Financiële prognose voor leveranciers

Documentatie •
In dit artikel

Leveranciersprognoses vullen de financiële planning aan met leveranciersgegevens. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een omzetprognose maken door de rekeningen aan te geven voor de belangrijkste leveranciers. Het kan zo de relatie met diverse leveranciers analyseren en optimaliseren en dit mogelijk gebruiken door betalingsuitstel aan te vragen.

Met budgettering met de methode van dubbel boekhouden kunt u rekeningen aanwijzen voor de individuele leveranciers. Afhankelijk van de wensen kan leveranciersbeheer gedaan worden met de balansrekeningen, winst- en verliesrekeningen of met kostenplaatsen en winstcentra.

Bij het veranderen van een budgetpost worden de prognoses voor iedere individuele leverancier ook bijgewerkt.

Rekeningentabel

Stel de rekeningen voor leveranciers in de Rekeningentabel in. In de kolom Budget vindt u de bijgewerkte prognosesaldi voor de boekhoudperiode. U kunt in een oogwenk zien wat de prognose voor de individuele leverancier is.

Voorbeeld rekeningentabel met budget- en leveranciersrekeningen

Voortgangsgrafiek

Als u het Grafieken venster opent en de cursor op een rekening of een groep zet ziet u de grafiek van het verloop van de liquiditeit.
In de legenda zijn de teksten Huidig, Vorige of Budget zichtbaar. Door op de teksten te klikken kunt u de bijbehorende grafiek verbergen of zichtbaar maken.

Rekeningkaart met budgetgegevens van leveranciers

Met het Budget rekeningkaart commando kunt u in detail alle mutaties voor iedere leverancier zien.

Voorbeeld budgetrekeningkaart leveranciers

  • Selecteer budget transacties.
  • Geef de leveranciersrekening of -groep aan.
  • Stel de periode in.
    Als u een periode aangeeft die langer is dan de boekhoudperiode genereert het programma automatisch Prognoses voor meerdere jaren.
  • Als u een groep aangeeft ziet u de mutaties van alle rekeningen die bij die groep horen.
  • Als u in de budgettabel staat kunt u de rekeningkaart oproepen met een klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van de cel met de rekeningnaam.

Leveranciers in de uitgebreide balans op groepen

Met Uitgebreide balans op groepen kunt u werken met cijfers onderverdeeld naar kolom per periode. Op deze manier kunt de ontwikkeling van de leveranciers zien per dag, week, maand, kwartaal, halfjaar, jaar, etc.

Voorbeeld leveranciersbudget in uitgebreide balans op groepen

Boekhoudoverzicht met leveranciersbudget

Het Boekhoudoverzicht is gelijksoortig aan dat voor de Uitgebreide balans op groepen met het verschil dat de weergave plaatsvindt in de rekeningentabel in kolommen.

U kunt het daardoor gebruiken om direct zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leveranciersrekeningen.

Voorbeeld boekhoudoverzicht met leveranciersbudget

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email