Naar nieuw bestand converteren

Documentatie •
In dit artikel

Het commando wordt geactiveerd via menu Extra > Naar nieuw bestand converteren.

In het dialoogvenster dat verschijnt is het bestandstype waarmee u aan het werk bent geselecteerd en een lijst van mogelijke keuzes wordt getoond:

converti in nuovo file

Deze opdracht converteert een bestaand bestand (dat niet wordt veranderd) in een ander bestand met andere eigenschappen:

 • Verander taal
 • Verander afronding
 • Verander het soort bestand Bijvoorbeeld:
  • Van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW
  • Van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhouding

Het is alsof u een nieuw leeg bestand heeft gemaakt en daarna de gegevens er handmatig in overgebracht.

De kenmerken van de bestaande file kunnen bekeken worden met het commando Extra > Bestandsinfo

Aanmaken en gegevensoverdracht

Het commando menu Extra > Naar nieuw bestand converteren:

 1. Maakt een nieuw bestand aan van het gespecificeerde type met voorgedefinieerde kolominstellingen
 2. Brengt de gegevens over naar het nieuwe bestand, intussen de nodige conversies uitvoerend
 3. Slaat het nieuwe bestand op onder een naam die het soort bestand aangeeft.

Bij het converteren van een bestand met meer opties naar één dat er minder heeft, zal een deel van de gegevens verloren gaan tijdens de conversie. Als men bijvoorbeeld een boekhoudbestand met BTW converteert naar een boekhoudbestand zonder BTW, dan gaan alle gegevens in de BTW kolommen verloren tijdens de conversie.

Overgang van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhoudbestand

 • Zorg ervoor dat in Bestands- en boekhoudingseigenscappen het valuta symbool wordt gespecificeerd dat de basisvaluta wordt
 • Kies de boekhouding met vreemde valuta als doel
 • Het programma maakt een boekhouding met vreemde valuta aan waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
  • De Transactiestabel bevat de kolommen om de vreemde valuta te beheren zoals het valuta bedrag, de valuta en de wisselkoers 1,000
  • De bestaande rekeningen in de Rekeningentabel worden aangevuld met het basis valutasymbool
  • De Wisselkoersentabel is leeg; het is daarvoor nodig de valuta's en wisselkoersen die in de transacties gebruikt worden toe te voegen
  • In de Rekeningentabel moeten de vreemde valuta toegevoegd worden.

Om de valuta van een boekhoudingsbestand te veranderen, zie de tabblad Boekhouding van Bestands- en Boekhoudingseigenschappen.

Overgang van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW

Parameters voor het aanmaken van een nieuw bestand

"voorbeeld dialoogvenster nieuw bestand aanmaken"

Voor meer informatie raadpleegt u de betreffende pagina.
 

Gerelateerde pagina's:

 

help_id
DlgConvertiFile
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email