Waarschuwing: verhaalbare BTW is niet goed ingevoerd

Oorzaken in het dubbel boekhouden

In een transactie met een verhaalbare BTW-code is het BTW bedrag in debet ingevoerd in de BTW rekening.
Als een vuistregel:

 • De debet rekening kan een deel zijn van de Winst en Verlies rekening (BKlasse 3 of 4), of van de Balans (BKlasse 1 of 2), als er een verwerving van een Activa is.
 • De credit rekening is een rekening van de Balans (BKlasse 1 of 2).

In de transactie lijkt dit tegengesteld te zijn aan wat zou moeten omdat:

 • De debet rekening is een Balans rekening (BKlasse 1 of 2)
 • De credit rekening is een rekening in de Winst & Verlies rekening (BKlasse 3 of 4).

Oorzaken in de Inkomsten & Uitgaven boekhouding

De transactie lijkt niet correct omdat er aan verhaalbare BTW-code is en:

 • Er een categorie is in de Categorie kolom die posifief is ingevoerd.
 • Of er een rekening is in de Categorie kolom die negatief is ingevoerd.

Oplossingen

Controleer:

 • Of de rekeningen die gebruikt zijn correct zijn.
 • Of de BTW-code die gebruikt is correct is.
 • Of dit gaat over een credit nota maar de BTW-code is niet ingevoerd voorafgegaan door een minteken.

Dit is een waarschuwing en hoeft geen fout te zijn. De bewerking kan ook correct zijn:

 • Negeer de waarschuwing.
 • Geef in de BTW-codes tabel aan, in de "Niet waarschuwen" kolom, dat u niet gewaarschuwd wilt worden.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email