Facturen afdrukken

Documentatie •
In dit artikel

Het dialoogvenster Facturen afdrukken is toegankelijk vanuit het menu Rapporten KlantenFacturen afdrukken.

Nadat u de afdrukopties hebt gekozen, gebruikt u de knop OK om een voorbeeld van de factuur te bekijken.

Voorbeeld dialoogvenster facturen afdrukken

Tabblad Afdrukken

Factuurnummers

Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:

  • Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
  • Nummers gescheiden door komma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
  • Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.
    Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2022-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2022-1}-{2022-3}.

Facturen vanaf

Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.

Niet-afgedrukte facturen

Facturen waarvan de kolom Afgedrukt van de Transactietabel leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.

Layout

Met de stijlen kunt u het uiterlijk van de factuur aanpassen. Er zijn modellen beschikbaar met logo's of met een hoeveelheid kolom.

Andere Modellen...

Met deze knop gaat u naar het dialoogvenster Apps beheren, waar u uw modellen bijwerkt naar de meest recente versie, of uw eigen modellen toevoegt.

Instellingen...

U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina Modellen voor meer informatie.
De belangrijkste opties zijn:

  • Pagina koptekst opnemen,
  • Kleuren kiezen

Kolom 'Afgedrukt' bijwerken na het afdrukken

U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando menu Gegevens → Kolommen instellen.

Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando Niet-afgedrukte facturen selecteren alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.

Tabblad Opties modellen

In dit tabblad is het mogelijk om voor elke taal specifieke teksten toe te voegen, zoals een groet of uw bankgegevens om de betaling te vergemakkelijken.
Afhankelijk van de taal van de klant zal het programma aan het einde van de factuur de opgeslagen teksten voor de aangegeven taal weergeven.

Selecteer het menu Rapporten KlantenFacturen afdrukkenOpties, voer de gewenste tekst in en druk vervolgens op OK. U ziet het afdrukvoorbeeld.

Facturen afdrukken venster opties modellen

Factuur als PDF afdrukken

Facturen kunnen ook worden opgeslagen in PDF-formaat, zodat ze gemakkelijk per e-mail kunnen worden verzonden.

Vanuit het Afdrukvoorbeeld (RapportenKlantenFacturen afdrukkenOK), selecteert u PDF aanmaken in het bovenste menu.
Voor meer informatie zie de pagina Afdrukken/Afdrukvoorbeelden.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email