Klanteninstellingen

Documentatie •
In dit artikel

Om de opties in het Klantenmenu te activeren moet u de klantengroep instellen via menu RapportenKlantenInstellingen.
Als er geen groep wordt aangegeven in de instellingen van het Klanten menu zijn alle functies uitgeschakeld.

De volgende dialogen zijn identiek voor zowel de functionaliteit van de klanten als van de leveranciers.
Hieronder worden de functies met betrekking tot de klanten uitgelegd, maar deze zijn ook van toepassingen op die van leveranciers.

Voorbeeld klantenmenu

Algemeen

Groep of rekening

Kies de algemene groep of rekening die de Klanten- of Leverancierslijst bevat. De groep of rekening moet al aanwezig zijn in de Rekeningentabel.

Zie voor meer details de pagina's:

Betalingstermijn van de facturen (in dagen)

Om de betalingstermijn te berekenen, gebruikt het programma in volgorde van prioriteit:

 • De vervaldatum, als u deze in de transactie hebt ingevoerd.
  Indien er meerdere data zijn voor hetzelfde factuurnummer, kiest het programma de meest recente datum.
 • Indien het aantal dagen wordt vermeld in de kolom BetalingstermijnInDagen van de Rekeningen-tabel, wordt de datum van de transactie verhoogd met het aantal dagen.
 • De datum van de transactie wordt verhoogd met het aantal dagen dat in de instellingen dialoog is aangegeven.

Transacties van vorige opnemen (jaren)

 • Indien 0: het programma geeft geen facturen van het voorgaande jaar weer, maar alleen de openingssaldi van de klantenrekening
 • Indien 1: het programma neemt ook de facturen van het voorgaande jaar in de klantenkaart op
 • Indien 2 of meer: het programma neemt ook de facturen van de jaren daarvoor in de klantenkaart op.

Geavanceerd

Voorbeeld klanteninstellingen tabblad Advanced

Koppeling naar het factuur document

U kunt de facturen opslaan (pdf, doc of andere) en de link invoeren in Koppeling naar het factuur-document. Als u het factuurnummer aangeeft in de kolom Factuur van de Transactietabel, opent het programma het document , zodat u toegang krijgt tot de inhoud.

De koppeling kan bevatten:

 • De XML naam <DocInvoice> of de naam van een andere kolom tussen <> (groter dan, kleiner dan tekens).
  Als u "<DocInvoice>.pdf" gebruikt en u staat op een rij met factuurnummer 100 dan probeert het programma het bestand "100.pdf" te openen. U kunt de bestandsnaam ook vooraf laten gaan door een mapnaam.
 • U kunt elke bestandsextensie gebruiken. De extensie moet echter wel worden opgenomen in de lijst of extensies die als veilig worden beschouwd. (Extra-Programma opties-Advanced).
 • Het is ook mogelijk een pad aan te geven voor de veldnaam die de naam bevat van het document dat moet worden geopend.
  Met de koppeling "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" en factuurnummer 100 opent het programma het bestand C:\temp\100.pdf.
 • De naam van de map is relatief t.o.v. de map waar het bestand zit.

Een factuurdocument openen

 • Plaats uzelf in de Transactie-tabel, in de kolom Factuur, in de cel waar de link van het te openen document is geplaatst.
 • Gebruik de rechter muisknop om het contextmenu te openen
 • Gebruik het commando "Koppeling naar factuur openen"

 

help_id
dlgimpostazioniclientifornitori
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email