Xbrl elementen met hetzelfde saldo %1.RekeningId: %2

Oorzaak

In de Mapping tabel van een Xbrl taxonomie bestand kunt u twee xbrl elementen definieren (kolom Xbrlid), gescheiden door een puntcomma. Deze melding wordt gegeven als beide alementen hetzelfde saldo hebben (debet of credit).

Oplossing

Geef precies een element aan in de kolom Xbrlid of kies elementen met verschillende saldi, een met een debet saldo en een met een credit saldo. U kunt het saldi type vinden in de tabel Concepten.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email