Bklasse-nummer bestaat niet

Oorzaak

U voerde een niet bestaande BKlasse in.

Oplossing

Activa moeten BKlasse 1 zijn, Passiva 2, Baten 3 en Lasten 4.
 

Voor meer informatie zie pagina Rekeningen.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email