Boekhouden via het factuurstelsel

In dit artikel

Met Banana boekhouding kunt u de leveranciers beheren, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel. Een gedetailleerde toelichting vindt u op de Engelstalige pagina Accounting on turnover or collected.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke leverancier een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor de leveranciers, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per leverancier beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per leverancier wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle leveranciersfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle leveranciers en niet voor één enkele leverancier.

Instellen van de groep en de rekeningen van de leveranciers

De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema, in de sectie Passiva.
 
Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is in de Passiva alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar, terwijl in het register alle individuele Leveranciersrekeningen worden weergegeven.

Om het Leveranciersregister in een aparte sectie aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:
 • Een * sectie (kop) (zie Secties)
 • Een 02 sectie voor de Leveranciers (zie Secties)
 • De Leveranciersrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekening toevoegen). Iedere leverancier is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
 • Er is een groep die alle leveranciersrekeningen groepeert.
 • Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Passiva.


Tabella conti

 • Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de samenvattende groep 200A van de Gr kolom.
 • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom, voor de overdracht van het Totaal Leveranciers naar de Balans.
 • Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Een inkomende factuur boeken

Emissione fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

Een betaling boeken

 • Voer de transactiedatum in
 • Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2.
  Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
 • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
  Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debetrekening en het Bedrag. Totdat de tegenrekening wordt ingevoerd, zal het programma een verschil in de transacties signaleren.

Pagamento fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voer de rekening in die gebruikt is om de rekening te betalen.

Pagamento fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

Nota di credito

 

 

 

 

 

 

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email