Beginsaldi

Wanneer Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt wordt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden om de openingsbalans te creëren

Nadat het rekeningsschema opgezet is, ga als volgt verder:

  1. Ga naar de Rekeningen tabel, weergave Basis, Opening kolom.
  2. Voer de openingsssaldi van de Activa en Passiva handmatig in. De Passiva worden ingevoerd, voorafgegaan door het minteken (-).
  3. Controleer of de Totale Activa uitkomen op hetzelfde totaal als de Totale Passiva, zodat uw boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de openingsbalans moet u deze controleren en corrigeren.

 

Om de beginsaldi automatische over te brengen voor het volgende jaar raadpleeg de pagina Jaarafsluiting en nieuw jaar.
 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email