Naar nieuw bestand converteren

In dit artikel

Deze opdracht converteert een bestaand bestand (dat niet wordt veranderd) in een ander bestand met andere eigenschappen:

 • Verander taal
 • Verander afronding
 • Verander het soort bestand Bijvoorbeeld:
  • Van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW
  • Van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhouding

Het is alsof u een nieuw blanco bestand hebt gemaakt en daarna de gegevens er handmatig in overgeheveld heeft.

De kenmerken van de bestaande file kunnen bekeken worden met het commando Extra -> Bestandsinfo

Aanmaken en gegevensoverdracht

Het Naar nieuw bestand converteren commando van het menu Extra:

 1. Maakt een nieuw bestand aan van het gespecificeerde type met voorgedefinieerde kolominstellingen
 2. Brengt de gegevens over naar het nieuwe bestand, intussen de nodige conversies uitvoerend
 3. Slaat het nieuwe bestand op onder een naam die het soort bestand aangeeft.

Bij het converteren van een bestand met meer opties naar één dat er minder heeft, zal een deel van de gegevens verloren gaan tijdens de conversie. Als men bijvoorbeeld een boekhoudbestand met BTW converteert naar een boekhoudbestand zonder BTW, dan gaan alle gegevens in de BTW kolommen verloren tijdens de conversie.

Overgang van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhoudbestand

 • Zorg ervoor dat in Bestands- en boekhoudingseigenscappen het valuta symbool wordt gespecificeerd (dat de basisvaluta wordt)
 • Kies de boekhouding met vreemde valuta als doel
 • Het programma maakt een boekhouding met vreemde valuta aan waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
  • De Transactiestabel bevat de kolommen om de vreemde valuta te beheren zoals het valuta bedrag, de valuta en de wisselkoers 1,000
  • De bestaande rekeningen in de Rekeningentabel worden aangevuld met het basis valutasymbool
  • De Wisselkoersentabel is leeg; het is daarvoor nodig de valuta's en wisselkoersen die in de transacties gebruikt worden toe te voegen
  • In de Rekeningentabel moeten de vreemde valuta toegevoegd worden.

Om de valuta van een boekhoudingsbestand te veranderen, zie de tabblad Boekhouding van Bestands- en Boekhoudingseigenschappen.

Overgang van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW

 • Kies het gewenste boekhoudtype met BTW als doel
 • Het programma maakt een boekhouding aan met BTW kolommen waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
  • Voegt de BTW rekeningen toe aan de Rekeningenkaart
  • De Bestandsinfo met betrekking tot de BTW moet kompleet gemaakt worden en de standaard rekening, waarop de BTW geregistreerd moet worden, moet aangegeven worden
  • De BTW codetabel moet gevuld worden met de noodzakelijke BTW codes
   Met het Naar boekhouding importeren commando -> BTW codes kan de BTW codes tabel van een bestaande boekhouding geimporteerd worden (deze kan bij voorbeeld geimporteerd worden van een standaard BTW boekhouding prototype).

Dialoogvenster

 • Het bestandstype waarin de gebruiker aan het werk is wordt weergegeven
 • Ga naar de Bestands en boekhoudeigenschappen (van het menu Bestand) voor meer informatie over de taal, afronding en aantal decimalen
 • Een lijst met diverse opties verschijnt

 

Parameters van een nieuw bestand

Voor meer informatie raadpleegt u de betreffende pagina.

help_id
DlgConvertiFile

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email