Klantsaldo in rapport %1 verschilt van het saldo in de Rekeningen-tabel %2

Oorzaak

Bij het afdrukken van de overzichten wordt gecontroleerd of de totalen van alle facturen gegroepeerd per klant overeenkomen met de saldi van de rekeningkaarten van de betreffende klanten. Als de bedragen niet overeenkomen wordt het verschil gemeld.

Oplossing

Vergelijk de boekingen op de rekeningkaarten van de klanten met de facturen. Deze waarschuwingen worden gewoonlijk gegeven als gevolg van andere fouten die tijdens het afdrukken gerapporteerd worden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van koersverschillen of door het gebruik van BTW met een andere valuta dan die van de klant.
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email