Rekeningschema

In dit artikel

 

 

In het rekeningschema (Rekeningentabel) worden de vogende gegevens ingevoerd:

 • Rekeningen
  Deze geven aan op welke rekening (debet of credit) de boekingen moeten worden gedaan.
  Iedere rekening heeft een code of een nummer (rekeningnummer), een beschrijving, een klasse en een groep waartoe deze behoort; ze hebben ook een beginsaldo, het huidige saldo, het budget, etc. ...
 • Kostenplaatsen en Winst Centra
  Dit zijn speciale rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een punt ".", een komma "," of een puntkomma ";". Het doel van deze speciale rekeningen is de mogelijkheid bedragen toe te kennen aan speciale rekeningen anders dan de basis rekeningen in de boekhouding.
 • Segmenten
  Dit zijn een soort van sub-rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een dubbele punt ":". Het doel van deze subrekeningen is transacties toe te kennnen aan subcategorieën van het rekekeningschema.
 • Groepen
  Het doel van groepen is rijen te maken waarin het programma de bedragen van andere rijen bij elkaar optelt.
 • Secties
  Deze geven de verdeling voor de afdrukken van de Balans en Winst- en Verliesrekening aan....

Afdrukken van de Balans en de Winst- en Verliesrekening

Met het Afdrukken of het Afdrukvoorbeeld commando kan het rekeningschema worden afgedrukt.
De volgende commando's laten de gebruiker de rekeningen op verschillende manieren weergeven.
help_id
doubleentry::accounts

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email