Afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Alle afdrukken van de Jaarrekening, de Winst- en Verliesrekening, en de verschillende boekhoudverslagen zijn beschikbaar via het menu Rapporten. Ieder commando heeft diverse opties om de verschillende afdrukken aan te passen.

Uitgebreide Balans op groepen

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

Voorbeeld afdruk uitgebreide balans op groepen

Uitgebreide balans met budget

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

  • Uitgebreide Balans
  • Opties In afdruk opnemen : om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden (in het voorbeeld worden de kolommen van het Lopende jaar en het Budget weergegeven)
  • Stijl instelling: Berlijn (gekleurde kolommen).

Voorbeeld uitgebreide balans met budget

Uitgebreide Balans

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

  • Uitgebreide Balans
  • Opties In afdruk opnemen : om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden (in het voorbeeld worden de kolommen van Lopend, Vorige en % Verschil weergegeven)
  • Stijl instelling: Berlijn (gekleurde kolommen).

Voorbeeld uitgebreide balans op groepen

Onderverdeling per halfjaar

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruike

Voorbeeld afdruk met verdeling in periode

Onderverdeling per segment

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

Voorbeeld afdruk met indeling per segment


PDF bestand met alle boekhoudgegevens

Het aangemaakte bestand heeft een inhoudsopgave die op een makkelijke manier toegang geeft tot de verschillende afdrukken.

De volgende gegevens kunnen opgeslagen worden in het PDF bestand

  • Balans en Winst & Verlies rekening
  • Rekeningen tabel, Transacties, BTW codes, Totalen
  • BTW rapporten
  • Rekening kaarten

Als u dit bestand op een niet-herschrijfbare CD opslaat (om het bij uw boekhouding documenten op te bergen) voldoet dit aan de wettelijke eisen voor het opslaan van de boekhoudgegevens.

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

Menu Bestand, Pdf bestand aanmaken commando

Voorbeeld afdruk PDF bestand

Een extra kolom afdrukken

Om in de Balans een extra kolom af te drukken zijn de volgende functies gebruikt:

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email