Licentiecode

In dit artikel

Wat is de licentiecode?

Het is een code die geleverd wordt als het programma is aangevraagd (in geval van de Essential NL versie) of is gekocht en die het programma laat werken zonder beperkingen.
De licentiecode wordt geleverd op de volgende manier:

 • verstuurd per email wanneer de code online aangevraagd wordt bij Banana.ch SA, in geval van de Essential NL versie
 • verstuurd per email wanneer de code online gekocht wordt met een credit card, via onze reseller Share.it

BELANGRIJK:
Bewaar de licentiecode zorgvuldig op een veilige plaats. Voor het geval dat de licentiecode verloren raakt, lees onze pagina Licentiecode verloren.

 

Gratis Free Version modus

Als u het programma installeert zonder de licentiecode in te voeren, werkt het in de Free Version modus.
Met de Free Version modus kunt u:

 • Het programma gebruiken met alle functies, tot een maximum van 70 transacties in de Transacties tabel.
  Als u meer dan 70 transacties invoert kunt u het boekhoudbestand niet meer opslaan of exporteren en in de afdrukken zullen de woorden "Free Version" verschijnen.

Als de licentiecode ingevoerd is, schakelt Banana Boekhouding over van Free Version naar de volledige modus van de aangekochte of aangevraagde versie

Het invoeren van de licentiecode

 • Open Banana Boekhouding
 • Selecteer de opdracht "Licentiecodes beheren" van het "Help" menu
 • Voer de licentiecode in in het daarvoor bestemde veld
 • Klik op de "Licentiecode opslaan" knop
 • Bevestig de bewerking indien daarom gevraagd wordt

Belangrijk: De licentiecode wordt alleen opgeslagen voor de huidige gebruiker op de computer.

Registratiecode

Nadat de licentiecode ingevoerd en opgeslagen is laat het programma de registratiecode zien en verschijnt de volgende dialoog in het Licentiecodes beheren (Help menu) scherm.

De licentiecode zelf wordt gedeeltelijk gemaskeerd, om veiligheidsredenen.

De registratiecode wordt gebruikt om de licentiecode te vinden die de gebruiker in gevoerd heeft als deze verloren is geraakt. Het is belangrijk deze registratiecode te kopieren en goed te bewaren.

Het veranderen van de licentiecode

Voordat u de licentie-code verandert, dient u eerst u de geopende boekhoudbestand(en) op te slaan en af te sluiten, zodat alleen het programma open blijft.

Om een licentie-code te veranderen, dient u eerst de bestaande licentiecode te verwijderen en daarna kan u de nieuwe (andere) licentiecode invoeren.

Licentiecode verwijderen

De gelijknamige knop (zie de afbeelding hierboven) dient om de bestaande licentiecode te verwijderen.
Door het verwijderen van de licentiecode gaat het programma weer in de Starter Version modus werken.

Een nieuwe (andere) licentiecode invoeren

 • Voer de nieuwe licentiecode in in het daarvoor bestemde veld
 • Klik op de "Licentiecode opslaan" knop
 • Bevestig de bewerking indien daarom gevraagd wordt.

Na het veranderen van de licentie-code het programma afsluiten en opnieuw starten.

 

Een verloren licentiecode

Als u uw product hebt geregistreerd, kunt u uw licentiecode zonder kosten terugvinden via het License Key Recovery formulier.

U kunt ons ook vragen - per email - om uw eigen licentiecode weer naar u toe te sturen. Om het ons mogelijk te maken deze te vinden stuurt u ons de registratiecode die weergegeven werd in het Licentiecodes beheren scherm (Help menu). U kunt ons voor dit doel ook een schermafdruk van dit scherm sturen.

Let op:

 • Het opnieuw sturen van uw licentiecode kost 18 EUR + BTW.
 • Als de registratiecode niet geleverd kan worden, maar alleen een aankoopbewijs, dan kost dit 27 EUR + BTW.
 • Als het niet mogelijk is om de registratiecode en/of een aankoopbewijs te leveren, dan moet een nieuwe licentie worden gekocht.
 • Als alternatief voor het opnieuw toesturen van de verloren licentiecode van een vorige versie (bijvoorbeeld Banana Boekhouding 5, 6, 7 en 8), raden wij de aankoop van Banana Accounting 9 aan, geldig voor alle explotatie-systemen, tegen de upgradeprijs van 70.75 EUR + BTW  (in plaats van 105,- EUR + BTW). Voor meer informatie zie de pagina Updates (EN).

 

help_id
dlglicensekeyinsert

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email