Waarschuwing: Verschil tussen de 'Saldo' kolom van het vorige jaar en de 'Opening' kolom van het lopende jaar

Voor de aangegeven rekening klopt het eindsaldo van het vorige jaar niet met het beginsaldo van het lopende jaar.

Oorzaken

Doorgaans moeten de bedragen van de "Opening" en "Vorige" kolommen in het Rekeningschema van het huidige jaar overeenkomen met de eindsaldi van vorig jaar (de naam van het bestand van vorig jaar is te vinden in het tabblad Opties van Bestands- en boekhoudingseigenschappen - menu Bestand).

Het verschil kan diverse oorzaken hebben:

  • Na het aanmaken van het nieuwe jaar veranderde u wat in het bestand van vorig jaar.
  • De openingsbedragen in het bestand van het lopende jaar zijn handmatig aangepast.
  • De openingswisselkoersen in de Wisselkoersentabel zijn niet hetzelfde als de eindwisselkoersen van het vorige jaar.
  • Het openingssaldo in basisvaluta (berekend uit de openingswisselkoersen) komt niet overeen met het saldo van het vorige jaar.

Oplossingen

  • Werk het openingssaldo bij met het commando Beginsaldi bijwerken... van het menu Taken.
  • Er zijn gevallen waarin het verschil er moet zijn; in dat geval kunt u de foutmelding negeren

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email