Er zijn twee verschillende bedragen, beide in basisvaluta

Oorzaak

Er zijn twee kolommen in de vreemde valuta boekhouding voor het bedrag: "Valuta Bedrag" waar bedragen in elke valuta kunnen worden ingevoerd en "Bedrag (plus basisvaluta tekens)" dat automatisch wordt gebruikt door het programma om bedragen over te hevelen in basisvaluta en de bedragen omgezet van vreemde valutas in de basisvaluta volgens een gespecificeerde wisselkoers. De foutmelding wordt gegeven als een transactie in basisvaluta resulteert in verschillende bedragen in de kolommen "Valuta Bedrag" en "Bedrag (plus basisvaluta tekens)".

Oplossing

Verwijder het bedrag dat niet overeenkomt met basisbedrag in de kolom "Bedrag (plus basisvaluta tekens)".

Als de transactie in basisvaluta is moeten de bedragen in de kolommen "Valuta Bedrag" en "Bedrag (plus basisvaluta tekens)" gelijk zijn.

Zie pagina Transacties voor meer informatie.

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email