BTW-parameters wijken af van de parameters die voor de BTW-code zijn gedefinieerd

Oorzaak

Als de boekhouding geblokkeerd is en er worden parameters veranderd in de BTW codes tabel (bijvoorbeeld het percentage van een BTW code), dan is het programma niet in staat deze waardes bij te werken in de Transactiestabel.

Oplossing

Om met de wijzigingen door te gaan geeft u de boekhouding vrij met het commando transacties vrijgeven (Menu Taken > Transacties blokkeren > Transacties vrijgeven). Zorg ervoor dat al uw wijzigingen correct zijn voordat u veranderingen aanbrengt in de BTW codes tabel.

Voor meer informatie zie pagina Tabel BTW Codes.

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email