Waarschuwing: rekening zonder Bklasse

Oorzaak

In de Rekeningentabel zijn er rekeningen zonder waardes in de kolom BKlasse.

Het is noodzakelijk om de BKlasse voor elke rekening aan te geven. Zonder dit gegeven kan het programma de balans en de resultatenrekening niet opmaken en een melding geven als de BTW niet correct wordt geboekt.

Oplossing

 • Als de BKlasse kolom niet wordt weergegeven in de Rekeningentabel:
 • Voer voor iedere gewone rekening het getal in de BKlasse kolom in:
  • 1 voor Activa
  • 2 voor Passiva
  • 3 voor Kosten
  • 4 voor Opbrengsten
 • Voor de Kostenplaatsen en Winstcentra en Segmenten moet de BKlasse NIET aanwezig zijn (de cel moet leeg zijn).

Geef voor iedere gewone rekening (een rekening die geen Kostenplaats of Segment is) zijn correcte BKlasse in: 1 in voor Activa, 2 voor Passiva, 3 voor Kosten, 4 voor Inkomsten.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email