de Activa titel
2 Passiva te gebruiken in de rij van de Passiva titel
3 Lasten te gebruiken in de rij van de Lasten titel
4 Baten te gebruiken in de rij van de Baten titel
01 Klantenlijst te gebruiken in de rij van de Klantenlijst titel
02 Leverancierslijst te gebruiken in de rij van de Leverancierslijst titel
03 Kostenplaatsen te gebruiken in de rij van de Kostenplaatsen titel
04 Winstcentra te gebruiken in de rij van de Winstcentra titel
# Opmerkingen te gebruiken in de rij van de Opmerkingen titel
#X Verborgen gegevens

te gebruiken in de rij vanwaar de gegevens onzictbaar moeten blijven

 

Secties in de Activa

 • Voer een * in op dezelfde rij waar de titel Balans staat
 • Voer een 1 in op dezelfde rij waar de titel Activa staat

 

Secties in de Passiva

 • Voer een 2 in op dezelfde rij waar Passiva staat


Secties in de Winst & Verlies Rekening

 • Voer een * in op dezelfde rij waar Winst & Verlies Rekening staat
 • Voer een 4 in op de lege rij onder Winst & Verlies Rekening titel

Let op: als er een duidelijk verschil is tussen Baten en Lasten in het rekeningschema dan moet u:

 • Een 3 invoeren op dezelfde rij waar de titel Lasten staat
 • Een 4 invoeren op dezelfde rij waar de titel Baten staat.

Secties in de klanten/leveranciers lijst

 • Voer een * in op dezelfde rij waar de titel Klanten/Leveranciers lijst staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
 • Voer 01 in op dezelfde rij waar de titel Klanten/debiteuren staat
 • Voer 02 in op dezelfde rij waar de titel Leveranciers/crediteuren staat

De bedragen worden op dezelfde manier getoond als voor de Activa en Passiva.
Deze codering is werkt ook als klanten en leveranciers worden ingesteld als kostenplaatsen.

Voer de volgende elementen in als er kostenplaatsen of winstcentra worden ingesteld:

 • Een * op de rij waar de titel Kosten-en Winstcentra staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
 • 03 op dezelfde rij waar de titel Kostenplaatsen staat
 • 04 op dezelfde rij waar de titel Winstcentra staat

De Kostenplaatsen bedragen worden getoond als positieve getallen (zwart) zoals bij de lasten; de Winstcentra bedragen worden getoond als negatieve getallen (rood) zoals bij de baten.

Voor meer informatie zie de pagina De Logica van de secties.

Gerelateerd document: Uitgebreide Balans op groepen

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email