Het gebruik van segmenten voor het beheer van activiteiten en afdelingen

Documentatie •
In dit artikel

Met de functie Segmenten is het mogelijk om verschillende afdelingen van een bedrijf of verschillende projecten van een vereniging te beheren en voor elk de balans en de hele winst- en verliesrekening op te maken met een onderverdeling van de inkomsten, kosten en winst of verlies.

De segmenten worden ingesteld in het rekeningschema. Wanneer u een transactie invoert geeft u ook het segment aan. Segmenten kunnen ook worden gebruikt om vestigingen, divisies of bedrijfsonderdelen te beheren. Een museum kan segmenten gebruiken om te rapporteren over verschillende tentoonstellingen, een transportbedrijf om overzichten te maken per voertuig.

Instellen van segmenten in uw rekeningschema

Een bedrijf met verschillende vestigingen organiseert evenementen en cursussen en wil aparte overzichten voor iedere activiteit en vestiging.

Op het eerste niveau, dat van activiteiten, worden rekeningnamen voorafgegaan door een dubbele punt ":":

  • Courses
  • Events

Op het tweede niveau, dat van vestigingen, worden rekeningnamen voorafgegaan door twee dubbele punten "::":

  • Rome
  • Milan

Het is in het algemeen beter afkortingen te gebruiken dan lange namen.

  • Bekijk de video uitleg (engelstalig): Segmenten

Voorbeeld van het instellen van segmenten voor projecten

Transacties invoeren voor segmenten

Segmenten worden ingevoerd in de transactietabel in de kolommen Debet en Credit achter de rekeningnummers.

  • Segmenten kunnen geboekt worden achter de rekeningnaam met een dubbele punt (:) of een minteken (-).
  • Als u de segmenten met een minteken ervoor wil invoeren moet u de optie Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten in het menu Bestand, commando Bestandseigenschappen → Opties.

Voorbeeld van het invoeren van transacties met segmenten

Winst & Verlies rekening per segment

Het overzicht per segment kan gemaakt worden met het menu:

Voorbeeld van dialoogvenster voor segmenten in de winst- en verliesrekening

  • Activeer de Onderverdeling per segment optie.
  • Kies het segment waarvoor de winst- en verliesrekenign gemaakt moet worden (per activiteit of per vestiging)

Voorbeeld van dialoogvenster onderverdeling per segment

Overzicht per activiteit

De verschillende segmenten verschijnen in dit overzicht. De kolom met "{}" is die van de bedragen niet toegekend aan enig segment.

Voorbeeld van een overzicht per segment

Overzicht per vestiging

Het overzicht laat de inkomsten, uitgaven en winst voor de verschillende vestigingen zien.

Voorbeeld van een overzicht per vestiging, met segmenten

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email