Jaarafsluiting en nieuw jaar

In dit artikel

Aan het eind van ieder boekjaar is het nodig het boekhoudingsbestand opnieuw te controleren voordat de Balans en de Winst & Verlies rekening afgedrukt worden.
Zie ook de pagina Boekhouding controleren.

Belasting aspecten

Voor het afsluiten van de boekhouding is het nodig een aantal bewerkingen uit te voeren die gevolgen hebben voor de belastingen. De rekening goederen moet worden aangepast, de transacties voor afschrijvingen moeten worden ingevoerd, het opgebouwde inkomen en schulden, de BTW aangifte moeten worden gemaakt, bepaling hoe en op welke rekeningen de winst en verlies moeten verrekend en zo zijn er nog veel meer bewerkingen voor controle en waarmerking.

Voor het programma is er geen verschil of de winst hoog is of laag. Echter voor de belastingen maakt dit veel uit. Deze aspecten moeten worden geverifieerd met uw belastingadviseur of accountant. Het kan heel nuttig zijn een specialist te raadplegen om te begrijpen wat er allemaal nodig is voordat u de boeken sluit, vooral als u voor de eerste keer een boekhouding beheert. Accountants zijn erg druk aan het begin van het jaar en gedurende de periode voorafgaand aan de deadline van de belastingaangifte. Het kan daarom handig zijn dit te bespreken met uw accountant - of hem het boekhoudbestand toe te sturen - een paar maanden voordat de boeken gesloten worden, zodat u zelf thuisraakt in wat er moet gebeuren.

Een nieuw jaar beginnen

In het algemeen wordt voor ieder jaar een ander boekhoudbestand gebruikt. Om in het nieuwe jaar te beginnen met boeken moet, vanuit het bestand van het huidige jaar, een nieuw boekhoudbestand aangemaakt worden met menu Acties → Nieuw jaar aanmaken... . Als het bestand voor het nieuwe jaar is aangemaakt en opgeslagen met een nieuwe naam kan de gebruiker werken in het bestand van het nieuwe jaar maar ook in het bestand van het huidige jaar.

U kunt dus het bestand voor het nieuwe jaar aanmaken voordat u het jaar waarin u nog aan het werk bent hebt afgesloten. Na de laatste veranderingen in het voorafgaande jaar te hebben gemaakt gebruikt u het ActiesBeginsaldi bijwerken... commando om de beginsaldi op te halen en opnieuw de winst van het afgelopen jaar toe te passen.

Het Nieuw jaar aanmaken... commando voert de volgende bewerkingen uit:

 • Maakt een nieuw bestand aan (zonder naam) met het rekeningschema en de instellingen van uw huidige bestand, maar zonder transacties.
 • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Opening kolom van het nieuwe bestand (alleen voor de geselecteerde klassen)
 • Telt de winst of verlies van het vorige jaar op bij het beginsaldo van de aangegeven rekening of rekeningen voor de uitsplitsing (gewoonlijk wordt de rekening voor overgedragen winst / verlies aangegeven).
 • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Vorig Jaar kolom van het nieuwe bestand (voor alle rekeningen)
 • Werkt de begin en eind data bij in de Bestands en boekhoudingseigenschappen van het nieuwe bestand.
 • Voert in een Vreemde valuta boekhouding de slot wisselkoersen van het vorige jaar in als opening wisselkoersen.
 • Als de optie Segmenten is geactiveerd worden openingstransacties voor de segmenten aangemaakt.

Deze bewerking kan meerdere keren herhaald worden en kan veilig uitgevoerd worden omdat de integriteit van de gegevens gedurende de overdracht gegarandeerd wordt en er geen informatieverlies optreedt.

Als u wilt overgaan naar een ander type boekhouding voor het nieuwe jaar (met vreemde valuta of met BTW) maak dan een nieuw bestand aan en gebruik het commando Extra → Naar nieuw bestand converteren.

Als u een kopie wilt maken van het bestand zonder de saldi gebruikt u het commando → Copie bestand creëren.

Commando Nieuw jaar aanmaken

 • Open het huidige bestand en klik op het commando ActiesNieuw jaar aanmaken...: er verschijnt een venster dat een verschil toont dat overeenkomt met de winst of verlies die nog niet toegewezen is.
 • In de sectie Winst/Verlies toewijzen kunt u de rekeningen te kiezen, uit de lijst de verschijnt, waaraan u het resultaat van het jaar wilt toewijzen.
 • Als u het resultaat van het jaar nog niet wilt toewijzen kunt u toch een nieuw jaar aanmaken door op de OK knop te klikken.
  U kunt het bedrijfsresultaat later toewijzen met menu Acties → Beginsaldi bijwerken.

Voorbeeld dialoogvenster Een nieuw jaar openen

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen

De beginsaldi van de geselecteerde opties worden overgebracht.

Als u de getoonde beginsaldi wilt veranderen nadat de nieuwe boekhouding is aangemaakt kunt u dit vinden op de pagina De beginsaldi invoeren.

Opties:

 • Balans.
  Toont de saldi van activa-, passiva- en aandelenrekeningen. Deze optie moet over het algemeen geactiveerd zijn.
 • Winst- en Verliesrekening (niet aangeraden).
  De saldi van de uitgaven- en inkomstenrekeningen moeten NIET worden overgedragen naar het nieuwe jaar.
  Deze optie wordt alleen gebruikt in speciale gevallen. Activeer deze optie alleen als u weet wat u doet.
 • Buiten de balans om.
  Toont rekeningen met BKlasse (5 en 6)
 • Kostenplaatsen.
  Deze moeten worden geactiveerd als de kostenplaatsen worden gebruikt om posten te beheren die doorlopen in de tijd zoals klanten, leveranciers en partners.
  • Kostenplaatsen KP1
   Deze beginnen met een punt ".".
  • Kostenplaatsen KP2
   Deze beginnen met een komma ",".
  • Kostenplaatsen KP3
   Deze beginnen met een puntkomma ";".
   Voor meer informatie zie pagina Kostenplaatsen en Winstcentra.
 • Segmenten.
  • De beginsaldi van de segmenten worden gecreëerd met openingstransacties in de transactietabel.
   Voor meer informatie zie pagina Segmenten.
  • Het programma maakt transacties aan voor iedere rekening en segment die overeenkomen daarmee de exacte situatie van het vorige jaar reproducerend.
  • Het wordt aanbevolen om de beginsaldi van de segmenten niet in te voeren in de kolom Opening. Als dit is gedaan in het vorige jaar laat het programma het saldo opnieuw zien in de kolom Opening van het nieuwe jaar.

Let op: verrekeningen, zoals het opnemen en afsluiten van overgangsrekeningen, deze moeten handmatig worden ingevoerd.

Winst/Verlies toewijzen

Toe te wijzen totaal
Het programma geeft de winst/verlies aan die verdeeld moet worden.

Rekeningen

Selecteer de rekening(en) (maximaal drie) waarin het bedrijfsresultaat moet worden verdeeld. Als er meerdere rekeningen voor de toewijzing van het financiële jaarresultaat zijn moet het bedrag handmatig in de bijbehorende velden ingevoerd worden.

Als maar één rekening wordt geselecteerd wordt het bedrag automatisch ingevoerd. Het programma werkt de beginsaldi automatisch bij. Het totaal van de Activa zal precies overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Toewijzing van het resultaat van de boekhoudingsperiode aan meer dan drie rekeningen
In dit geval, wijs het resultaat van de boekhoudingsperiode automatisch toe aan de overgebrachte Winst of Verlies rekening zoals gebruikelijk en ga verder met het aanmaken van het nieuwe jaar.

In het nieuwe jaar (nieuw bestand), Transactietabel, vervolg met een samengestelde transactie om het resultaat van de boekhoudingsperiode van de overgebrachte Winst of Verlies rekening toe te kennen aan de gewenste rekeningen.

Sla het nieuwe bestand op

Het programma maakt een nieuw boekhoudbestand aan voor het nieuwe zoals hierboven aangegeven.

U moet daarna de bestandseigenschappen compleet maken en het bestand opslaan met een nieuwe naam.

 • Bevestig de Bestands en boekhoudingseigenschappen voor het nieuwe jaar. Het programma gebruikt de kopteksten van het vorige jaar.
 • Geef via BestandOpslaan als... de map aan waar het nieuwe boekhoudbestand opgeslagen moet worden.

Als er verschillen zijn of andere problemen kunt u het aangemaakte bestand ook niet opslaan en de bewerking om een nieuw jaar aan te maken later herhalen.

Verandering in de overgedragen saldi

Als het nieuwe jaar is aangemaakt en de saldi zijn overgedragen kunnen deze, indien nodig, veranderd worden door de bedragen handmatig te veranderen in:

 • Kolom Opening van de rekeningentabel.
 • Kolom Vorige voor saldi die betrekking hebben op het vorige jaar.
 • In de transactietabel voor segmenten.

Als u veranderingen hebt gemaakt in het bestand van het vorige jaar klikt u op menu ActiesBeginsaldi bijwerken om de saldi over te dragen.

Aanbevolen handelingen aan het einde van het jaar

 

help_id
DlgDoppiaRiportaSaldi

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email