Rekening wisselkoersverlies niet gevonden (controleer bestands- en boekhoudingseigenschappen)

Oorzaak

De rekening (of rekeningen) om de wisselkoersafwijkingen te boeken worden niet aangegeven in Bestands- en boekhoudingseigenschappen... (menu Bestand), tabblad Vreemde valuta. Het commando totalen herberekenen werkt de Berekende Saldo kolom bij gebruikmakend van de laatste wisselkoers van de Wisselkoersentabel en rapporteert eventuele wisselkoers winst of verlies naar de wisselkoersafwijking rekening.

Oplossing

Om er voor te zorgen dat het programma automatisch eventuele wisselkoersverschillen kan rapporteren is het nodig de rekening of rekeningen voor het boeken ervan vast te leggen in het tabblad Vreemde valuta van Bestands- en boekhoudingseigenschappen... .
 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email