Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn)

Aan het begin van het boekjaar moet het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva, anders is het niet mogelijk een correcte balans te hebben. U moet controleren dat er in het informatiescherm geen bericht Verschil in beginsaldi staat. Als dit wel het geval is moet u eerst de beginsaldi van de Balans corrigeren zodat het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva (Beginsaldi kolom).

In het volgende voorbeeld laat het programma een foutmelding zien van een verschil van 250.- EURO.

Na de correctie van de beginsaldi moet het totaal van de Activa overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Het is ook mogelijk dit evenwicht in de Totalentabel te controleren.

 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email