Kolommen instellen

In dit artikel

Nieuwe kolommen

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus zijn in de Transacties tabel nieuwe kolommen toegevoegd voor de geïntegreerde Facturering en de Saldo kolom om eventuele verschillen op elke regel op te sporen en onmiddellijk te corrigeren.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Het commando Kolommen instellen vindt u in het Data menu. Met dit commando kunnen kolommen worden weergegeven, verborgen, hernoemd of verplaatst worden naar links of rechts in de verschillende tabellen.

Weergeven Tab

Koptekst
Dit is de koptekst van de kolom.

Koptekst2
Deze koptekst wordt door het programma alleen gebruikt voor enkele velden (b.v. de kolom Bedrag).

Beschrijving
Dit is de beschrijving van de kolom. Deze beschrijving wordt getoond als tooltip.

Opmaak
Dit is de opmaak die gebruikt wordt om getallen, datum en tijd weer te geven (zie hoofdstuk aan het eind van deze pagina).

Breedte
Dit veld bepaalt de horizontale maat van de kolom.

Kolom stijl
Dit is een drop-down menu dat de stijl aangeeft die gebruikt moet worden (Formaat, menu, zie onderliggende hoofdstukken). Deze stijl heeft voorrang op de stijl van de rij.

Uitlijning
De gebruiker kan in dit drop-down menu kiezen om de tekst rechts of links te laten uitlijnen of te centreren.

Tekstterugloop
Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de tekst in een cel over meerdere regels te verdelen.

Beveiligd
Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de kolom te beveiligen zodat geen gegevens kunnen worden ingevoerd of aangepast.

Niet afdrukken
Als deze optie is aangevinkt wordt de kolom niet meegenomen bij het afdrukken.

Zichtbaar
Met deze optie kan de gebruiker de kolom zichtbaar maken.

Tabellen kunnen worden veranderd. Velden kunnen worden toegevoegd, kopteksten veranderd en kolombreedtes en de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven kunnen worden aangepast.

Naar boven, beneden verplaatsen
De kolommen staan weergegeven in de volgorde waarin ze in de tabel weergegeven worden. De zichtbare kolommen zijn voorzien van een vinkje. De volgorde is eenvoudig te veranderen door de naam te verslepen met de muis of door de knoppen Naar boven verplaatsen of Naar beneden verplaatsen te gebruiken.

Toevoegen
Deze knop voegt nieuwe kolommen toe aan de huidige tabel. Kolommen die toegevoegd worden door de gebruiker zijn alleen informatief; het programma doet geen berekeningen op nummerieke gegevens.

Verwijderen
Deze knop wordt gebruikt om een kolom te verwijderen van een lijst. Een systeem kolom kan echter niet worden verwijderd.
 

Instellingen Tab

 

Veld naam
Dit is de naam van het actieve veld en wordt automatisch ingevuld door het programa. Deze kan niet veranderd worden.

Xml naam
Dit is de naam van het actieve veld in de Xml indeling en wordt automatisch ingevuld door het programa. Deze kan niet veranderd worden.

Gegevenstype
U kunt kiezen uit de volgende voorgedefineerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum en Tijd.

Max. and Min. lengte
Maximun and minimum veld lengte.

Max. and Min. Waarde
Het is mogelijk de minimum en maximum waarden in te voeren (nummers of karakters).

Decimaalpunten
Het is mogelijk het aantal cijfers achter de komma in te stellen.

Kolom-nummer
Dit is het nummer dat automatisch wordt gegeven aan een kolom, en is er alleen voor technische doeleinden.

Alles in hoofdletters
Door deze optie aan te vinken worden alle gegevens in de kolom in hoofdletters weergegeven.
 

Datum, tijd en nummer opmaak

Als de opmaak (formaat) wordt veranderd, veranderen de manier waarop datum, tijd en getallen worden weergegeven.

Als geen specifiek formaat wordt gespecificeerd wordt het standaard Windows formaat gebruikt (datum, tijd en getallen zoals aangegeven in het configuratiescherm).

In het Opmaak veld van de Weergeven tab van het Kolommen instellen (menu Gegevens) scherm kunt u andere formaten gebruiken. De opmaaktypen worden hieronder weergegeven met voorbeelden.

 

Opmaak datum

Voorbeelden van een datum

d mm yy

31 01 15

dd m yy

31 1 15

ddd d mmm yyyy

vr 2 jan 2015

dddd dd mmmm yyyy

vrijdag 02 januari 2015

De letter “d” (dag) geeft de dag aan, de "m" (maand) de maand en de "y", dus niet "j", (jaar) het jaar. Door het aantal tekens wordt bepaald of de dag en de maand afgekort of volledig worden weergegeven en of het nummer van de datum met of zonder voorloopnul wordt weergegeven.

 

Opmaak ti

Voorbeelden van tijd

hh:mm:ss:zzz

04:04:36:089

h:m:ss:zz

4:4:36:89

Natuurlijk kunt u de volgorde van de onderdelen van de datum en tijd naar wens omkeren (b.v. mm dd yyyy).

Als scheidingsteken kunt u alle scheidingstekens van het toetsenbord gebruiken (b.v. #, @, -, /, ., etc.).

 

Opmaak getallen

Voorbeeld voor getallen

0.

259

0.00

258.85

0.000

258.848

Het aantal decimalen in een getal kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Werkelijke berekeningen worden gemaakt met alle ingevoerde decimalen. Afronding gebeurt alleen bij het weergeven op het scherm.
 

help_id
dlglistacampi

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email