Toevoegen / Hernoemen

In dit artikel

Een nieuwe rekening of categorie toevoegen

 • Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe rekening toe wilt voegen
 • Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen van het menu Bewerken
 • Voeg in de kolommen het rekeningnummer, de beschrijving, de BKlasse (1 voor de Activa, 2 voor de Passiva, 3 voor de Baten en 4 voor de Lasten) en de Gr, die hetzelfde moet zijn als degene die ingevoerd is voor de rekeningen die bij dezelfde Groep horen, in.

Let op: Als u eerst een transactie invoert met een niet bestaande rekening en daarna de nieuwe rekening aanmaakt in het rekeningschema, krijgt u eerst een foutmelding die alleen verdwijnt als u de boekhouding controleert met de Shift + F9 toetscombinatie of met het Boekhouding controleren commando van het menu Rapporten.

 

Een nieuwe groep toevoegen

 • Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe groep toe wilt voegen
 • Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando Rijen toevoegen van het menu Bewerken
 • Voeg in de kolommen het groepnummer, de beschrijving, en de Gr, die hetzelfde moet zijn als de groep waarin deze groep opgeteld moet worden, in.

 

Een rekening of een groep hernoemen

 • Ga in de Rekening of Groep kolom in de Rekeningentabel, of in de Categorie kolom van de Categorieën-tabel (of de BTW-code kolom in de BTW-codes tabel) staan
 • Kies het Hernoemen commando van het menu Gegevens
 • Voer de nieuwe rekening, categorie, groep of BTW-code in

Het programma voert automatisch de veranderingen in de Transacties-tabel door.

 

Een rekening of een groep verwijderen

 • Ga op het rijnummer staan van de rekening die verwijderd moet worden
 • Klik op het Rijen verwijderen commando van het menu Bewerken
 • Voer het aantal rijen in dat u wilt verwijderen

Na het verwijderen van een rekening, een categorie of groep is het nodig de boekhouding opnieuw te controleren (Rapporten menu). Het programma geeft een waarschuwing als de verwijderde rekening, categorie of groep in de Transactiestabel werd gebruikt.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email