Menu Bewerken

Documentatie •
In dit artikel

Onder het menu Bewerken vindt u een aantal praktische commando's om gegevens te bewerken.
Zie ook Sneltoetsen.

Ongedaan maken / Opnieuw uitvoeren

Met deze eenvoudige commando's kunt u de laatste bewerkingen ongedaan maken of opnieuw doen. Het maximum aantal bewerkingen dat ongedaan kan worden gemaakt, wordt ingesteld in het menu Extra → Programmaopties → Editor → Maximum aantal ongedaan gemaakte bewerkingen.

 

Knippen, Kopiëren en Plakken

Het is mogelijk om cellen, rijen of geselecteerde tekst (tenzij deze beveiligd is) te kopiëren/plakken, precies zoals u in Excel doet.

 • Selecteer de regel of het gebied dat gekopieerd moet worden
 • Kies in het menu Bewerken het Kopiëren of Plakken commando
 • Ga naar de rij of het gebied waarnaartoe de informatie gekopieerd moet  worden
 • Kies Plakken van het menu Bewerken.

De gebruiker kan ook kopiëren/plakken door de icoontjes copy and paste icons te gebruiken of te tikken op Ctrl+C voor kopiëren, Ctrl+X voor knippen en Ctrl+V voor plakken.
Er zijn ook commando's zoals Rijen kopiëren, Rijen verwijderen en Rijen plakken. Deze commando's gaan over een hele rij of rijen en niet over een selectie van een cel. Hiervoor moeten de commando's Kopiëren, Knippen en Plakken niet gebruikt worden.

Kopiëren met kolomkoppen

Gebruik het commando Afdrukvoorbeeld en het Kopiëren naar het Klembord.

Alles selecteren

Dit commando selecteert de hele actieve tabel.

Van boven kopiëren (F4 of Cmd + 4)

Dit is een erg handig commando waarmee u de inhoud van de cel boven de cel waarin u staat kunt kopiëren.
Te gebruiken voor een enkele of meerdere cellen, of een hele rij.

Opdracht uitvoeren commando (F6 or Cmd + 6)

Dit commando voert diverse handige functies uit afhankelijk van in welke cel u staat. Zie voor meer informatie de Interface pagina.

Rijen invoegen... (Ctrl en + toets)

Dit commando voegt lege rijen toe boven de geselecteerde rij:

 • Zet de cursor onder de regel waar de lege rijen moeten worden ingevoegd
 • Voor in het menu Bewerken het commando Rijen invoegen... uit
 • Type in het venster dat verschijnt het aantal rijen dat ingevoegd moet worden in
 • Bevestig met OK.

Rijen toevoegen...

Om lege rijen toe te voegen onder de geselecteerde rij voert u deze stappen uit:

 • Zet de cursor boven de regel waar de lege rijen moeten worden ingevoegd
 • Voor in het menu Bewerken het commando Rijen toevoegen... uit
 • Type in het venster dat verschijnt het aantal rijen dat ingevoegd moet worden in
 • Bevestig met OK.

Er is een andere procedure om lege rijen toe te voegen:
 

 • Zet de cursor boven de regel waar de extra rijen moeten worden toegevoegd
 • Klik op het volgende icoon Add empty rows in the Werkbalk voor iedere rij die u wilt toevoegen. Deze procedure raden we aan als u een beperkt aantal rijen moet toevoegen. De sneltoets is: Ctrl+Enter.

Rijen dupliceren...

Dit commando dupliceert de geselecteerde rij(en).

Rijen kopiëren... (Ctrl + Shift + C)

Dit commando kopieert de geselecteerde rijen. Wanneer de rijen gekopieerd zijn wordt het commando Gekopieerde rijen invoegen automatisch actief. Dit commando kan dan gebruikt worden om de gekopieerde rijen in te voegen voor de rij die u aanwijst met de muis.

Rijen verwijderen... (Ctrl en - toets)

Om één of meer rijen te verwijderen selecteert u de rij of rijen die verwijderd moeten worden en klikt u in het menu Bewerken op het commando Rijen verwijderen.

Rijen beveiligen / Beveiliging rijen opheffen

Door het Rijen beveiligen commando, van het menu Bewerken, activeert de gebruiker de beveiliging van rijen om te voorkomen dat per ongeluk veranderingen gemaakt worden.
Beveiligde rijen hebben lichtgrijze rijnummers. De beveiligde rijen kunnen niet bewerkt worden totdat de beveiliging wordt verwijderd door het Beveiliging rijen opheffen commando.

Om de beveiliging in werking te stellen:

 • Selecteer de gewenste rijen om te beveiligen
 • Kies het Rijen beveiligen commando van het menu Bewerken
 • Bevestig het aantal rijen dat beveiligd moet worden door op OK te klikken.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email