Plannen-Uitvoeren-Controleren - geïntegreerde methode

In this article

Om een activiteit tot een succesvol einde te brengen moet u deze allereerst plannen, dan uitvoeren en voortdurend de voortgang controleren en de noodzakelijke correcties maken. Deze methode wordt gebruikt voor allerlei soorten projectbeheer alsook bedrijfsbeheer voor elk bedrijf dat wil uitbreiden, nieuwe ruimte moet huren, personeel moet aannemen, materiaal moet kopen en nog veel meer. Al deze activiteiten vereisen planning, uitvoeringsplannen en voortdurend toezicht op de voortgang.

General scheme planning-executing-controlling

 

Plannen-Uitvoeren-Controleren

Plannen-Uitvoeren-Controleren, een methode bedacht door Banana.ch, is uniek en innovatief omdat deze de financiële en niet alleen de economische aspecten omvat. Ieder bedrijf dat succes wil hebben moet niet alleen zijn winstgevendheid evalueren maar ook zijn liquiditeit en andere eigen middelen om zijn doelen te bereiken zonder dat er schulden ontstaan.

Banana Boekhouding is het eerste programma ter wereld dat gebruik maakt van deze methode door alle gegevens in één enkel bestand te integreren, gebaseerd op hetzelfde rekenschema zonder dat extra hulpmiddelen nodig zijn. De keuze is aan de gebruiker hetzelfde bestand te gebruiken om het budget te maken of om de boekhouding te doen of om beide te beheren, waarmee zicht op het verleden, heden en de toekomst mogelijk is.

Scheme planning-executing-controlling applied with Banana Accounting

 

Start - Maak het bestand aan zoals u dat wil

Om uw werk te beginnen met deze innovatieve methode van Banana Boekhouding maakt u het bestand aan tijdens de startfase: kies uw boekhoudtype en een kant en klaar model met eigenschappen die uw eisen het best benaderen.
Hiermee heeft u een op maat gemaakte boekhouding, inclusief de functies die u nodig heeft en zonder onnodige complicaties.

Scheme Banana Accounting create phase

 

Start - Maak het bestand op maat

Het rekeningschema kan op elk moment worden aangepast aan uw wensen, door beschrijvingen te veranderen en rekeningen en groepen toe te voegen of te verwijderen. Het gebruik is altijd hetzelfde en daardoor kunnen ook andere tabellen eenvoudig worden aangepast.

Scheme Banana Accounting customize phase

 

Boekhoud- en budgetboekingen invoeren

Wanneer het bestand is aangemaakt kunt u kiezen om er de boekhouding mee te doen of er het budget mee te maken, of beide. In Banana Boekhouding gebeurt alles in de transactiestabel waar de boekingen die horen bij de uitgevoerde activiteiten worden ingevoerd en in de budgettabel waar de boekingen voor de prognoses worden ingevoerd. U werkt in real time en kunt naar wens kopiëren, plakken en de gegevens corrigeren. Gegevensintegriteit is gegarandeerd dankzij het blockchain systeem dat, als het is geactiveerd, boekingen beveiligt met digitale zegels.

Zowel het boekhoud- als het budgetgedeelte zijn gebaseerd op de methode van dubbel boekhouden: voor iedere inkomst, uitgave, investering of anders worden de bron en bestemming van de financiële middelen aangegeven.

Deze innovatieve benadering is veel efficiënter omdat u hiermee rekening kunt houden met alle gebeurtenissen die worden verwacht in de toekomst, zowel financieel als bedrijfskundig. Uw effectiviteit zal hoger worden vergeleken met het gebruik van andere programma's, omdat gegevens altijd bij de hand zijn en niet langer geïmporteerd en/of geëxporteerd hoeven te worden.

Scheme Banana Accounting data entering phase

Bankafschriften zijn beschikbaar in elektronisch formaat waarmee het invoeren in uw boekhouding versneld wordt door het importeren ervan. De meeste informatie wordt automatisch opgehaald en u hoeft alleen maar te controleren dat de gegevens correct zijn geïmporteerd waarbij u wat informatie aanvult.

Direct resultaat

Alle gegevens worden direct bijgewerkt. Uw hele situatie uit het verleden, heden en toekomst staat in een oogwenk tot uw beschikking. In de rekeningen- en categorieëntabel worden uw balans, winst en verlies en ook de verwachte bedragen weergegeven. In het informatievenster vindt u de bijgewerkte grafieken van de balans en ook de grafieken van de ontwikkeling ervan.

Door het vergelijken van gegevens begrijpt u hoe het bedrijf zich ontwikkelt en welke stappen u moet nemen om de situatie te verbeteren als de doelstellingen niet zijn bereikt. Indien bepaalde uitgaven of inkomsten verkeerd gebudgetteerd zijn, is het mogelijk om deze in de budgettering aan te passen zodat de prognoses steeds geactualiseerd worden en in lijn zijn met de financiële en economische realiteit van de onderneming.

Scheme Banana Accounting instant results

 

Uitgebreide professionele rapporten

De rapportage en controle fase is ook gestandaardiseerd, doordat dezelfde overzichten beschikbaar zijn voor budgetgegevens en voor de eindbalans en de combinatie van beide. Het is ook mogelijk de ontwikkeling van de gegevens te vergelijken voor een enkele maand, kwartaal of jaar. Er zijn verschillende soorten overzichten voor belasting- of managementdoeleinden die automatisch gegenereerd worden uit de ingevoerde gegevens.

Management rapporten

Scheme Banana Accounting reporting management

Automatiseringsrapporten

Scheme Banana Accounting reporting automation

Gegevens kunnen geëxporteerd worden ten behoeve van verdere analyse met andere rekensoftware zoals Excel.

Met Banana Boekhouding kunt u ook Extensies programmeren om bepaalde functies te automatiseren of om extra overzichten te maken. Zowel de prognoses als de boekhoudresultaten kunnen op deze manier verder worden verbeterd.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email