Verschillen tussen rekeningen en categorieën

In de Inkomsten/Uitgaven boekhouding moet het totaal van de bewerkingen vastgelgd in de Rekeningen tabel overeenkomen met het totaal van de bewerkingen in de Categorieën tabel. Deze foutmelding wordt gegeven als er een verschil is tussen de Rekeningen en Categorieën tabel.

Oorzaken

  • Ontbrekende rekening of categorie in de transactie
  • U voerde een niet bestaande rekening of categorie in
  • In een meervoudige transactie (de transactie op meer dan één rij) voerde u een verkeerd bedrag in of er ontbreekt een bedrag (in alle rekeningen of categorieën waaruit de meervoudige transactie bestaat).

Oplossingen

  • Eerst moet u het command Boekhouding controleren van het menu Rapporten uitvoeren.
  • Voer de ontbrekende rekening of categorie in
  • Controleer in de Rekening of Categorieën tabel of de correcte rekening of categorie is ingevoerd
  • Controleer alle bedragen en zorg ervoor dat er geen ontbreekt.

Opmerking

Het verschil wordt niet getoond als er in de transactie rij tenminste één categorie is aangegeven. Bij het beheren van een boekhouding zonder categorieën wordt het verschil niet getoond.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email