BTW Overzicht

Documentatie •
In dit artikel

Het BTW Overzicht geeft een overzicht van de BTW berekening gebaseerd op de gekozen periode, de ingestelde parameters in de BTW-codes tabel en de gekozen opties.

Het BTW overzicht wordt verkregen door te klikken op menu Reporten > BTW overzicht.

 

Voorbeeld opties voor BTW overzicht

 

Door de volgende opties te activeren kunt u de bijbehorende gegevens in het BTW overzicht opnemen:
 

Transacties opnemen

Alle transacties met BTW worden opgenomen.


Totalen voor rekening opnemen

Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele rekening.
 

Totalen per code opnemen

Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele BTW code.


Totalen op percentage opnemen

Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individueel percentage.


Niet gebruikte codes opnemen

Ook de ongebruikte codes van de BTW-codes tabel worden getoond.


Eigen groeperingsschema (Groep, Gr) gebruiken

De bewerkingen met BTW worden getoond volgens de groepering van de BTW-codes tabel.


Transacties sorteren op

Met deze optie kunnen de transacties gesorteerd worden op één van de aangegeven opties (Datum, Doc., Beschrijving, etc. ...).
 

Gedeeltelijk overzicht

Door een code of een groep te specificeren en de benodigde opties te selecteren berekent de software het totaal van de bewerkingen met BTW van:
  • Alleen gespecificeerde code (door er een van de lijst te kiezen)
  • Alleen gespecificeerde groep (door er een van de lijst te kiezen)

Andere tabbladen

De informatie over de andere tabbladen is te vinden op de volgende pagina's:

BTW Overzicht / transacties met totalen op code

Voorbeeld BTW overzicht op codes
 

Het complete totaal van de laatste rij in het BTW overzicht moet overeenstemmen met het eindbedrag voor de periode in de saldo kolom van de rekening "BTW volgens het BTW overzicht", op voorwaarde dat deze beide betrekking hebben op dezelfde periode.

De gegevens van het BTW overzicht kunnen ook overgedragen aan en verwerkt worden door andere programma's (bijvoorbeeld Excel) en weergegeven worden in formaten die gelijkwaardig zijn aan die van de formulieren van de belastingdienst.

 

help_id
TabOpzioniIva
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email