Logo-instelling

Vanaf Banana versie 9.0.3 is het mogelijk een logo te gebruiken en de instellingen (breedte, hoogte, positie) ervan te definieren via menu BestandLogo-instelling... .

Opties tabblad

In het dialoogvenster Logo instelling... → Opties tabblad is het mogelijk een afbeelding toe te voegen met de knop Toevoegen; u kunt de breedte, hoogte en de uitlijning van de logo afbeelding instellen. Als het logo al is ingevoegd, kan het worden bewerkt of verwijderd via de knop Bewerken / Verwijderen.

"Dialoogvenster Logo instelling"

Tekst

Als dit vakje is aangevinkt worden de koppen van de dialoogvensters voor "Rekeningkaarten", "Uitgebreide balans op groepen" en "Boekhoudingsoverzicht" toegevoegd aan het logo volgens de keuze in het drop-down keuzemenu "Relatieve positie ten opzichte van het logo" (dus Onder, Naar links, Boven, Naar rechts).

Tabblad Aanpassing

Verschillende logo instellingen kunnen worden aangemaakt en opgeslagen, ieder in een verschillende Aanpassing.

Om een factuur af te drukken met het logo is het nodig een aanpassing te gebruiken met de Logo naam, die ingevoerd moet worden in het vakje Naam.

Om een Uitgebreide balans op groepen met een ander logo af te drukken is het nodig een nieuwe aanpassing aan te maken (bijvoorbeeld de naam Logo_balans), die dan gebruikt moet worden in het naam veld van de Uitgebreide balans op groepen instelling.

"Dialoogvenster Logo instelling tabblad Aanpassing"

Het logo op alle afdrukken toepassen

Het logo kan op twee manieren worden gebruikt in alle afdrukken:

  1. Menu Bestand → Pagina-instelling....
  2. Klik in Print preview op het icoon voor instellingen.

Als u het logo enkel in een specifieke afdruk wilt gebruiken moet u het direct invoeren in de instellingen van die afdruk; bijvoorbeeld in de Rekeningkaarten, de Uitgebreide Balans, de Uitegebreide Balans op groepen  en Boekhoudingsoverzicht.

Opmerking

De functie Logo instellingen is een eenvoudig alternatief voor het instellen van uw logo met de tabel Documenten.
 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email