Extensies beheren

Documentatie •
In dit artikel

Met dit dialoogvenster kunt u Banana Extensies installeren, instellingen aanpassen en verwijderen.
Om een Extensie uit te voeren moet u deze eerst installeren.

Een nieuwe Extensie installeren

Ga als volgt te werk om een Extensie te installeren:

 • Kies land en taal
 • Kies in het linkermenu Online
 • Selecteer het soort Extensie (bijvoorbeeld productiviteit)
 • Zoek de gewenste Extensie op in de lijst of typ en het Zoekveld de naam van de Extensie die u wilt gebruiken.
 • Klik op de knop Installeren
 • Klik op de knop Sluiten

De beschikbare Extensies worden hieronder weergegeven (de afbeelding is een voorbeeld):

"Voorbeeld Extensie beheren dialoogvenster"
De geïnstalleerde extensie is zichtbaar in het Menu extensies.

Opmerking

Als het Extensies venster niet de hele lijst extensies laat zien moet u deze bijwerken of de zoekopdracht uitbreiden door te kiezen voor elk land, elke taal en Alles in het lijstje met types.

Als de hele lijst niet het formaat van uw bank bevat moet u afschriften aanvragen in het universele ISO 20022 formaat. Binnenkort zullen alle banken de verschillende formaten (csv, MT940...) vervangen door het Europese standaard ISO 20022 format.

Lijst met Extensies

Deze lijst toont de geïnstalleerde Banana Extensies en de Extensies die voor installatie beschikbaar zijn.

 • Geïnstalleerde Extensies worden links uitgelijnd weergegeven. Extensies die uit meerdere opdrachten bestaan worden voorafgegaan door het groter dan teken ">".
 • De naam van de Extensie
 • Informatie over de Banana Extensie die in de lijst geselecteerd is:
  • Beschrijving
  • Link naar meer informatie, opent de gerelateerde internetpagina
  • laatste update
   Banana Extensie datum en tijd
   Lokale Banana Extensie datum en tijd (voor het geïmporteerde bestand)
  • Categorie
   Soort Extensie, bijvoorbeeld Factuurherinnering
  • Land
   Land waar de Extensie gebruikt kan worden, "Universeel" geeft aan dat de Extensie in meerdere landen gebruikt kan worden
  • Taal
   Taal van de Extensie
  • Knop Installeren
   Download de Banana Extensie voor lokaal gebruik.
 • Informatie over geïnstalleerde Extensies
  • Het ">"-symbool voor een package geeft aan dat het een Banana Extensies-pakket is, dat meerdere commando's bevat.
  • Geactiveerd
   Als er in dit selectievakje geen vinkje staat werkt de Extensie niet. Voor een pakket kunnen losse commando's gedeactiveerd worden.
  • Automatisch bijwerken
   Als er in dit selectievakje een vinkje staat wordt de Extensie automatisch bijgewerkt
  • Vereiste eigenschappen.
   Om een Extensie goed te laten functioneren, moeten deze worden ingesteld in Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen → Andere
  • Eigenschappen toepassen knop
   Past de nieuwe eigenschappen voor uw bestand toe
  • Knop Uitvoeren
   Voert de geselecteerde Extensie uit.
   Deze knop is alleen zichtbaar als de Extensie van toepassing is binnen uw huidige bestand.
   Bijvoorbeeld, een vreemde valuta Extensie werkt alleen in een bestand dat is aangemaakt als een vreemde valuta boekhoudingsbestand.
  • Knop Instellingen
   Sommige Extensies staan het aanpassen van instellingen toe voor de uitvoering van hun taak. Dit is gerelateerd aan uw huidige geopende bestand. Als u dezelfde Extensie met een ander bestand gebruikt moet u misschien andere instellingen gebruiken.
   Bijvoorbeeld in facturen overzichten kunnen we hiermee de elementen vastleggen die voor het afdrukken nodig zijn.
  • Knop Deïnstalleren
   Verwijderd de Extensie of het pakket.

Extensies zoeken

Banana Extensies worden weergegeven met de volgende selectie criteria:

 • Taal
 • Land
 • Zoektekst
 • Geïnstalleerd
  Laat de geïnstalleerde Extensies zien.
 • Online
  Laat de Extensies zien die online beschikbaar zijn.
 • Systeem.
  Laat de voorgeïnstallerde Extensies zien. U kunt deze activeren of de-activeren met het selectievakje.

Details weergeven

Er verschijnt een lijstje met:

 • De "laatst bijgewerkt" datum van de Extensie.
 • De categorie van de Extensie.
 • Het land waar de Extensie gebruikt kan worden.
 • De taal van de Extensie.
 • De URL waar de source van de Extensie gevonden kan worden.

Instellingen

Als de Extensie de mogelijkheid heeft parameters in te stellen (Engelstalig) is de knop Instellingen actief.
Als dit het geval is worden dialogen weergegeven waarmee vaste parameters, die voor deze extensie gebruikt worden, ingesteld kunnen worden.
De parameters hebben betrekking op elk bestand.

Aanpassen

Hiermee kunt u de geselecteerde Extensie aanpassen. Ga naar de folder waar het bestand van de Extensie file is opgeslagen.

Deïnstalleren

Dit verwijdert de geselecteerde Extensie permanent. U kunt geen systeem extensies verwijderen of die voor alle gebruikers geïnstalleerd zijn.
Op dit moment is het niet mogelijk extensies te verwijderen die in een bestand zijn opgeslagen met de naamextensie .sbaa. Als u deze wilt verwijderen moet u het bestand verwijderen.

Meer informatie... (knop aan zijkant)

Brengt u naar de gekozen Extensie info pagina

Toevoegen vanuit bestand...

Hiermee kunt u een Banana Extensie toevoegen vanuit een lokaal bestand. Dit is vooral bedoeld voor de ontwikkeling van Extensies..

 • Het bestand moet altijd in dezelfde map blijven.
 • Als de Extensie wordt veranderd zal het programma altijd de laatste versie gebruiken.

Toevoegen vanuit url...

Voegt een nieuwe Extensie toe vanuit een link naar een document op internet.

 • Het bestand wordt gedownload van het internet.
 • Het bestand wordt opgeslagen in de gebruikersfolder.

Extensies bijwerken

Download de meest recente versie van de extensies van de Banana Boekhouding server.
De gedownloade extensie moeten niet veranderd worden omdat ze overschreven worden bij het bijwerken.
Als er nieuwe extensies zijn worden deze aan de lijst toegevoegd. Geïmporteerde extensies worden niet aangepast.

De Extensies worden geïnstalleerd in de gebruikersmap. Alleen de gebruiker die de nieuwe Extensies importeerde of de beschikbare Extensies bijwerkte kan deze zien. Een handmatige installatie procedure moet gebruikt worden om Extensies te installeren voor alle gebruikers of op systeemniveau.

Banana Boekhouding werkt de geïnstalleerde extensies automatisch bij tijdens de start van iedere toepassing. De automatische controle wordt één keer per dag gedaan bij de eerste start.

help_id
DlgManageAddons
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email