Boekhouden via het factuurstelsel

In dit artikel

Introductie

Met Banana boekhouding kunt u de boekhouding beheren, maar ook de facturen van klanten en leveranciers, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke klant een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor klanten, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per klant beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per klant wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle klantenfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle klanten en niet voor één enkele klant.

Instellen van de groep en de rekeningen van de klanten

De rekeningen en/of groepen van cliënten kunnen als gewone rekeningen rechtstreeks in het rekeningsschema worden ingesteld, in de sectie Activa.
 
Het is ook mogelijk om een aparte sectie aan te maken voor het klantenregister. Op deze manier wordt alleen het totaal van de klantengroep weergegeven in de Activa en zijn alle klantenrekeningen aanwezig in het klantenregister.
 
Om het klantenregister in een aparte sectie aan te maken, moet aan het einde van het rekeningsschema het volgende worden toegevoegd:

 • Een * sectie (kop) (zie Secties)
 • Een 01 sectie voor de Klanten (zie Secties)
 • De Klantenrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekeningn toevoegen). Iedere klant is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
 • Er is een groep die alle klantenrekeningen groepeert
 • Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Activa.

Tabella conti

 • Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110 van de Gr kolom.
 • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten.
 • Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Een uitgereikte factuur boeken


 

Een betaling boeken

 • Voer de transactiedatum in
 • Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2. Als F2 niet werkt moet u uw klanten/leveranciers instellingen activeren door de groep van uw klantenregister in te voeren. (bijvoorbeeld: menu Taken, Klanten, Instellingen). Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
 • Als een alternatief kunt u ook beginnen met het invoeren van het factuurnummer, het klant/leverancier register of een bedrag, en het programma laat u een lijst van openstaande facturen zien, gebaseerd op uw zoekterm.
 • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
 • Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Creditrekening en het Bedrag.

Pagamento fattura

Voer de rekening in waarheen het factuurbedrag geboekt is. Zodra de tegenrekening geregistreerd is, wordt het verschil in de transacties (debet-credit verschil) niet meer getoond.

Pagamento fattura
 

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

Nota di credito

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email