Boekhouding met het factuurstelsel of het kasstelsel

In this article

Met Banana Boekhouding kunt u de rekeningen en ook de klanten- en leveranciersfacturen beheren, zowel op transactiebasis als op kasbasis.

Met Banana Boekhouding kunt u verschillende rekeningen en ook de klanten- en leveranciersfacturen beheren, zowel op transactiebasis als op kasbasis. Met de meeste programma's kunt u klanten en leveranciers monitoren en alleen facturen aanmaken als u werkt volgens het factuurstelsel. Met Banana Boekhouding daarentegen kunt u deze bewerkingen automatiseren, zelfs als u volgens het kasstelsel werkt.

Inkomstenboekhouding (op basis van transactieverwerking)

Facturen moeten worden geboekt wanneer ze worden verstuurd en wanneer ze betaald worden.

 • Dit systeem zorgt ervoor dat de balans zowel de uitstaande schulden als de kredieten bevat.
 • Dit is verplicht voor bedrijven die jaarverslagen moeten presenteren en als dit voorgeschreven wordt door de wet of door BTW regulering.
 • Facturen worden geboekt op het moment dat ze verstuurd worden (aan klanten) en ontvangen (van leveranciers).
 • Als de dienst niet contant wordt betaald, wordt een creditering of een debitering op de balans opgenomen.
 • Alle aanpassingen aan de factuur moeten worden gemaakt in de vorm van creditnota's.
 • Bij de betaling wordt het krediet of de debetstand opgeheven.
 • De opbrengsten of kosten worden getoond in de resultatenrekening van het jaar waarin de factuur is verstuurd.
 • De BTW wordt geboekt en is daardoor verschuldigd of terug te vorderen in de periode overeenkomend met het versturen van de factuur.
  Zelfs als de factuur niet betaald is moet u de BTW betalen.

Werkwijze voor het facturatiestelsel

 • Gebruik het dubbel boekhouden of de inkomsten & uitgaven boekhouding.
 • Stel de klanten- en leveranciersgegevens in in de rekeningentabel.
  • Klanten- en leveranciersrekeningen moeten opgezet worden als balansrekeningen (BKlasse = 1 voor klanten, BKlasse = 2 voor leveranciers).
  • De klantengroep (register) moet worden opgeteld in de Activa sectie.
  • De leveranciersgroep (register) moet worden opgeteld in de Passiva sectie.
 • Transacties.
  • Worden direct ingevoerd, de datum van invoer is in het algemeen die van de verzenddatum van de factuur.
  • De rekening van de gerelateerde klant of leverancier wordt aangegeven als een credit- of een debetrekening.

Contanten Boekhouding (kasstelsel)

Facturen worden alleen geboekt als ze worden betaald. De administratie is eenvoudiger omdat de boekhouding de ontwikkeling van het bank- of kassaldo precies weergeeft. Er zijn geen uitstaande facturen in de resultatenrekening waardoor u geen zicht heeft op de financiële situatie van het bedrijf.

Dit wordt gebruikt voor privégebruik, kleine bedrijven, verenigingen met beperkte bezittingen en omzet en in gevallen waar het is toegestaan door de wet en de BTW regelingen.

 • Klanten- en leveranciersfacturen komen voor in de rekeningen op het moment van betalen.
 • De opbrengsten of kosten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen in het jaar waarin de factuur wordt betaald. Zolang de diensten niet zijn betaald, worden deze niet in de winst- en verliesrekening opgenomen.
 • BTW wordt geboekt op het moment van betaling.
  Als de factuur niet betaald is wordt er geen BTW afgedragen.
 • Als u klanten en leveranciers in de gaten wilt houden, boekt u ook de factuur op het moment van uitgifte of ontvangst, met vermelding van de klant- en leveranciersaccount als kostenplaats.

Banana Accounting stelt u in staat om grip te krijgen op klanten en leveranciers, om facturen te versturen, zelfs wanneer u werkt met het kasstelsel.

Werkwijze voor het kasstelsel

 • Gebruik het dubbel boekhouden of de inkomsten & uitgaven boekhouding.
 • Stel de klanten- en leveranciersgegevens in in de rekeningentabel.
  • Klanten- en leveranciersrekeningen moeten worden opgezet als kostenplaatsen (KP3 voorafgegaan door een ";").
   Op deze manier houdt u de situatie van iedere klant apart in de gaten zonder dat de bedragen verschijnen op de balans.
  • De klantengroep (register) MOET NIET worden opgeteld in enige ander groep.
  • De leveranciersgroep (register) MOET NIET worden opgeteld in enige ander groep.
 • Boeking van het versturen / betalen van een klantenfactuur
  • Versturen van een klantenfactuur
   • De kostenplaats van de klant wordt aangegeven als positief bedrag (zonder teken)
   • Alleen het bedrag komt voor in de boeking, niet de rekening.
   • De factuur wordt geboekt op de kostenplaats op het moment van versturen.
   • De boekingsdatum is in het algemeen de datum die op de factuur staat.
  • Ontvangst van de betaling van de klant
   • De datum is die van de ontvangst van de betaling van de klant
   • Het bedrag wordt ontvangen op de debetrekening
   • De creditrekening is die van de inkomsten.
   • BTW code wordt aangegeven als dit van toepassing is.
   • De kostenplaats die bij de klant hoort wordt aangegeven (met een minteken).
 • Boeking van de factuur ontvangen van de leverancier
  • Ontvangst van de leveranciersfactuur
   • De boekingsdatum is in het algemeen de datum van de ontvangst van de factuur.
   • De kostenplaats die bij de leverancier hoort wordt aangegeven (met een minteken).
   • Alleen het bedrag komt voor in de boeking, niet de rekening.
   • De factuur wordt geboekt op de kostenplaats op het moment van ontvangst.
  • Betaling van de leveranciersfactuur
   • De boekingsdatum is die van de betaling.
   • De debetrekening is kosten.
   • De creditrekening is waar het geld van betaald is.
   • BTW code wordt aangegeven als dit van toepassing is.
   • De kostenplaats die bij de klant hoort wordt aangegeven (zonder teken).

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email