Karakteristieken van Banana Dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

De dubbel boekhouden toepassing van Banana voldoet aan de professionele eisen van alle bedrijven en organisaties waar een boekhouding wettelijk is voorgeschreven.

 • Het is een erg krachtig gereedschap maar toch flexibel en eenvoudig te gebruiken omdat de verschillende functies kunnen worden in- of uitgeschakeld. Hierdoor kunt u zowel de hoofdboekhouding alsook het gestructureerde rekeningschema op verschillende niveaus beheren: met BTW, klanten en leveranciers beheer, facturering, kostenplaatsen en segmenten.
 • Er kunnen op elk moment aanpassingen worden gemaakt waardoor iedereen perfecte resultaten bereikt. Het is ideal voor de ervaren accountant die snel wil werken maar ook voor beginners. Om deze reden wordt het gebruikt voor boekhoudonderwijs in vele scholen.

Gelijkwaardig aan Excel

Excel-achtige functies en commando's

Op tabellen gebaseerde structuur

Het boekhouden gebeurt in drie tabellen die op dezelfde manier gebruikt worden als in Excel spreadsheets maar die al helemaal ingesteld zijn en geprogrammeerd met alles wat u voor een snelle en veilige boekhouding nodig heeft.

 • Rekeningen tabel.
  U kunt alle contanten, klanten, leveranciers, etc. rekeningen instellen en de beginsaldi invoeren zonder deze handmatig te hoeven boeken in de transactietabel. U kunt meerdere rekeningen groeperen, zoals de contanten en de bank in de liquiditeitsgroep, zodat u bijgewerkte saldi meteen kunt controleren.
 • Transactietabel.
  Het centrum van de boekhouding waar de transacties worden ingevoerd of geïmporteerd. De debet- en credittransacties kunnen worden aangevuld met extra informatie om klanten en leveranciers te beheren, facturen te versturen, kosten- / winstcentra, segmenten, hoeveelheden en prijzen te beheren en al het andere dat u nodig heeft. Scrollend door de tabel krijgt u een uitgebreid overzicht van alle mutaties. De tabel kan worden aangepast om de boekhouding altijd perfect op orde te houden.
 • Totalentabel.
  Deze geeft de totalen per groep weer en wordt gebruikt om de rekeningsaldi te controleren.

Er kunnen extra tabellen worden toegevoegd om extra functies te ondersteunen.

 • Budgettabel.
  Bereid financiële prognoses voor met dezelfde soort dubbele boekhouding invoer als in de transactietabel. Compleet met liquiditeitsplanning, budget en verwachting voor resultatenrekening, klanten, leveranciers, investeringen, projecten en segmenten voor een of meerdere jaren.
 • BTW codes tabel.
  Stel de vereiste percentages en parameters in die gebruikt worden in de transactietabel voor de automatische berekening van BTW en de overzichten voor de belastingdienst.
 • Itemstabel.
  Om een lijst van te factureren artikelen aan te maken. Het programma houdt uw inkomsten en uitgaven bij.
 • Eigen tabellen.
  Om aan specifieke wensen te voldoen.

Snelstart

Modellen

Begin direct met een van onze modellen zonder tijd te verliezen. U kunt er een kiezen uit de lijst voor uw land en voor het soort bedrijf dat u uitvoert. U kunt het model aanpassen om het nog beter op uw wensen af te stemmen.

Opzetten van de boekhouding

Meertalig

Bestands- en gegevensopslag

Planning-Uitvoering-Beheer

Binnen hetzelfde dubbel boekhouden boekhoudbestand kunt u uw boekhouding doen, of uw budget bijhouden of beiden. De krachtige "Planning - Uitvoering - Beheer" benadering is heel intuïtief.

Dubbel boekhouden methode

Rekeningschema

Transacties

Financiële prognoses

Balans en resultatenrekening

Andere afdrukken van de boekhouding

Grafieken

 • Contextueel, onderaan de tabel.
 • Verschillende formaten.
 • Saldo ontwikkeling per rekening of groep.
 • Boekhoudwaarden.
 • Begroting.
 • Voorafgaande jaar.
 • Keuze in soort grafiek.

Meer functies voor bedrijfsbeheer

Met het programma kunt u extra informatie aan de transacties toevoegen, zodat u dezelfde gegevens kunt gebruiken voor het BTW-beheer, voor het volgen van klanten en leveranciers, het uitschrijven van facturen, het genereren van rapporten voor projecten of bedrijfssectoren en om te voldoen aan de verschillende vennootschaps- en belastingverplichtingen.

BTW beheer

Klanten beheer

Facturen aan klanten

Leveranciersbeheer

Kostenplaatsen en winstcentra

Segmenten

Itemstabel

Controle en afsluiting

Foutrapportage en boekhouding controle

Transactie bescherming

Afsluiting en nieuw jaar opening

Gegevens exporteren en archiveren

Extensies en andere functies

Functies toevoegen

Documententabel

Andere extra tabellen

Extensies

Uitgebreide documentatie

 

help_id
Double-entry
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email