Zoeken en vervangen

Documentatie •
In dit artikel

De functie Vervangen die verbonden is met de functie Zoeken is onderdeel van het menu Gegevens → Vervangen. De opties voor het zoeken en vervangen van gegevens worden weergegeven onderaan de tabel waarin u zich bevindt.

"Voorbeeld zoeken en vervangen scherm"

De tekst die gezocht wordt en de tekst die gebruikt wordt als vervanging moeten ingevoerde worden in dezelfde weergave als de tekst in het invoer veld. Bijvoorbeeld, bedragen moeten ingevoerd worden zonder het scheidingsteken voor de duizendtallen.

Tekst zoeken

Voer de tekst die gezocht wordt in.

Vervangen door

Voer de vervangende tekst in.

Opties

Alleen volledige woorden

Zoek alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

Hoofdletters / kleine letters

Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied

Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

Alles vervangen

Met deze knop worden alle gegevens in één keer vervangen. Dit wordt gebruikt als het nodig is gegevens te vervangen die meerdere malen voorkomen in de tabellen Rekeningen, Categorieën, Transacties of BTW-codes (bijvoorbeeld een rekeningnummer of een BTW-code). Voor het vervangen van herhalende gegevens kan men ook de functie Hernoemen gebruiken.

Vervangen

Eén gegeven per keer vervangen.

Alles zoeken

Zoekt alle informatie, volgens de ingegeven tekst, en geeft deze weer in het informatievenster onderaan het scherm.

Volgende zoeken

Zoekt naar het volgende overeenkomstige gegeven.

 

help_id
DlgFindAndReplace
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email