Interface

In dit artikel

Banana Boekhouding is gebaseerd op spreadsheets zoals die van Excel. Het gebruik is heel intuïtief en productief. U heeft altijd inzicht in de gegevens en u kunt deze op elk moment aanpassen waardoor u eenvoudig altijd een perfect georganiseerde boekhouding heeft.

Interface Banana Boekhouding Plus

De grafische elementen komen overeen met die van de meest gebruikte programma's, u kunt het direct gebruiken, zelfs zonder een speciale training. Het programma past zich aan de stijl van uw besturingssysteem aan. De grafische elementen van het Windows- en Mac-besturingssysteem worden hieronder weergegeven.

De menubalk

De menubalk bevat een breed scala aan functies en ieder menu heeft zijn eigen specifieke commando's.

Ze bevinden zich in groepen in de menubalk.

Bestand, Bewerken, Gegevens, Opmaak, Extra, Rapporten, Acties, Extensies, Venster, Help.

Warschuwing: in het Mac operating systeem, bevindt de menubalk zich bovenaan aan de rechterkant van het Apple logo.

"Banana Boekhouding Plus MAC interface"
 

De knoppenbalk

De knoppenbalk bevat iconen waarmee u de meest gebruikte commando's en dialogen kunt bereiken
Als u met de muis over een icoon beweegt wordt een beschrijving van het commando getoond.

Tekst invoergebied

Tekst wordt direct in de cel ingevoerd. De ingevoerde tekst wordt ook getoond in het tekstinvoergebied net onder de knoppenbalk, waar ook veranderingen kunnen worden gemaakt.

Een tekst bewerken

 • dubbelklik op de cel
 • druk op de F2 toets
 • druk op de spatietoets (ook een lege cel kunt u bewerken)

Sneltoetsen voor het bewerken

 • Als u op "." drukt in de Datum kolom vult de software de datum van vandaag in
 • Als u op "." drukt in de Uren kolom vult de software de huidige tijd in (bijvoorbeeld in een Urenregistratie bestand)
 • Als de Smart Fill optie actief is en u selecteert uw keuze met de combinatie Ctrl + pijltje naar beneden neemt de software uw keuze over en gaat naar de cel eronder.

Andere zeer nuttige sneltoetsen zijn:

 • F4 toets (of Cmd+4 op Apple computers) - kopieert  gegevens van de cel erboven
 • F6 toets (of Cmd+6 op Apple computers) - verschillende functies afhankelijk van de cel waar u in bezig bent. Zie hieronder.

U kunt altijd de lijst van sneltoetsen bekijken via het commando menu Help - Sneltoetsen.

Suggesties en auto-aanvullen functie

Automatisch aanvullen maakt het invoeren van gegevens makkelijker en sneller. Het programma laat de rekeningen, BTW codes, datums of teksten zien die u eerder al ingevoerd heeft. Tik een paar letters in en het programma vult de waarde voor u aan.

Via Extra → Programnaopties → Editor, kunt u het aantal voorgestelde waardes verminderen of zelfs deze functionaliteit uitschakelen.

U kunt één van de volgende toetsen gebruiken om de voorgestelde waarde te accepteren:

 • druk op de Enter toets - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel rechts of naar beneden (afhankelijk van uw instellingen)
 • druk op de Tab toets - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel rechts
 • druk op de Shift + Tab toetsen - het programma accepteert uw keuze en gaat naar de volgende cel links
 • of druk op de F6 toets (of Cmd+6) het programma accepteert uw keuze en voert het bijbehorende commando uit (zie hierna)

 

Geïntegreerde rekenmachine

U hoeft niet langer een rekenmachine te gebruiken. U kunt snel een formule invoeren in iedere cel van het type Bedrag, en die niet beveiligd is; druk gewoon op de Enter toets en het programma voert de berekening uit en zet deze in de cel. Met deze functie kunt u direct berekeningen maken, bijvoorbeeld als u een bedrag van een papieren document of een percentage moet invoeren in het programma.

Deze functie is beschikbaar in alle tabellen en in alle kolommen waar bedragen in staan.

integrated calculator

Opdracht uitvoeren (F6 toets)

Sommige kolommen zijn gekoppeld aan acties die geactiveerd worden met het menu Bewerken-> Opdracht uitvoeren of met de bijbehorende toets (F6 of Cmd + F6 voor Apple computers), die in het informatievenster wordt weergegeven.
Voorbeelden van acties:

 • Doc kolom: opvragen van terugkerende transacties of van de progressieve nummering.
 • Beschrijving kolom: ophalen van rijen met gelijksoortige tekst.

De tabellen

Ieder boekhoudbestand heeft diverse tabellen. Sommige zijn altijd aanwezig en andere zijn optioneel. Tabellen zien er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.

Door met tabellen te werken heeft u altijd gegevens die gesorteerd en gegroepeerd zijn op basis van de inhoud.

Als in tabellen die door de gebruiker aangemaakt zijn gegevens bijgewerkt of toegevoegd moeten worden klikt u op het toepasselijke icoon om de tabel bij te werken met nieuwe gegevens. Hiermee kunnen maatwerktabellen gemaakt worden.

Alles wat u op het scherm ziet afdrukken

Als een aanvulling op de verschillende beschikbare overzichten kunt u met Banana Boekhouding alles, in elke tabel, afdrukken wat u op het scherm ziet.
Voor meer informatie zie de pagina Afdrukken/Afdrukvoorbeelden.

De weergaven

De weergaven zijn manieren om de boekhoudgegevens te laten zien met specifieke kolommen. Voor iedere tabel zijn er verschillende weergaven en deze zijn erg handig als u uw gegevens op verschillende manieren wilt weergeven, zonder uw basisinstellingen te veranderen.
Weergaven staan onder de tabelnamen en kunnen aan persoonlijke wensen aangepast worden met het commando Tabellen instellen van het menu Gegevens. U kunt ook Nieuwe weergaven aanmaken.

De kolommen

Kolommen zijn de verticale elementen van de tabellen. Iedere tabel heeft specifieke kolommen met specifieke kolomkoppen. De manier waarop kolommen weergegeven worden - breedte, stijl, uitlijning, tekstterugloop, etc. - kan worden ingesteld met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Sommige kolommen bevatten gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn en andere worden door het programma gebruikt en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker (bijvoorbeeld de kolommen van de rekeningkaarten).

Gebruikers kunnen nieuwe kolommen toevoegen om extra informatie toe te voegen (altijd met het commando Kolommen instellen... van het menu Gegevens), maar de gegevens die daarin gezet worden zullen niet door het programma verwerkt worden.

Een groep van specifieke kolommen maakt samen een weergave die alleen specifieke gegevens bevat.

Het informatievenster

Dit is een venster aan de onderkant van het scherm waar nuttige informatie weergegeven wordt, gerelateerd aan de actieve pagina en cel waarin u zich bevindt. Dit venster is erg handig omdat het directe informatie levert.

 • Het Info gedeelte laat de inhoud van de rij en de cel zien waarin u staat (bijvoorbeeld naam en rekeningsaldo, BTW code en beschrijving van de gebruikte code).
 • Het Berichten gedeelte laat de foutmeldingen roodgekleurd zien.
 • Het Grafieken gedeelte laat de grafiek van de inhoud van de cel of rij waarin u staat zien (bijvoorbeeld als u op een rekening gaat staan verschijnt de grafiek van het verloop van de rekeningsaldo).

Het berichtenvenster

Wanneer er een fout optreedt, geeft het programma deze weer in het berichtenvenster, waarbij de regel van de transactie (transactietabel) of de regel waar de rekening zich bevindt (als u zich in de rekeningentabel bevindt) wordt aangegeven met de omschrijving van de fout.

 • Door op de Help knop te klikken wordt u naar de online pagina geleid waar de fout wordt uitgelegd, samen met mogelijke oplossingen.
 • Klik op de knop "OK" om iedere melding te zien.
 • Door de optie "Waarschuwingsberichten" uit te zetten worden alle foutmeldingen door het programma opgeslagen in het Foutmeldingenvenster. Zie ook Banana foutmeldingenlijst.

Het Berichtenvenster met foutmeldingen

Het Berichtenvenster bevat een lijst van de fouten die gevonden zijn door het programma.
Om de berichten te lezen klikt u op de tab Berichten.

 • Door te dubbelklikken op de foutmelding wordt u naar de rij gebracht waar de fout optrad.
 • Als u op het helpsymbool  naast de foutmelding klikt wordt u naar de online documentatie geleid waar de fout wordt uitgelegd en mogelijke oplossingen worden gegeven.

Tabel hulp

Vanaf versie 9.0.4 van Banana Boekhouding 9 is er een helpknop bij iedere tabel in de rechterbovenhoek.
Door op de helpknop te klikken wordt u automatisch naar de pagina met informatie over de betreffende tabel geleid. Hier vindt u meer informatie over het specifieke gebruik van de tabel en alle andere functies van het programma.

Grafiekenvenster

U kunt nu direct in Banana Boekhouding grafieken genereren. Door een rekening of een groep te selecteren is het mogelijk een grafiek te tonen in het grafiekenvenster. Met de grafiek kunt u direct de ontwikkeling van uw situatie zichtbaar maken en zelfs een vergelijking tussen uw prognose en de werkelijke cijfers. U heeft direct zicht op een periode zonder dat u alle bedragen heeft op te zoeken.

Statusregel

De statusregel is te vinden helemaal onderaan het Banana Boekhouding scherm en bevat de volgende informatie:

 • rijnummer van de geselecteerde cel/regel
 • aantal rijen in de tabel
 • Als u meer dan een cel selecteert (bedragen of tijd)
  • Rekenmachine: de software telt het aantal geselecteerde cellen (als deze getallen bevatten)
  • Totale waarde
 • Zoom
  • U kunt hier de vergrotingsfactor voor de weergave van de tabelinhoud veranderen.

Standaard Datum en getallen formaat

Als het programma eenmaal is geïnstalleerd gebruikt het automatisch de standaardinstellingen van uw operating systeem.

Als u de instellingen van uw operating systeem wilt veranderen moet u naar Configuratiescherm (Windows) of Systeem Voorkeuren (Mac) gaan.

Dit gaat stap voor stap zo in Windows 8 en Windows 10:

 • vanuit het Start menu ga naar het Configuratiescherm
 • Klik op Land/regio
 • een dialoogvenster verschijnt waarin u het datumformaat kunt wijzigen (in de Notaties tab)
 • om ook getallen of valuta formaten te veranderen klikt u in hetzelfde venster op de knop Meer instellingen... en dan op de betreffende tab voor getallen, valuta, etc.

Dit gaat stap voor stap zo in Mac OS X 10.9.5:

 • klik op Systeemvoorkeuren vanuit het Apple logo (linksboven in uw scherm)
 • kies het Datum en tijd icoon in het dialoogvenster dat verschijnt
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u Open taal en zone... kunt kiezen
 • er verschijnt een nieuw scherm waarin u op de knop Geavanceerd kunt klikken
 • tenslotte verschijnt er een nieuw scherm waarin u het getallen formaat (tab Algemeen) en het datum en tijd formaat (Datum en Tijd tabs) kunt veranderen.

Datum, tijd en nummer opmaak in Banana Boekhouding

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email