Credit nota of correctie

Indien u een eerder gemaakte transactie ongedaan wenst te maken, dan moet dezelfde BTW code als die van de oorspronkelijke transactie ingevoerd worden, voorafgegaan door het minteken (-), zodat de eerder ingevoerde BTW ongedaan wordt gemaakt. Dit zorgt voor de aanpassing van het BTW bedrag.

Voorbeeld van een nota

Als een product verkocht is en de klant vindt een defect wordt doorgaans een credit nota ten gunste van de klant gestuurd. De credit nota betekent een afname van het inkomen en als gevolg daarvan een terugvordering van de BTW.

We voeren een bedrag in van 12000.- EUR, inclusief 21% BTW voor verkopen.

Voor een terugvordering van de BTW op het bedrag van de credit nota moet de BTW code van de verkoop ingevoerd worden met een minteken (-) voor de code.
 

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email